ทัวร์ เนเธอแลนด์

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : BRU-2401SQ

ทัวร์ เนเธอแลนด์ ชมเทศกาลดอกทิวลิป “สวนเคอเคนฮอฟ 2024” บรัสเซลส์มนต์เสน่ห์เเห่งยุโรป เยือนอัมสเตอร์ดัมดินเเดนกังหันลม
โดยสายการบิน : Singapore Airlines
วันเดินทาง : เมษายน – พฤษภาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 69,990.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไป เที่ยว เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม

เนเธอร์แลนด์ (ดัตช์: Nederland [ˈneːdərˌlɑnt] เนเดอร์ลันด์; อังกฤษ: Netherlands) หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ (อังกฤษ: Holland) หรือ ฮอลันดา หรือ วิลันดา เป็นประเทศองค์ประกอบ (constituent country) ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีพื้นที่ต่ำ โดย 20% ของพื้นที่อยู่ และ 21% ของประชากรอาศัยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และ 50% ของพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกินหนึ่งเมตร ซึ่งลักษณะเด่นนี้เป็นที่มาของชื่อประเทศ ในภาษาดัตช์ อังกฤษและภาษาอื่นของยุโรปอีกหลายภาษา ชื่อประเทศหมายถึง “แผ่นดินต่ำ” หรือ “กลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำ”
แผ่นดินของเบลเยียมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก่อตั้งขึ้นหลังการปฏิวัติเบลเยียม ใน ค.ศ. 1830 ภายหลังได้รับเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ ค.ศ. 1815 เบลเยียมจัดอยู่ในกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำ (Low Countries) เนื่องจากที่ตั้งของประเทศอยู่ในพื้นที่ ๆ ลาดต่ำมาก คือ ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ซึ่งในอดีตกาล บริเวณนี้เป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากรวมพื้นที่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเอาไว้ด้วย ตั้งแต่ยุคกลาง จุดศูนย์กลางในบริเวณนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำสายสำคัญหลายสายทำให้ประเทศเบลเยียมในยุคโบราณมีความเจริญรุ่งเรือง และสภาพที่ตั้งยังเป็นประโยชน์ในด้านการค้า และการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่ของเบลเยียมยังถือเป็นสมรภูมิหลักของชาติต่าง ๆ ในการทำสงครามของยุโรป และได้รับสมญานามว่า “สนามรบแห่งยุโรป” โดยมีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 20 จากเหตุการณ์สงครามโลกทั้งสองครั้ง