ทัวร์ ฟินแลนด์

ทัวร์ฟินแลนด์ ราคาพิเศษ

เที่ยว ฟินแลนด์ สโนว์โมบิล เรือตัดนํ้าแข็ง

ทัวร์ ฟินแลนด์
ทัวร์ ฟินแลนด์ สโนว์โมบิล เรือตัดนํ้าแข็ง 9 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : FWCF-01

ทัวร์ ฟินแลนด์ สนุกกับการนั่งเลื่อน กวางเรนเดียร์และเลื่อนลาก สุนัขฮัสกี้ เรือตัดน้ำแข็ง The Arctic Ice breaker ขับสโนว์โมบิล ตะลุยทุ่งหมิะ นั่งเลื่อนลากจับปูยักษ์ -สัมผัส เซาว์น่า แบบต้นตำหรับชาวฟินแลนด์

โดยสายการบิน  : Fin Air

วันเดินทาง : ธันวาคม – ปีใหม่ 2566

ราคาเริ่มต้น : 172,900.-

ทัวร์ ฟินแลนด์
ทัวร์ฟินแลนด์ สโนว์โมบิล เรือตัดนํ้าแข็ง 9 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : FWCF-02

ทัวร์ฟินแลนด์ ขับสโนว์โมบิล,ชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้,หมู่บ้านเลวี่(Levi),ชมฟาร์มกลางเรนเดียร์ หมู่บ้านซานตา คลอส,นั่งรถลากกิจกรรมจับปูยักษ์,ล่าแสงเหนือ,เรือตัดน้ำแข็งแซมโป

โดยสายการบิน  : Fin Air

วันเดินทาง : ธันวาคม – เมษายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 162,900.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไป เที่ยวฟินแลนด์

ตั้งแต่ประมาณ 2,700 ปีก่อนพุทธกาล ดินแดนฟินแลนด์ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากทางใต้ของอ่าวฟินแลนด์ โดยเข้ามาทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟินแลนด์ มีหลักฐานของเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะเฉพาะ ต่อมาในยุคสำริด พื้นที่ทางชายฝั่งของฟินแลนด์ได้รับอิทธิพลจากสแกนดิเนเวียและยุโรปกลาง ในขณะที่พื้นที่ที่อยู่ห่างจากทะเลเข้าไป ได้รับอิทธิพลการใช้สำริดมาจากทางตะวันออกมากกว่า ในพุทธศตวรรษที่ 5 พบว่ามีการค้าขายแลกเปลี่ยนกับสแกนดิเนเวียมากขึ้น และการค้นพบวัตถุแบบโรมันจากยุคนี้ด้วย ปรากฏการกล่าวถึงชาวฟินแลนด์ในเอกสารของชาวโรมันในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 7

ในอดีตฟินแลนด์เป็นเพียงประเทศเกษตรกรรมจนถึง พ.ศ. 2493 ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ฟินแลนด์ได้พัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยการสร้างรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพตามตัวแบบนอร์ดิก ส่งผลให้ความเจริญได้กระจายไปทั่วประเทศและกลายเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งสูงจนถึงปัจจุบัน ฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหประชาชาติใน พ.ศ. 2538 ด้วยเจตนารมณ์ในการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและยังเข้าร่วมองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ, กลุ่มประเทศความร่วมมือเพื่อสันติภาพของเนโท (Partnership for Peace), สหภาพยุโรป, และสภาความร่วมมือยูโร ฟินแลนด์ยังมีจุดเด่นในเรื่องระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับสูง และได้รับการยอมรับในแง่คุณภาพชีวิตประชากร โดยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชากรในระดับสูง ใน พ.ศ. 2558 ฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งในด้านดัชนีทุนมนุษย์ (Human Capital Index) และเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในโลกระหว่าง พ.ศ. 2554-59 จากการวัดตามค่าดัชนี Fragile States Index และยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขที่สุดในโลก