ทัวร์ พม่า ทัวร์พม่า แพ็กเกจเที่ยวพม่า

ทัวร์พม่าโปรโมชั่นราคาถูก

เที่ยวพม่า ทริปไหว้พระ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
ทัวร์พม่า
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ : MMR15_FD

ทัวร์ พม่า มูข้ามแดน เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพร เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน

โดยสายการบิน  : Air ASia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 8,999.-

ทัวร์พม่า
ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : MMR56_8M

ทัวร์ไหว้พระ สักการะ 3 มหาบูชา เจดีย์ชเวดากอง ชเวร์มอร์ดอร์ พระธาตุอินทรแขวน เจดีย์โบตาทาวน์

โดยสายการบิน  : MAI

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 12,999.-

ทัวร์พม่า
พม่า มันฑเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : MMR54_8M

ทำบูญ ไหว้พระ 2 เมืองมัณฑเลย์ พุกาม วัดกุโสดอ จเดรบ์ชเวซิกอง วิหารติโลมินโด ชมโชว์หุ่นกระบอก

โดยสายการบิน  : MAI

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์พม่า
พม่า มันฑเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : MMR51_FD

ทำบูญ ไหว้พระ 2 เมืองมัณฑเลย์ พุกาม วัดกุโสดอ จเดรบ์ชเวซิกอง วิหารติโลมินโด ชมโชว์หุ่นกระบอก

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์พม่า
ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : RGN-23028M

 สักการะ 2 มหาบูชาสถานของพม่า “พระมหาเจดีย์ชเวดากอง” “เจดีย์ชเวมอดอว์” เยือนพระวังบุเรงนอง ขอพรเทพทันใจ

โดยสายการบิน  : MYANMAR AIRWAYS (8M)

วันเดินทาง :  พฤษภาคม – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 9,990.-

ทัวร์พม่า
ย่างกุ้ง ไหว้พระ 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ : P-RGN10

เดินทาง เสาร์ อาทิตย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอว์ เยือนพระวังบุเรงนอง ขอพรเทพทันใจ

โดยสายการบิน  : Myanmar National Airlines (UB)

วันเดินทาง :  พฤษภาคม – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 7,997.-

เรื่องน่ารู้ก่อนเที่ยวพม่า

พม่า หรือ เมียนมา มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร พม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่ามีประชากรราว 54 ล้านคนมีเมืองหลวงคือ กรุงเนปยีดอ และนครใหญ่สุดคือ ย่างกุ้ง

อารยธรรมช่วงต้นของพม่ามีนครรัฐปยูที่พูดภาษาตระกูลทิเบต-พม่าในพม่าตอนบน และราชอาณาจักรมอญในพม่าตอนล่าง ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ชาวพม่าได้เข้าครอบครองบริเวณลุ่มแม่น้ำอิรวดีตอนบน และสถาปนาราชอาณาจักรพุกามในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1050 ภาษาและวัฒนธรรมพม่าพร้อมด้วยศาสนาพุทธนิกายเถรวาทค่อย ๆ ครอบงำในประเทศ อาณาจักรพุกามล่มสลายเพราะการบุกครองของมองโกลและรัฐหลายรัฐกำเนิดขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ราชวงศ์ตองอูสร้างเอกภาพอีกครั้ง และเป็นจักรวรรรดิใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสั้น ๆ] ต่อมา ในต้นศตวรรษที่ 19 ราชวงศ์โก้นบองได้ปกครองพื้นที่พม่าและควบคุมมณีปุระและอัสสัมในช่วงสั้น ๆ ด้วย บริติชพิชิตพม่าหลังสงครามอังกฤษ-พม่าทั้งสามครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และประเทศกลายเป็นอาณานิคมบริติช ก่อนจะได้รับเอกราชในปี 2491 โดยในช่วงช่วงแรกมีการปกครองแบบชาติประชาธิปไตย และหลังรัฐประหารใน พ.ศ. 2505 พม่าอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหาร

พม่าต้องเผชิญกับการต่อสู้ชาติพันธุ์ที่รุนแรงมาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 นำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ยังดำเนินอยู่ยาวนานที่สุดสงครามหนึ่งของโลก สหประชาชาติและอีกหลายองค์การรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 มีการยุบคณะทหารผู้ยึดอำนาจการปกครองอย่างเป็นทางการหลังการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2553 และมีการตั้งรัฐบาลในนามพลเรือน แต่อดีตผู้นำทหารยังมีอำนาจภายในประเทศโดยผู้นำพรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังเป็นอดีตนายทหารระดับสูง กองทัพพม่าดำเนินการสละการควบคุมรัฐบาล รวมถึงการปล่อยตัวอองซานซูจีและนักโทษทางการเมือง มีการปรับปรุงสิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จนนำไปสู่การผ่อนปรนการลงโทษทางการค้าและเศรษฐกิจอื่น ๆ ทว่ายังมีการวิจารณ์การปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยโรฮีนจาของรัฐบาลและการสนองต่อการปะทะกันทางศาสนา และแม้จะอยู่ภายใต้การบริหารโดยรัฐบาลพลเรือนอีกครั้งระหว่างปี 2559–2563 แต่ก็เกิดการรัฐประหารอีกครั้งในปี 2564