ทัวร์ พม่า

ทัวร์ไหว้พระ ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า YANGON BAGO 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ : WD02_UB

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนยิ้มหวาน (ชเวตาเลียว) มหาเจดีย์ชเวดากอง
โดยสายการบิน : UB
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 9,999.-

ทัวร์พม่า
ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ : WD03_UB

ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา วัดไจ๊เข้า เทพทันใจไจ๊เข้า ชเวดากอง พาไปขอพรแม่ยักษ์ศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์สุเหล่ขอพรเทพทันใจสุเหล่
โดยสายการบิน : UB
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 10,999.-

ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า YANGON KYAIKTO 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : WD01_UB

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนยิ้มหวาน(ชเวตาเลียว) แวะจิบชาพม่า เทพทันใจ
โดยสายการบิน : Myanmar National Airline
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 12,999.-

ทัวร์พม่า
เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : MMR56_8M

พระนอนตาหวาน พระนั่งหงาทัตจี เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง
โดยสายการบิน : MYANMAR AIRWAYS
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 10,999.-

ทัวร์พม่า
ทัวร์มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : MMR58_8M

ทำบูญ ไหว้พระ 2 เมืองมัณฑเลย์ พุกาม วัดกุโสดอ จเดรบ์ชเวซิกอง วิหารติโลมินโด ชมโชว์หุ่นกระบอก
โดยสายการบิน : MAI
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

ทัวร์พม่า
เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : MMR59_8M

มัณฑะเลย์ เมืองเนปยีดอ พระพุทธรูปปางมารวิชัย เจดีย์อุปปาตะสันติ ดูช้างเผือก พิพิธภัณฑ์อัญมณี เมืองพุกาม เจดีย์ชเวสิกอง วัดติโลมินโล
โดยสายการบิน : MYANMAR AIRWAYS
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

ทัวร์พม่า
ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : RGN-24018M

เมืองหงสา พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์ ไจ้ทีโย พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น (พระ 4 ทิศ)
โดยสายการบิน : MYANMAR AIRWAYS
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 12,990.-

ทัวร์พม่า
มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : MDL-24018M

ร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
โดยสายการบิน : MYANMAR AIRWAYS
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 15,990.-

เรื่องน่ารู้ก่อนเที่ยวพม่า

พม่า หรือ เมียนมา มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร พม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่ามีประชากรราว 54 ล้านคนมีเมืองหลวงคือ กรุงเนปยีดอ และนครใหญ่สุดคือ ย่างกุ้ง

อารยธรรมช่วงต้นของพม่ามีนครรัฐปยูที่พูดภาษาตระกูลทิเบต-พม่าในพม่าตอนบน และราชอาณาจักรมอญในพม่าตอนล่าง ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ชาวพม่าได้เข้าครอบครองบริเวณลุ่มแม่น้ำอิรวดีตอนบน และสถาปนาราชอาณาจักรพุกามในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1050 ภาษาและวัฒนธรรมพม่าพร้อมด้วยศาสนาพุทธนิกายเถรวาทค่อย ๆ ครอบงำในประเทศ อาณาจักรพุกามล่มสลายเพราะการบุกครองของมองโกลและรัฐหลายรัฐกำเนิดขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ราชวงศ์ตองอูสร้างเอกภาพอีกครั้ง และเป็นจักรวรรรดิใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสั้น ๆ] ต่อมา ในต้นศตวรรษที่ 19 ราชวงศ์โก้นบองได้ปกครองพื้นที่พม่าและควบคุมมณีปุระและอัสสัมในช่วงสั้น ๆ ด้วย บริติชพิชิตพม่าหลังสงครามอังกฤษ-พม่าทั้งสามครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และประเทศกลายเป็นอาณานิคมบริติช ก่อนจะได้รับเอกราชในปี 2491 โดยในช่วงช่วงแรกมีการปกครองแบบชาติประชาธิปไตย และหลังรัฐประหารใน พ.ศ. 2505 พม่าอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหาร

พม่าต้องเผชิญกับการต่อสู้ชาติพันธุ์ที่รุนแรงมาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 นำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ยังดำเนินอยู่ยาวนานที่สุดสงครามหนึ่งของโลก สหประชาชาติและอีกหลายองค์การรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 มีการยุบคณะทหารผู้ยึดอำนาจการปกครองอย่างเป็นทางการหลังการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2553 และมีการตั้งรัฐบาลในนามพลเรือน แต่อดีตผู้นำทหารยังมีอำนาจภายในประเทศโดยผู้นำพรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังเป็นอดีตนายทหารระดับสูง กองทัพพม่าดำเนินการสละการควบคุมรัฐบาล รวมถึงการปล่อยตัวอองซานซูจีและนักโทษทางการเมือง มีการปรับปรุงสิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จนนำไปสู่การผ่อนปรนการลงโทษทางการค้าและเศรษฐกิจอื่น ๆ ทว่ายังมีการวิจารณ์การปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยโรฮีนจาของรัฐบาลและการสนองต่อการปะทะกันทางศาสนา และแม้จะอยู่ภายใต้การบริหารโดยรัฐบาลพลเรือนอีกครั้งระหว่างปี 2559–2563 แต่ก็เกิดการรัฐประหารอีกครั้งในปี 2564