ทัวร์ พม่า

ทัวร์ไหว้พระ ทัวร์พม่า

MMR55 8M
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : MMR55_8M

ทัวร์ พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถานแห่งพม่า เจดีย์ชเวดากอง โบว์ตาทาวน์ พระธาตุอินทร์แขวน เยี่ยมชมพระราชวังบุเรงนอง
โดยสายการบิน : MAI
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 10,999.-

ทัวร์ พม่า
ย่างกุ้ง นั่งกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : MMR56_8M

พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถานแห่งพม่า เจดีย์ชเวดากอง โบว์ตาทาวน์ พระธาตุอินทร์แขวน เยี่ยมชมพระราชวังบุเรงนอง
โดยสายการบิน : MAI
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 12,999.-

MMR58 8M
มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : MMR58_8M

ทำบูญ ไหว้พระ 2 เมืองมัณฑเลย์ พุกาม วัดกุโสดอ จเดรบ์ชเวซิกอง วิหารติโลมินโด ชมโชว์หุ่นกระบอก
โดยสายการบิน : MAI
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

ทัวร์ พม่า
ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : MM-8M3D-B02

พัก 5 ดาว พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถานแห่งพม่า เจดีย์ชเวดากอง โบว์ตาทาวน์ พระธาตุอินทร์แขวน เยี่ยมชมพระราชวังบุเรงนอง
โดยสายการบิน : MAI
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 11,881.-

ทัวร์ พม่า
ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน EP.2 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : RGN-23038M

สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า พักบนอินทร์แขวน 1 คืน เยือนพระวังบุเรงนอง (บังลังก์ผึ้ง) ขอพรเทพทันใจ
โดยสายการบิน : MAI
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 12,990.-

ทัวร์ พม่า
มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ EP.2 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : MDL-23028M

สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมาร์ของพม่า สัมผัสที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ “อาณาจักรพุกาม” ดินแดนเจย์ดี 4;000 องค์
โดยสายการบิน : MAI
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 15,990.-

ทัวร์ พม่า
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : MM-8M3D-B01

พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถานแห่งพม่า เจดีย์ชเวดากอง โบว์ตาทาวน์ พระธาตุอินทร์แขวน เยี่ยมชมพระราชวังบุเรงนอง
โดยสายการบิน : MAI
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 11,881.-

เรื่องน่ารู้ก่อนเที่ยวพม่า

พม่า หรือ เมียนมา มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร พม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่ามีประชากรราว 54 ล้านคนมีเมืองหลวงคือ กรุงเนปยีดอ และนครใหญ่สุดคือ ย่างกุ้ง

อารยธรรมช่วงต้นของพม่ามีนครรัฐปยูที่พูดภาษาตระกูลทิเบต-พม่าในพม่าตอนบน และราชอาณาจักรมอญในพม่าตอนล่าง ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ชาวพม่าได้เข้าครอบครองบริเวณลุ่มแม่น้ำอิรวดีตอนบน และสถาปนาราชอาณาจักรพุกามในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1050 ภาษาและวัฒนธรรมพม่าพร้อมด้วยศาสนาพุทธนิกายเถรวาทค่อย ๆ ครอบงำในประเทศ อาณาจักรพุกามล่มสลายเพราะการบุกครองของมองโกลและรัฐหลายรัฐกำเนิดขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ราชวงศ์ตองอูสร้างเอกภาพอีกครั้ง และเป็นจักรวรรรดิใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสั้น ๆ] ต่อมา ในต้นศตวรรษที่ 19 ราชวงศ์โก้นบองได้ปกครองพื้นที่พม่าและควบคุมมณีปุระและอัสสัมในช่วงสั้น ๆ ด้วย บริติชพิชิตพม่าหลังสงครามอังกฤษ-พม่าทั้งสามครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และประเทศกลายเป็นอาณานิคมบริติช ก่อนจะได้รับเอกราชในปี 2491 โดยในช่วงช่วงแรกมีการปกครองแบบชาติประชาธิปไตย และหลังรัฐประหารใน พ.ศ. 2505 พม่าอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหาร

พม่าต้องเผชิญกับการต่อสู้ชาติพันธุ์ที่รุนแรงมาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 นำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ยังดำเนินอยู่ยาวนานที่สุดสงครามหนึ่งของโลก สหประชาชาติและอีกหลายองค์การรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 มีการยุบคณะทหารผู้ยึดอำนาจการปกครองอย่างเป็นทางการหลังการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2553 และมีการตั้งรัฐบาลในนามพลเรือน แต่อดีตผู้นำทหารยังมีอำนาจภายในประเทศโดยผู้นำพรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังเป็นอดีตนายทหารระดับสูง กองทัพพม่าดำเนินการสละการควบคุมรัฐบาล รวมถึงการปล่อยตัวอองซานซูจีและนักโทษทางการเมือง มีการปรับปรุงสิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จนนำไปสู่การผ่อนปรนการลงโทษทางการค้าและเศรษฐกิจอื่น ๆ ทว่ายังมีการวิจารณ์การปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยโรฮีนจาของรัฐบาลและการสนองต่อการปะทะกันทางศาสนา และแม้จะอยู่ภายใต้การบริหารโดยรัฐบาลพลเรือนอีกครั้งระหว่างปี 2559–2563 แต่ก็เกิดการรัฐประหารอีกครั้งในปี 2564