ทัวร์หางโจว

ทัวร์หางโจว

ทัวร์หางโจว
ทัวร์หางโจว ผู่โถวซาน 5 วัน 3 คืน (พักบนเกาะ 1 คืน)
รหัสทัวร์ : CAPVG3

ทัวร์หางโจว ล่องเรือชมทิวทัศน์ของทะเลสาบซีหู”ไข่มุกแห่งเมืองหางโจว” เกาะผู่โถวซาน 1 ใน 4 พุทธคีรีของจีน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม
โดยสายการบิน : AIR CHINA
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 27,999.-

ทัวร์หังโจว
หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิ่ง 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : CAHGHKHN1

หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่….หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ความลงตัวระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม ล่องเรือชมวิวแสงสียามค่ำคืนที่อู้นี่โจว
โดยสายการบิน : AIR CHINA
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 29,999.-

ทัวร์หังโจว
หางโจว หุบเขาวั่งเซียน เหินเตี้ยน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : HGH03_FD

เมืองหังโจว เหิงเตี้ยน พระราชวังโบราณกู้กงหมิงชิง พระราชวังจ าลองจิ๋นซฮี่องเต้ Hengdian World Studios เมืองซางหร่าว หุบเขาวั่งเซี่ยน
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 27,999.-

ทัวร์หางโจว
หางโจว อู้หยวน สั้งเหร่า หวงหลิง 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : HGH04_CA

พาเที่ยวหางโจว หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ หมู่บ้านโบราณริมผา แหล่งท่องเที่ยว 4A ชมโชว์น้ำพุ ถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้ ทัวร์จีนไม่ลงร้าน
โดยสายการบิน : AIR CHINA
วันเดินทาง : 09-13 มี.ค.ll 15-19 มี.ค. 2567
ราคาเริ่มต้น : 29,999.-

ทัวร์จีน
หังโจว เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : HGH-2302CA

เยือน 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ชมพระราชวังต้องห้ามและกำแพงเมืองจีน ล่องเรือทะเลสาบซีหู นั่งรถไฟความเร็วสูง-ฟรีวีซ่ากรุ๊ป
โดยสายการบิน : AIR CHINA
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 29,990.-

ทัวร์จีน
หังโจว ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : HGH-2303CA

ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมเจดีย์นางพญางูขาว เช็คอินถนนเหอฝังเจีย และถนนนานกิง ชม และนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมปิดทอง
โดยสายการบิน : AIR CHINA
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 16,990.-

29900.
หุบเขาเทวดา วั้งเซียนกู่ 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : WKN008_SL

ชมความงาม หมู่บ้านโบราณหวงหลิง ตั้งอยู่บนนาขั้นบันไดโอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจี เยี่ยมเยือนจุดไฮไลท์ หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ดินแดนแห่งเทพเซียน
โดยสายการบิน : Thai Lion Air
วันเดินทาง : มีนาคม – มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 29,990.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยววั้งเชียนกู่

วั้งเชียนกู่ เป็นหุบเขาที่ทอดยาวไปตามแนวแม่น้ำซงจู๋ มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร ภายในหุบเขามีจุดชมวิวที่สวยงามมากมาย เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผา หมู่บ้านโบราณ เป็นต้น จุดเด่นของวั้งเชียนกู่คือหมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา หมู่บ้านเหล่านี้มีชื่อเรียกว่า “หมู่บ้านห้อย” (悬崖村) เนื่องจากบ้านเรือนในหมู่บ้านถูกสร้างขึ้นบนหน้าผาสูงชัน ชาวบ้านในหมู่บ้านเหล่านี้อาศัยอยู่กันมาอย่างยาวนาน สืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบัน วั้งเชียนกู่ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีการปรับปรุงเส้นทางเดินชมธรรมชาติ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในวั้งเชียนกู่ ได้แก่
น้ำตกหลงเฟิง (龙峰瀑布) น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงประมาณ 100 เมตร
ถ้ำชิงเฉิง (青城洞) ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม
หน้าผาชิงเฉิง (青城崖) หน้าผาหินปูนสูงชันที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม
หมู่บ้านห้อย (悬崖村) หมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา