ทัวร์ เซี่ยงไฮ้

ทัวร์จีน พาเที่ยวเซี่ยงไฮ้
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ทัวร์ เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : CH003

ทัวร์ เซี่ยงไฮ้ (ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน) เซี่ยงไฮ้ – ดีสนีย์แลนด์รวมค่าบัตรเข้าแล้ว (ทั้งวัน) หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว + ล่องเรือ – Sinan Mansion – เทียนชื่อฟาง

โดยสายการบิน  : Thai Airways

วันเดินทาง : 12 -16  เมษายน  2566 ( สงกรานต์  )

ราคาเริ่มต้น : 51,900.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยว

เนื้อหา่