ทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์ฉงชิ่ง ชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ : CFD19

ทัวร์ฉงชิ่ง 1 ใน 4 มหานครของจีน ชมรถไฟทะลุตึก ต้าจู๋ พระแกะสลักหิน มรดกโลกทางวัฒนธรรม ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย อู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า อุทยานเขานางฟ้า
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 17,888.-

ทัวร์ฉงชิ่ง
ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : CKG02

พุทธแกะสลักต้าจุ๋ อุทยานเขานางฟ้า (นั่งรถไฟเล็ก) ที่เที่ยวใหม่ หุบเขารอยยแก อู่หลิงซาน ฐานวิศวะนิวเคลียร์ ใหญ่ที่สุดในจีน ที่เช็คอินยอดฮิต Wulong Flying Kiss
โดยสายการบิน : China Express [G5]
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ธันวาคม 2566
ราคาเริ่มต้น : 25,999.-

ทัวร์ฉงชิ่ง
ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : CKG-FD001

ฉงชิ่ง/อู่หลิงซาน/816 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์/หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน/จุดชมวิวแม่น้ำอูเจียงชือปี่/อู่หลง/อุทยานเขานางฟ้า/อุทยานหลุมบ่อฟ้าสะพานสวรรค์
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ธันวาคม 2566 ( ปีใหม่ )
ราคาเริ่มต้น : 22,999.-

ทัวร์จีน
ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : CKG-FD001

ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน จุดชมวิวแม่น้ำอูเจียงชือปี่อุทยานเขานางฟ้า อุทยานหลุมบ่อฟ้าสะพานสวรรค์ ระเบียงแก้ว หมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กุมภาพันธ์ 2567
ราคาเริ่มต้น : 22,900.-

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง
ทัวร์ฉงชิ่ง ชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : A-CKG01

อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ระเบียงแก้ว เขาเป่าติ่งซาน ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ
โดยสายการบิน : SICHAUN AIRLINES
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 27,499.-

ทัวร์ฉงชิ่ง เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยว

ฉงชิ่งเคยเป็นนครปกครองโดยตรงในสมัยที่จีนเป็นสาธารณรัฐจีน โดยใช้เป็นเมืองหลวงในช่วงสงครามจีน–ญี่ปุ่นครั้งที่สอง (ค.ศ. 1937–1945) ในช่วงสมัยนี้ ฉงชิ่งถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในสี่แห่งของโลกที่เป็นศูนย์บัญชาการต่อต้านฟาสซิสต์ ซึ่งอีกสามแห่ง คือ วอชิงตัน ลอนดอน และมอสโก ปัจจุบัน นครปกครองโดยตรงฉงชิ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาตอนกลางและตะวันตกของจีน นครฉงชิ่งมีประชากรกว่า 30 ล้านคน มีพื้นที่ขนาดประมาณประเทศออสเตรีย เขตเมืองของนครฉงชิ่งประกอบด้วย 9 เขต ซึ่งมีประชากรรวมกันไม่เกิน 8,518,000 คน ตามประมาณการปี ค.ศ. 2016 ตามการสำรวจสำมะโนประชากรปี ค.ศ. 2010 ฉงชิ่งเป็นนครปกครองโดยตรงที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศจีน และยังเป็นนครปกครองโดยตรงที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศจีน เขตการปกครองของฉงชิ่งแบ่งออกเป็น 26 เขต 8 อำเภอ และ 4 อำเภอปกครองตนเอง

คำย่ออย่างเป็นทางการของนครฉงชิ่ง คือ “ยฺหวี” (; ) ได้รับการอนุมัติโดยสภารัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1997 มีที่มาจากชื่อเก่าของส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจียหลิง ที่ไหลผ่านฉงชิ่งและไปบรรจบกับแม่น้ำแยงซี

ฉงชิ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น ในฐานะที่เป็นนครศูนย์กลางแห่งชาติของจีน ฉงชิ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในบริเวณต้นน้ำของลุ่มแม่น้ำแยงซี เป็นศูนย์การผลิตและศูนย์กลางการขนส่ง จากรายงานของดิอีโคโนมิสต์อินเทลลิเจนซ์ยูนิต (Economist Intelligence Unit) เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012 ระบุว่าฉงชิ่งเป็น 1 ใน 13 มหานครเกิดใหม่ของจีน