เที่ยว ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป

ทัวร์ไต้หวัน
เที่ยว ไต้หวัน ราคาคุ้ม 4 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : TPE64_VZ

เที่ยว ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เหย่หลิว หมู่บ้านจิ๋วเฟิน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 ช็อปปิ้งย่านเซียเหมินตึง เมนูเด็ด เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี

โดยสายการบิน : VIETJET (VZ)

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TPE65_VZ

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ถ่ายรูปตึกไทเป 101 หมูบ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง พิเศษ!! แช่ออนเซ็นส่วนตัว

โดยสายการบิน : VIETJET (VZ)

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 17,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน บินหรู เที่ยวคุ้ม 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE63_CI

เที่ยวอุทยานเย๋หลิ่ว ถ่ายรูปตึกไทเป 101 สักการะวัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง พิเศษ!! แช่ออนเซ็นส่วนตัว บุฟเฟ่ต์ชาบูหม้อไฟไต้หวัน+เสี่ยงหลงเปา

โดยสายการบิน : China Airline

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 19,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TPE26_SL

วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง เมืองเจียอี้ ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต นั่งรถไฟอาลีซาน เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง

โดยสายการบิน : Lion Air

วันเดินทาง : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 18,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE23_CI

เที่ยวฟาร์มแกะ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ถ่ายรูปตึกไทเป 101 หมูบ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง พิเศษ!! แช่ออนเซ็นส่วนตัว

โดยสายการบิน : China Airline

วันเดินทาง : กรกฎาคม – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 20,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE24_SL

วัดเหวินหวู่ •ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •วัดพระถ่ังซ าจ๋ัง •ชิมชาอู่หลง •เมืองไถจง •ไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป •ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89)

โดยสายการบิน : Lion Air

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน บินหรู เที่ยวคุ้ม 4 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : TPE25_SL

เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถ่ังซ าจ๋ัง ชิมชาอู่หลง เมืองเจียอี น่ังรถไฟอาลีซาน เมืองไถจง โรงละครแห่งชาติไถจง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

โดยสายการบิน : Lion Air

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 17,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE28_SL

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา |วัดพระถังซัมจั๋ง |วัดเหวินหวู่ |อุทยานอาลีซาน |ชมป่าสนพันปี |ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต |หมู่บ้านฉือเฟิ่น |หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

โดยสายการบิน : Lion Air

วันเดินทาง : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 16,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน เดินทางเทศกาลปีใหม่ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE29_SL

ชมพุตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา |วัดพระถังซัมจั๋ง |วัดเหวินหวู่ |อุทยานอาลีซาน |ชมป่าสนพันปี |ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต |หมู่บ้านฉือเฟิ่น |หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

โดยสายการบิน : Lion Air

วันเดินทาง : 29-01 ม.ค.ll 30-02 ม.ค. ll 31-03 ม.ค.2567 ( ปีใหม่ )

ราคาเริ่มต้น : 25,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน เดินทางเทศกาลปีใหม่ 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TPE92_SL

ชมพุตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา |วัดพระถังซัมจั๋ง |วัดเหวินหวู่ |อุทยานอาลีซาน |ชมป่าสนพันปี |ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต |หมู่บ้านฉือเฟิ่น |หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

โดยสายการบิน : Lion Air

วันเดินทาง : 28-01 ll 29-02 ll 30-03 ll 31-04 ม.ค.2567 ( ปีใหม่ )

ราคาเริ่มต้น : 26,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2) 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FZE-2316VZ

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน

โดยสายการบิน : VIETJET AIR (VZ)

วันเดินทาง :ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-2311VZ

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน

โดยสายการบิน : VZ

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน ( พักย่านซีเหมินติง 2 คืน ) 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-2315VZ

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา

โดยสายการบิน : VZ

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป EP.2 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-2319BR

เที่ยวไต้หวันสุดชิล เที่ยวครบที่เที่ยวยอดฮิต ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ชมบ่อน้ำพุร้อน “เป่ยโถว” นั่งรถไฟอาลีซาน พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

โดยสายการบิน : EVA

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ธันวาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 19,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน ชิงจิ้งสกายวอล์ค 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FTPE-2313CI

เช็คอินที่เที่ยวใหม่!! สกายวอล์คชิงจิ้ง เยือนสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน ปล่อยโคมผิงซี เพลิดเพลินไปกับหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เฝิงเจี่ย และซีเหมินติง เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และชาบูไต้หวัน

โดยสายการบิน : China Airlines

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 21,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน อาบน้ำแร่ EP.2 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-2309CI

เที่ยวไต้หวันเหมาะทุกสายทั้งธรรมชาติ กิน ช้อป ชิล ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งซีเหมินติง แช่น้ำแร่ผ่อนคลายสุดชิล พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก

โดยสายการบิน : China Airline

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 21,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
บูราโนแห่งไต้หวัน (พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว) 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TPE-2320JX

เที่ยวไต้หวันสุดชิค ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ เช็คอินบูราโนแห่งไต้หวัน!! ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน แช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พักโรงแรม 4 ดาว

โดยสายการบิน : STARLUX

วันเดินทาง : สิงหาคม – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 17,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
VERY ZAB ไทเป 4 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : TVZ16

พักไถจง 1 คืน เถาหยวน 2 คืน พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไหว้ขอพร วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน

โดยสายการบิน : VIETJET AIR (VZ)

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,888.-

ทัวร์ไต้หวัน
Taiwan One More Time 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : TFD18

พัก ไทเป 1คืน ไถจง 1คืน เถาหยวน 1คืน พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)

วันเดินทาง : ขณะนี้ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 16,888.-

ทัวร์ไต้หวัน
เทใจ ไทเป 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : TVZ17

ไทเป ไถจง อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา พักไถจง 2 คืน เจียอี้ 1 คืน เถาหยวน 1 คืนพิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี และบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

โดยสายการบิน : VIETJET (VZ)

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 17,888.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อาลีซาน 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : TPE01TG

เจียอี้ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -นั่งรถไฟโบราณ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตวัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเซก วัดหลงซาน มิตซุย เอาท์เล็ก

โดยสายการบิน : Thai Airways

วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 32,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไทเป เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโรโกะ 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : TPE02TG

เจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -นั่งรถไฟโบราณ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตวัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทเป ตลาดซีเหมินติง อุทยานทาโรโกะ -นั่งรถไฟ Express

โดยสายการบิน : Thai Airways

วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 34,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน สุดต๊าซ 4วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FDTPE2
ปั่นจักรยานราง,ถ่ายรูปท่าเรือเจิ้นปิง,ล่องเรือสุริยันจันทรา,ชิมขาอู่หลง หมู่บ้านท่าเรือเจิ้นปิง,วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,จีหลงไนท์มาร์เก็ต,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน ทาโรโกะ 4 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : FJLP230035
ปั่นจักรยานราง ชมธรรชาติอุทยานทาโรโกะ หน้าผาชิงสุ่ย,สตาร์บั๊คคอนเทนเนอร์,อุทยานทาโรโกะ,ท่าเรือเจิ้นปิง,ร้านเห็ดหลินจือ,ตาต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง,จีหลงไนท์มาร์เก็ต

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน สุดเฟี้ยว 3วัน2คืน
รหัสทัวร์ : FJLP230036
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101,พิพิธภัณธ์กู้กง,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง,MitsuiOutlet เสี่ยวหลงเปา,กุ้งมังกรซีฟู้ด

โดยสายการบิน : China Airline

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 18,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน พาแอ่ว 5 วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : FJLP230015
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชมหมู่บ้านเก่าจิ่วเฟิ้น,อุทยานเหย่หลิว,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดเหวิ่นหวู่,แช่น้ำแร่ เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติงหมู่บ้านจิ่วเฟิ้น

โดยสายการบิน : China Airlines

วันเดินทาง : ขณะนี้ – มิถุนายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 19,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
Taiwan Luxury 4 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : FJLP230030

5ดาว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมไอศกรีมMiyahara,ชมอุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านโบราญจิ่วเฟิ้น,ปล่อยโคมลอยสือเฟิน สุกี้ชาบู,ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู้ด

โดยสายการบิน : China Airlines

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 30,990.-

ทัวร์ไต้หวัน
Ni Hao Taiwan 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VZTPE61
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,ชิมพานสับปะรด วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101

โดยสายการบิน : VIETJET AIR (VZ)

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
อาลีซาน มันต๊าซมาก 5 วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : TPE04

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เมืองไถจง ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ตเมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป ย่านซีเหมินติง

โดยสายการบิน : Viet Jet

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 19,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน คุ้มเกินเบอร์ 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : TPE08

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง (RIANBOW VILLAGE) ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป ร้านพายสัปปะรด ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก ย่านซีเหมินติง

โดยสายการบิน : Tiager Air

วันเดินทาง : กันยายน – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์ไต้หวัน
อาลีซาน ตัวแม่ 6 วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : TPE07

ปราสาทช็อกโกแลตโคน่า ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เมืองไถจง ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า ตลาดไถจง

โดยสายการบิน : Lion Air

วันเดินทาง : กันยายน – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 19,999.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยวไต้หวัน

ประเทศไต้หวัน ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐจีนเป็นรัฐที่ได้รับการรับรองอย่างไม่สมบูรณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน , ไต้หวัน, เผิงหู , หมาจู่ , และอูชิว รวมทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง พื้นที่ทั้งหมดเรียกรวมกันว่า “พื้นที่ไต้หวัน”

 

 • การเตรียมตัวเดินทาง

แลกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ควรให้เบอร์ที่สามารถติดต่อท่านระหว่างทัวร์ได้กรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ หากท่านมีโรคประจำตัวหรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้หรือมีข้อจำกัดทางสรีระร่างกายหรือจะมีการแยกตัวหรือญาติมาพบ ควรแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า

 • วันเดินทาง

ก่อนออกจากบ้าน กระเป๋าทุกใบควรผูกป้ายชื่อกระเป๋า (ทางผู้จัดจะจัดทำสำรองไว้ให้) และใส่กุญแจให้เรียบร้อย ส่วนกระเป๋าสตางค์ / เครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องประดับ / พาสปรอต / บัตรเครดิต / เอกสารสำคัญ / กล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ / ยาประจำตัว ติดตัวเสมอ ของเหลวนำขึ้นเครื่องทุกประเทศ ด้านคณะกรรมการการบินพลเรือน (ซีเอเอซี) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยสากล ได้ออกกฎใหม่สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ ระบุของเหลวทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใส โดยผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาต ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้โดยสารผู้หญิง ครีมล้างหน้า ลิปกลอสอย่างเหลว น้ำหอม และมาสคาร่า ล้วนจัดเป็นของเหลวด้วย อย่างไรก็ตาม ของเหลวประเภทนมและอาหารของทารก (ในกรณีที่มีทารกอยู่ด้วย) และยาตามใบสั่งแพทย์ จะได้รับการยกเว้นให้นำขึ้นเครื่องได้ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบจำกัดของเหลวนำขึ้นเครื่องนี้ จะไม่กระทบต่อการชอปปิ้งซื้อสินค้าปลอดภาษีของลูกค้า แต่ผู้ซื้อจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานและ ไม่ควรเปิดแพคเกจออก

 • สนามบิน ลูกค้าทุกท่านจะต้องมารับเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่าง ๆ และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวลูกค้าเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ของมีคมและวัตถุระเบิดทุกชนิด เช่น มีด กรรไกร ถ่าน ไฟเช็ค เจล จะต้องฝากกับกระเป๋าใหญ่ไปกับใต้ท้องเครื่องบิน
 • ศุลกากร ประเทศไต้หวันอนุญาตให้นำเหล้าเข้าได้ 1 ลิตร และบุหรี่ 100 มวนเข้าประเทศ ของมีคมทุกชนิด กรรไกร มีดพับ มีดปลอกผลไม้ คัตเตอร์ หรืvสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายมีด หรือ ปืนไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ควรใส่ในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดใต้เครื่อง อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าใบเล สำหรับถือขึ้นเครื่อง เพราะอาจโดนยึดและไม่คืน
 • ขั้นตอนเมื่อถึงสนามบิน รับซองเอกสารจากเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องที่ไฮไลท์ไว้ให้ พร้อมเซ็นต์ชื่อ ตรงเครื่องหมาย X (ลายเซ็นต์จะต้องเหมือนกับหนังสือเดินทาง) ภายในซองประกอบไปด้วย
 • Thai Immigration Bureau เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก
 • เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน บัตรขาเข้า
 • รับตั๋วที่นั่งบนเครื่องบินจากหัวหน้าทัวร์
  รายละเอียดของตั๋วเครื่องบินจะแสดง ชื่อ, นามสกุล, Flight Details, ประตูขึ้นเครื่อง, เวลาที่ท่านจะต้อง มาที่ประตูขึ้นเครื่อง หมายเหตุ: เพื่อความถูกต้องควรตรวจสอบและเช็ครายละเอียด Flight Details จากจอของ สนามบินอีกครั้ง จากนั้นนำกระเป๋าเดินทางของท่าน พร้อมหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบิน ไปที่เคาเตอร์ของสายการบิน (โดยสารการบินกำหนดให้เจ้าของกระเป๋ายื่น และแสดงความเป็นเจ้าของด้วยตัวเองเท่านั้น)เพื่อทำการ เช็คอิน และโหลดกระเป๋า โดยต้องรอรับตั๋วเครื่องบิน และหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ของสายการบินคืน หมายเหตุ: สายการบินได้กำหนดน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ ห้ามเกิน 30 กิโลกรัม และใบเล็กที่หิ้วขึ้นเครื่อง ห้ามหนักเกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักเกินจะต้องชำระเงินส่วนต่าง ตามอัตราของสายการบินนั้นๆ
 • ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปยังต่างประเทศ
 • เข้าแถวช่องหนังสือเดินทางไทย • แสดงหนังสือเดินทาง พร้อม Thai Immigration Bureau (เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก) ให้เจ้าหน้าที่
 • ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงประตู (Gate)
 • เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเรียบร้อย ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย โดยต้องตรวจสอบเวลาจากตั๋วเครื่องบินหรือจากจอของสนามบินเพื่อให้ทันขึ้นเครื่อง
 • เวลาที่แตกต่าง ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง
 • กระแสไฟฟ้า 110 โวล์
 • เงินตรา 1 NTD เท่ากับ 1.08 – 1.09 บาทโดยประมาณ สามารถใช้เงินดอลล่าร์สหรัฐและบัตรเครดิตได้ตามห้างสรรพสินค้าและโรงแรมที่พัก