เที่ยว ลาว

ทัวร์ลาว ราคาถูก เปิดจองแล้ว

พาเที่ยวเวียงจันทร์ วังเวียง เที่ยวหลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง
เที่ยว ลาว
เที่ยว ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ : LFD08

เที่ยว ลาว เวียงจันทน์ อิ่มบุญไหว้พระขอพรที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ประตูไซ วังเวียง เช็คอิน บลูลากูน อ่างสวรรค์ พูผาจำปาลาว สะพานสีฟ้า หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว น้ำตกตาดกวางสี

โดยสายการบิน  : AIr Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,888.-

ทัวร์ลาว
หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : LAO62

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยว น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง พระธาตุพูสี เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง หลวงพระบาง-วังเวียง

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม  2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์ลาว
หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : LAO64

เปิดประสบการ์ณนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง เวียงจันทน์   พระธาตุหลวง  ‘’ประตูไช’’ หลวงพระบาง  น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง  พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง นั่งเรือแม่น้ำซอง

โดยสายการบิน  : Nook Air

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 12,999.-

ทัวร์หลวงพระบาง
หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง 5 วัน3 คืน
รหัสทัวร์ : FLVN09

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พิเศษ!! เปิดประสบการ์ณนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง  เที่ยว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน ถ้ำปูดำ สะพานสีฟ้า ล่องเรือแม่น้ำซอง

โดยสายการบิน  : รถยนต์

วันเดินทาง : ขณะนี้ – มิถุนายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 9,888.-

เรื่องน่ารู่ก่อนไป ลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 โดยเคยเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาค จึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางบกและร่ำรวยทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม หลังจากช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งภายในอาณาจักรล้านช้างได้แยกออกเป็นสามส่วนได้แก่ หลวงพระบาง, เวียงจันทน์ และจำปาศักดิ์ ก่อนจะตกเป็นประเทศราชของสยามในปี ค.ศ. 1778 ยาวนานนับศตวรรษจนเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ใน ค.ศ. 1893 ทำให้ดินแดนทั้งหมดได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสและได้รวมตัวกันเป็นประเทศใน ค.ศ. 1949