ทัวร์ ไอซ์แลนด์

ทัวร์ไอซ์แลนด์

ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ 10 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์ : ICE22_AY

ทัวร์ไอซ์แลนด์ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ น้าพุร้อนไกเซอร์ น้าตกกุลล์ฟอส วิก ถ้าน้าแข็งสกาตาเฟล ธารน้าแข็งกลาเซียลากูน ไดมอนด์บีช ธารน้าแข็งสกาฟตาเฟล Shuttle bus ชม Plane Wreck เรย์นิสฟายาร่า
โดยสายการบิน : ฟินแอร์ (AY)
วันเดินทาง : ตุลาคม – ปีใหม่ 2568
ราคาเริ่มต้น : 179,999.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไป เที่ยวไอซ์แลนด์

คำว่า “ไอซ์แลนด์” ที่ใช้ในภาษาไทยนั้นทับศัพท์จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Iceland” ส่วนชื่อในภาษาไอซ์แลนด์คือ “Ísland” (อีสลันต์) คำว่า ís แปลว่าน้ำแข็ง และ land แปลว่าแผ่นดินหรือประเทศ
บริเวณเกาะทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารของ รัฐสภาไอซ์แลนด์ (Althing) ซึ่งเป็นหนึ่งในสภานิติบัญญัติที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังดำเนินการอยู่ ไอซ์แลนด์เป็นส่วนหนึ่งของการปกครองของนอร์เวย์ในศตวรรษที่ 13 ซึ่งการก่อตั้งสหภาพคาลมาร์ในปี พ.ศ. 1940 ได้รวมราชอาณาจักรนอร์เวย์ เดนมาร์ก และสวีเดนเข้าด้วยกัน ไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนอร์เวย์ในขณะนั้นจึงได้เข้าร่วมสหภาพ และอยู่ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรเดนมาร์กหลังจากสวีเดนแยกตัวออกจากสหภาพในปี พ.ศ. 2066
ภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสและสงครามนโปเลียน การต่อสู้เพื่อเอกราชของไอซ์แลนด์ได้เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงด้วยอิสรภาพในปี 2461 ตามมาด้วยการก่อตั้งสาธารณรัฐในปี พ.ศ. 2487 แม้ว่ารัฐสภาจะถูกระงับการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2342 ถึง พ.ศ. 2388 ประชากรไอซ์แลนด์อาศัยการทำประมงและเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพเป็นส่วนใหญ่จนถึงศตวรรษที่ 20 อุตสาหกรรมประมงและแผนมาร์แชลล์หลังสงครามโลกครั้งที่สองนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง และไอซ์แลนด์กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดและพัฒนามากที่สุดในโลก และเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจยุโรปในปี 2537 ทำให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนามากขึ้นในภาคส่วนต่าง ๆ