ทัวร์ โปแลนด์

ทัวร์ยุโรปคุณภาพ ทัวร์โปแลนด์

ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ กรุงวอร์ซอ

ทัวร์ โปแลนด์
ทัวร์ โปแลนด์ 11 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์ : FGT-PL01

ทัวร์ โปแลนด์ ชมเมืองวูซ เมืองแห่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชมเมืองวรอตสวัฟ สีสันแห่งสถาปัตยกรรม ชมเมืองเก่าคราคูฟ อดีตเมืองหลวงเก่า อันเต็มไปด้วยวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ (Unesco) ชมเหมืองเกลือวิลิซก้า

โดยสายการบิน  : การ์ตา แอร์เวย์ (QR)

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 129,900 .-

ทัวร์ โปแลนด์
Super Poland 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : FVGP-01

เที่ยว โปแลนด์ ถ่ายรูป คู่ กับ บ้าน ของ นิโคลัส โคเปอร์นิคัส , ชม เมือง พอซนัน เป็น เมือง ที่ เก่าแก่ ที่สุด ของ โปแลนด์ – ถ่ายรูป กับ มหาวิทยาลัย วรอตสวัฟ , เชสโตโชวา , อาราม จัสนา กอร่า,แบล็คมาดอนน่า

โดยสายการบิน  :Qatar Airways

วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม  2566

ราคาเริ่มต้น : 57,900.-

ทัวร์ โปแลนด์
แกรนด์โปแลนด์ 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : FWC-01

ถ่ายรูปคู่กับบ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส,ชมเมืองพอซนันเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ -ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ,เชสโตโชวา,อารามจัสนากอร่า,แบล็คมาดอนน่า เมืองเก่าคราคูฟ,ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์,เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา -หมู่บ้านซาลิเปีย,

โดยสายการบิน  :Qatar Airways

วันเดินทาง :  ขณะนี้ – มีนาคม  2566

ราคาเริ่มต้น : 59,900.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยวโปแลนด์

โปแลนด์ มีชื่อทางการอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐโปแลนด์ เป็นประเทศในตอนกลางของยุโรป ถูกแบ่งออกเป็น 16 จังหวัดปกครอง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 312,696 ตารางกิโลเมตร (120,733 ตารางไมล์) และมีภูมิอากาศแบบอบอุ่นตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ โปแลนด์มีประชากรเกือบ 38.5 ล้านคน และเป็นรัฐสมาชิกที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของสหภาพยุโรปโดยมีวอร์ซอ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีเมืองใหญ่อื่น ๆ ได้แก่ กรากุฟ, วูช, วรอตสวัฟ, พอซนาน, กดัญสก์ และชแชตชิน

ดินแดนที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของโปแลนด์นั้น ครอบคลุมตั้งแต่ชายฝั่งตามแนวทะเลบอลติกทางตอนเหนือของประเทศ ไปจนถึงเทือกเขาชูแดแรสและคาร์เพเทียนทางตอนใต้ โปแลนด์มีพรมแดนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับลิทัวเนียและรัสเซีย (ผ่านทางแคว้นคาลินินกราด) ทิศตะวันออกติดกับเบลารุสและยูเครน ทิศใต้ติดกับสโลวาเกียและเช็กเกีย และทิศตะวันตกติดกับเยอรมนี

ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่มีชีวิตชีวาบนผืนดินของโปแลนด์ มีระยะเวลาอยู่เป็นหลายพันปี ตลอดยุคโบราณตอนปลายมีความหลากหลายอย่างกว้างขว้าง โดยมีวัฒนธรรมและชนเผ่าต่าง ๆ ได้ตั้งรกรากอยู่บนที่ราบในยุโรปกลางอันกว้างใหญ่ อย่างไรก็ตาม ชาวโปลันด์ตะวันตกเป็นผู้ที่ครอบครองภูมิภาคแห่งนี้ และก็ได้ตั้งชื่อให้กับภูมิภาคนี้ว่าโปแลนด์ การสถาปนารัฐโปแลนด์นั้นสามารถย้อนรอยไปถึง ค.ศ. 966 เมื่อมีผู้ปกครองนอกรีตแห่งราชอาณาจักรที่อยู่ร่วมกับดินแดนของประเทศโปแลนด์ในปัจจุบัน ได้ยอมรับศาสนาคริสต์ และได้เปลี่ยนมานับถือคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ราชอาณาจักรโปแลนด์ถูกก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1025 และใน ค.ศ. 1569 ก็ได้ประสานความสัมพันธ์ทางการเมืองที่มีมายาวนานกับลิทัวเนีย โดยการลงนามในสหภาพลูบลิน สหภาพนี้ได้ก่อตั้งเครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุด (มีพื้นที่มากกว่า หนึ่ง ล้าน ตารางกิโลเมตร หรือ 400,000 ตารางไมล์) และเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในยุโรป ภายในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึง 17 โดยมีระบบการเมืองเป็นแบบเสรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งได้รับเอารัฐธรรมนูญสมัยใหม่ เป็นฉบับแรกของยุโรปมาใช้ นั่นคือ รัฐธรรมนูญวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1791

หลังผ่านพ้นความโดดเด่นและความรุ่งเรืองแล้วนั้น เครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนียก็ถูกแบ่งดินแดนโดยประเทศเพื่อนบ้านของเครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย เมื่อช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 และได้รับเอกราชอีกครั้งใน ค.ศ. 1918 ด้วยสนธิสัญญาแวร์ซาย หลังจากความขัดแย้งทางด้านดินแดนอยู่หลายครั้ง โปแลนด์ซึ่งเป็นรัฐหลายชนชาตินั้น ได้รับการฟื้นฟูสถานะเป็นผู้เล่นหลักในการเมืองของยุโรป ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1939 สงครามโลกครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้นด้วยการรุกรานโปแลนด์โดยนาซีเยอรมนี ตามมาด้วยสหภาพโซเวียตที่รุกรานโปแลนด์ตามกติกาสัญญาโมโลตอฟ–ริบเบินทร็อพ พลเมืองชาวโปแลนด์ประมาณ 6 ล้านคน รวมถึงชาวยิวในประเทศจำนวน 3 ล้านคน เสียชีวิตลงตลอดช่วงระหว่างสงคราม ในฐานะที่เป็นรัฐสมาชิกของกลุ่มตะวันออก สาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ได้ประกาศโดยทันทีว่า ประเทศของตนเป็นหัวหน้าในการลงนามสนธิสัญญาวอร์ซอ ท่ามกลางความตึงเครียดในสงครามเย็น ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ภายหลังเหตุการณ์ใน ค.ศ. 1989 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเกิดขึ้นและการมีส่วนร่วมของขบวนการโซลิดาริตี รัฐบาลคอมมิวนิสต์ถูกยุบ และโปแลนด์ก็ได้สถาปนาตนเองขึ้นมาใหม่ ในฐานะสาธารณรัฐประชาธิปไตย