ทัวร์ เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม

โปรโมชั่น ทัวร์เวียดนาม กลาง

เที่ยว เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์  โดยสายการบิน เวียทเจท – ไลออนแอร์

ทัวร์ เวียดนามกลาง
ทัวร์ เวียดนาม บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-98

ทัวร์ เวียดนาม นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งดานัง ชมบรรยากาศแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง Hoi An พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์ และ Seafood

โดยสายการบิน  : Vetjet

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-89

เที่ยวเวียดนาม ( บินเช้า- กลับบ่าย )พักบานาฮิลล์ 1 คืน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาชมบรรยากาศเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง Hoi An พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และอาหาร Seafood

โดยสายการบิน  : Vetjet

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ บานาฮิลล์เต็ม4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-88

ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น)  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ เที่ยวเต็มวัน ชมบรรยากาศแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง Hoi An พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน

โดยสายการบิน  : Vetjet

วันเดินทาง :  ขณะนี้ – ตุลาคม  2566

ราคาเริ่มต้น : 9,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-VN93

เที่ยว  เวียดนาม เว้ ดานัง เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้งฮอยอัน   บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม  2566

ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

ทัวร์ เวียดนามกลาง
บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-VN87

เที่ยว  เวียดนาม นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้งฮอยอัน คาเฟ่ริมทะเล Café Son Tra Marina  บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์  พักหรู 4 ดาว

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 11,999.-

ทัวร์เวียดนาม
เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-95PG

ทัวร์ เวียดนาม (บินเช้า-กลับเช้า)  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งดานัง ชมบรรยากาศแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง Hoi An พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์ และ Seafood

โดยสายการบิน  : Vetjet

วันเดินทาง : ขณะนี้ -เมษายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์ เวียดนามกลาง
ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-84

เที่ยว เวียดนาม กลาง พักบาน่าฮิลล์ นั่งกระเช้าขึ้นสู่เมืองบานา สวนดอกไม้แห่งความรัก เช็คอินสะพานมือ Golden bridge  บนบานาฮิลล์

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง : พฤษภาคม – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-VN81

เที่ยวเวียดนามกลาง นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งดานัง ชมบรรยากาศแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง

โดยสายการบิน  : Vetjet

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 12,999.-

ทัวร์เวียดนาม
เวียดนามกลาง บานาฮิล์เต็มวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-VN92

เที่ยว เวียดนาม กลาง  บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็ม พาเช็คอินจุดชิค ชิค เช็คอินสะพานมือ Golden bridge  บนบานาฮิลล์

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 11,999.-

ทัวร์เวียดนาม
บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-19

เที่ยวเวียดนามกลาง นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งดานัง ชมบรรยากาศแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง  พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์ และ Seafood

โดยสายการบิน  : Vetjet

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 11,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : ZDAD-2318VZ

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดีดานัง บานาฮิลล์ 4 ดาว ล่องเรือกระด้ง นั่งกระเช้าไฟฟ้า สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

โดยสายการบิน  : VIETJET AIR

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม  2566

ราคาเริ่มต้น : 12,990.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง พักดี 4 ดาว 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : Z-DAD-2315VZ

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ – พักดี 4 ดาวทุกคืน เที่ยวสุดคุ้ม ราคาสุดปัง ครบไฮไลท์เวียดนามกลาง พัอาหารครบทุกมื้อ

โดยสายการบิน  : VIETJET AIR

วันเดินทาง : ขณะนี้ – พฤษภาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 11,990.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 1) 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : Z-DAD-2308VZ

เวียดนามกลาง เที่ยวคุ้ม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ พัก 4 ดาวทุกคืน นั่งสามล้อ ล่องเรือกระด้ง

โดยสายการบิน  : VIETJET AIR

วันเดินทาง :  ขณะนี้ – พฤษภาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 13,990.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวีดนามกลาง พักบานา(ไฟล์ท 2) 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : DAD-2307VZ

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาว พักบานาฮิลส์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง นั่งกระเช้าไฟฟ้า สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

โดยสายการบิน  : VIETJET AIR

วันเดินทาง :  ขณะนี้- พฤษภาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 12,990.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD-2317VZ4

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน – เที่ยวโซนใหม่  เที่ยวบานาฮิลส์ 2 วันสุดคุ้ม ล่องเรือกระด้ง รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า และสวนสนุก

โดยสายการบิน  : VIETJET AIR

วันเดินทาง :  มิถุนายน – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,990.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง พักบานา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD-2305VN

 เที่ยวบานาฮิลส์ 2 วันสุดคุ้ม ล่องเรือกระด้ง รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า และสวนสนุกแล้ว

โดยสายการบิน  : VIETNAM AIRLINES (VN)

วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,990.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามแบบสับ 3 วัน 2คืน
รหัสทัวร์ : FDAD27

บินเช้า กลับค่ำ นอนบานาฮิลล์ 1 คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่  จุดถ่ายรูปยอดฮิต!! สะพานมือทองคำ Golden bridge สุดยอดแลนด์มาร์คที่ห้ามพลาด

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง : เมษายน – กันยายน  2566

ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง ใจฟู 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FDAD28

นอนบานาฮิลล์ 1 คืน วัดเทียนมู่ นั่งสามล้อซิโคล่สุดเท่ห์!!! สวนสนุก FANTACY PARK สะพานมังกรและสะพานแห่งความรัก สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้ฝรั่งเศส

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง : เมษายน – กันยายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง คุ้มแบบตะโกน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FDAD-29

นอนบาน่าฮิลล์ชิลล์ๆอีก 1 คืน  นั่งรถสามล้อซิโคล่(CYCLO) สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้ฝรั่งเศส

โดยสายการบิน  : Viet Jet

วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนาม ตัวแม่ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : FDAD26

นอนบานาฮิลล์ 1 คึืน ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  ล่องเรือกระด้ง  ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น วัดกวางตุ้ง บ้านโบราณ

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง :  12 -14 เมษายน  2566 ( สงกรานต์ )

ราคาเริ่มต้น : 21,999.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 (พักบาน่าฮิลล์) 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FCHV-VZD2

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์

โดยสายการบิน  : Viet Jet

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 13,899.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 (พักบาน่าฮิลล์) 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FCHV-VZD4

ทัวร์ เวียดนาม บินเช้า กลับ บ่าย นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งดานัง ชมบรรยากาศแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง Hoi An พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์ และ Seafood

โดยสายการบิน  : Viet Jet

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 13,899.-

ทัวร์ เวียดนามกลาง
เว้ ดานัง ฮอยอัน วิลิสมาหรา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FDAD-20

นั่งสามล้อชมพระราชวังเว้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง ชมหมู่บ้านฝรั่งเศส นอนบาน่าฮิลล์ชิลล์ๆอีก 1 คืน พิเศษ!!!! หม้อไฟ SEAFOOD กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว + ไวน์แดง DALAT

โดยสายการบิน  : Bangkok Airways

วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : VFD20

พักหรู4ดาว ฮอยอัน 1 คืน / โรงแรมบรรยากาศยุโรป Mercure Bana Hills 1 คืน / ดานัง 1 คืน  อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ เมนูกุ้งมังกร และ อาหารเวียดนาม

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 13,888.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : VFD19

พักหรู 4ดาว ฮอยอัน 1 คืน / ดานัง 2 คืน  อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ 1 วันเต็ม !! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ เมนูกุ้งมังกร และ อาหารเวียดนาม

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 11,888.-

ทัวร์ เวียดนาม เหนือ

ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิง ฟาซีปัน
ทัวร์ เวียดนามเหนือ
ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-44

ทัวร์เวียดนาม เหนือ (บินเช้า – กลับค่ำ) พักดี 4 ดาวแลนด์มาร์กใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว นาขั้นบันได้ นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟาซิปัน

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน 4 ดาว 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FVN42_W

ทัวร์เวียดนามเหนือ (บินเช้า – กลับค่ำ) พักดี 4 ดาวแลนด์มาร์กใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว นาขั้นบันได้ นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟาซิปัน

โดยสายการบิน  : Thai Smile

วันเดินทาง : พฤษภาคม – กรกฎาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 18,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ พัก 4 ดาว 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-VN47_FD

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ แลนด์มาร์กใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว นาขั้นบันได้ นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟาซิปัน

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง : พฤษภาคม – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนาม
ฮานอย ฮาลอง ซาปา วัดตามจุ๊ก 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FVN_296

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย วัดตามจุ๊ก ฮาลอง ดาวแลนด์มาร์กใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว นาขั้นบันได้ นั่งรถรางและกระเช้า

โดยสายการบิน  :  Veit Jet

วันเดินทาง : 13-17 เม.ย. 2566 ( หยุดสงกรานต์ )

ราคาเริ่มต้น : 19,999.-

ทัวร์เวียดนาม เหนือ
ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FVN_298

เหมาลำ ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ นาขั้นบันได ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน นั่งรถรางและกระเช้า

โดยสายการบิน  : Viet Jet

วันเดินทาง : 13-17 เม.ย.  2566 ( หยุดสงกรานต์ )

ราคาเริ่มต้น : 22,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ซาปา ฮานอย วัดตามจุ๊ก ฮาลอง 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FVN_299

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย วัดตามจุ๊ก ฮาลอง ดาวแลนด์มาร์กใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว นาขั้นบันได้ นั่งรถรางและกระเช้า

โดยสายการบิน  :  Veit Jet

วันเดินทาง : 13-17 เม.ย. 2566 ( หยุดสงกรานต์ )

ราคาเริ่มต้น : 23,999.-

ทัวร์ เวียดนามเหนือ
ฮานอย ฮาลอง หมกโจว สะพานกระจก 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-VN45

พิชิตยอดเขาฟานซิปัน รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าแล้ว สัมผัสความกล้ากับ สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก มกโจว

โดยสายการบิน  : Aira Asia

วันเดินทาง :  เมษายน – กันยายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ฮานอย ฟาซิปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : VN41_VU

นั่งรถราง+กระเช้าขึ้นฟานสิปัน สะพานแก้วมังกรเมฆ โมอาน่า หมู่บ้านชาวเขา วัดตามจุ๊ก ช้อปปิ้งถนน 36 สาย เมนู ชาบูปลาแซลมอน

โดยสายการบิน  : Vietravel Airlines (VU)

วันเดินทาง : พฤษภาคม – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก 5 วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : VN412_VU

นั่งรถราง+กระเช้าขึ้นฟานสิปัน สะพานแก้วมังกรเมฆ โมอาน่า หมู่บ้านชาวเขา วัดตามจุ๊ก ช้อปปิ้งถนน 36 สาย เมนู ชาบูปลาแซลมอน

โดยสายการบิน  : Vietravel Airlines (VU)

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม  2566

ราคาเริ่มต้น : 16,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือ เที่ยวคุ้มเกินปุยมุ้ย4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : FDAD-06

ทัวร์เวียดนาม เหนือ ซาปา ฟานซิปัน  แลนด์มาร์กใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว นาขั้นบันได้ นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟาซิปัน

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ –  กันยายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือ ปังไม่หยุด 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : FHAN08

ทัวร์เวียดนาม เหนือ ซาปา ฟานซิปัน  แลนด์มาร์กใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว นาขั้นบันได้ นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟาซิปัน

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ –  กันยายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 16,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือ พักซาปา 2 คืน- 4 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : HAN-2310WE

สัมผัสเมืองในสายหมอกกลางหุบเขา “พิชิตฟานซิปัน” เที่ยวสุดคุ้มพักชาปา 2 คืน ล่องเรือฮาลองบก “นิงห์บิงห์”

โดยสายการบิน  : Thai Smile

วันเดินทาง :  ขณะนี้ – มิถุนายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 16,990.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือ พักซาปา 2 คืน- 4 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : HAN-2314VN

พักซาปา 2 คืน สัมผัสอากาศหนาวเมืองในสายหมอก ท่ามกลางหุบเขา รวมค่ากระเช้าฟานซิปันแล้ว

โดยสายการบิน  : VIETNAM AIRLINES (VN)

วันเดินทาง :  ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 12,990.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือ พักซาปา 2 คืน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : Z-2304VU

พักซาปา 2 คืน EP.2  สัมผัสอากาศหนาวเมืองในสายหมอก ท่ามกลางหุบเขา รวมค่ากระเช้าฟานซิปันแล้ว

โดยสายการบิน  : VIETRAVEL AIRLINES (VU)

วันเดินทาง :  ขณะนี้ – มีนาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,990.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือ พักซาปา 2คืน- 5วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : HAN-2313VN

เยือนหลังคาอินโดจีน “นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน” สัมผัสบรรยากาศเมืองในสายหมอกฟิน พักซาปา 2 คืน

โดยสายการบิน  : VIETNAM AIRLINES (VN)

วันเดินทาง :  ขณะนี้ – ตุลาคม  2566

ราคาเริ่มต้น : 14,990.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ฮานอย หล่าวกาย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : HAN-2316VU

นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตหลังคาโลก “ยอดเขาฟานซิปัน” เช็คอินเมืองในสายหมอกกลางหุบเขา พักดี 4 ดาวทุกคืน

โดยสายการบิน  : VIETRAVEL AIRLINES (VU)

วันเดินทาง :   เมษายน – ตุลาคม  2566

ราคาเริ่มต้น : 13,990.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : HAN-2309WE

สัมผัสเมืองในสายหมอกกลางหุบเขาพิชิตฟานซิปัน บินสมาร์ทกับไทยสมายล์ เที่ยวสุดคุ้มพักซาปา 4 ดาว 2 คืน

โดยสายการบิน  : Thai Smile

วันเดินทาง :  เมษายน – มิถุนายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 13,990.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : HAN-2311WE

สัมผัสชาปาเมืองในสายหมอกกลางหุบเขา 2 คืน พิชิตฟานชิปัน เยือนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก ล่องเรือชมมรดกโลก “ฮาลองบก”

โดยสายการบิน  : Thai Smile

วันเดินทาง :  ขณะนี้ – มิถุนายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 21,990.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ฮานอย ซาปา ลาวไก 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : IG-VWE12

ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามาซาปา พิเศษ! เฝอเวียดนาม ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดง SEN Buffet อาหารนานาชาติ

โดยสายการบิน  : THAI SMILE (WE)

วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,888.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : F-FDH1

ซาปา 2 คืน ฮานอย 1 คืน ชมนาขั้นบันได เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ โมอาน่า คาเฟ่ นั่งกระเช้าขึ้นสู้ยอดเขาฟานซีปัน นั่งรถไฟชมเมืองซาปา

โดยสายการบิน  : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,899.-

ทัวร์ เวียดนาม ใต้

โฮจิมิน ดาลัด มุ่ยเน่ ญาจาง
ทัวร์เวียดนามใต้
มหัศจรรย์ เกาะฟูโกว๊ก มหานครเวนิส 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-022

เที่ยวเต็มอิ่มถึง 2 สวนสนุก นมัสการศาลเจ้าดิงเกา ชมหาดไบ่สาวหรือหาดปลาดาว ตลาดกลางคืนเมืองฟูโก๊วก นั่งกระเช้า แบบ 360 องศา

โดยสายการบิน  : Vetjet

วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 12,999.-

ทัวร์เวียดนามใต้
เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-063

เที่ยวชม ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ฟรี! นั่งรถจิ๊ฟตะลุยทะเลทราย  เช็คอิน จัตุรัสลามเวียน ชมสวนดอกไฮเดรนเยีย

โดยสายการบิน  : Bamboo Airline

วันเดินทาง :  ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 11,999.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยว เวียดนาม

เวียดนาม (เวียดนาม: Việt Nam [viət˨ nam˧] เหฺวียดนาม) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ก่ง ฮหว่า สา โห่ย จู๋ เหงีย เหวียต นาม) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีประชากรประมาณ 94.6 ล้านคนใน พ.ศ. 2559 ทำให้มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 15 ของโลกและมากเป็นอันดับ 9 ของเอเชีย มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ อ่าวไทย ทางทิศตะวันออกและใต้ มีเมืองหลวงชื่อฮานอยตั้งแต่เวียดนามเหนือและใต้รวมกันใน พ.ศ. 2519 เมืองใหญ่สุดในประเทศคือนครโฮจิมินห์

ทางเหนือของเวียดนามเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิจีนกว่าพันปี ตั้งแต่ 111 ปีก่อนคริสต์ศักราชถึง ค.ศ. 939 รัฐแรกเริ่มของเวียดนามก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี 939 หลังเวียดนามชนะจีน(มองโกล)ในยุทธนาวีแม่น้ำบักดั่ง เวียดนามและจักรพรรดิเวียดนามก็เจริญรุ่งเรืองและเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนกระทั่งตกเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสของฝรั่งเศสในช่วงกลางศตวรรษที่ 19

หลังจากการยึดครองของญี่ปุ่นใน พ.ศ. 2483 เวียดนามสู้รบกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่ง 2 กันยายน โฮจิมินห์ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2497 เวียดนามชนะผรั่งเศสอย่างเด็ดขาดในยุทธการที่เดียนเบียนฟู และทำให้เวียดนามแยกเป็นสองประเทศคือเวียดนามเหนือ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม) และ เวียดนามใต้ (สาธารณรัฐเวียดนาม) ต่อมาความขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศทวีความรุนแรงจนกลายเป็นสงครามเวียดนามตั้งแต่ พ.ศ. 2498 – 2518

ประเทศเวียดนามรวมประเทศและอยู่ภายใต้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ แต่ยังมีความยากจนและโดดเดี่ยวทางการเมืองใน พ.ศ. 2529 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเริ่มต้นบูรณะเศรษฐกิจและการเมืองทำให้เวียดนามเริ่มเข้าร่วมกับเศรษฐกิจโลก ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับทุกประเทศ และตั้งแต่ พ.ศ. 2543 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในโลก การบูรณะเศรษฐกิจประสบความสำเร็จทำให้เข้าร่วมกับองค์การการค้าโลกใน พ.ศ. 2550 และนอกจากนี้เวียดนามยังเป็นสมาชิกของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสด้วย