ทัวร์ เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม กลาง

เที่ยว เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ บิน เวียทเจท ไลออนแอร์ แอร์เอเซีย

ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : DAD083_VZ

ทัวร์ เวียดนาม พาชม CHARMINGSHOW นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้งฮอยอัน สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี
โดยสายการบิน : Viet Jet
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 9,999.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ ลอยกระทง 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : DAD082_VZ

Café Son Tra Marina ร้านหินอ่อน หมู่บ้านก๊ัมทาน นั่งเรอืกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ล่องเรือลอยกระทง บาน่าฮิลล์ เต็มวัน นั่งกระเช้าไฟฟ้า
โดยสายการบิน : Viet Jet
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 9,999.-

ทัวร์เวียดนาม
เวียดนามกลาง บานาฮิล์เต็มวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD95_FD

เที่ยว เวียดนาม กลาง บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็ม พาเช็คอินจุดชิค ชิค เช็คอินสะพานมือ Golden bridge บนบานาฮิลล์
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 10,999.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ บานาฮิลล์เต็ม4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-88

ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น) นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ เที่ยวเต็มวัน เมืองฮอยอัน
โดยสายการบิน : Vetjet
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 11,999.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD86_VZ

บาน่าฮิลล์เต็มวัน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี หมู่บ้านฝรั่งเศส สะพานมังกรหาดหมีเคว
โดยสายการบิน : VZ
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 12,999.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : DAD081_VZ

วัดลินห์อึ๋ง หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน บาน่าฮิลล์ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ สะพานมือสีทองสวนสนุกแฟนตาซี
โดยสายการบิน : VZ
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กรกฎาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : DAD94_FD

วัดลินห์อึ๋ง Café Son Tra Marina ร้านเยื่อไผ่ ตลาดฮาน สะพานมังกร กระเช้าไฟฟ้า บาน่าฮิลล์ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

ทัวร์เวียดนาม
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VN99_FD

ล่องเรือลอยกระทงฮอยอัน ดานัง เวียดนาม Wonder Park Apec Park สะพานมังกร หาดหมีเคว บาน่าฮิลล์ เต็มวัน กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD97_FD

(พักบานาฮิลล์ 1 คืน) บินเช้า-กลับเย็น วัดลินห์อึ๋ง ตลาดฮาน สะพานมังกร กระเช้าไฟฟ้า บาน่าฮิลล์ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนาม
บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-89

เที่ยวเวียดนาม ( บินเช้า- กลับบ่าย )พักบานาฮิลล์ 1 คืน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาชมบรรยากาศเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง Hoi An
โดยสายการบิน : Vetjet
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ เวียดนาม บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-98

ทัวร์ เวียดนาม นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งดานัง ชมบรรยากาศแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง Hoi An พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
โดยสายการบิน : Vetjet
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนาม
เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD96_FD

(พักบานาฮิลล์ 1 คืน) วัดลินห์อึ๋ง ตลาดฮาน สะพานมังกร กระเช้าไฟฟ้า บาน่าฮิลล์ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD091_VZ

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าไพฟ้า เที่ยวบานาฮิลส์ หมู่บ้านฝรั่งเศส พักดี 4 ดาว ดานัง 1 คืน บานาฮิลส์ 2 คืนสุดฟิน
โดยสายการบิน : VIETJET AIR
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 17,999.-

ทัวร์เวียดนาม
WowWow! ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VFD34

นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’อาณาจักรบนยอดเขาสูง จุดถ่ายรูปยอดฮิต!! สะพานมือทองคำ เมืองดานังไหว้พระวัดหลินอึ๋ง
โดยสายการบิน : AIR ASIA
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 9,888.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VVZ36

นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’ จุดถ่ายรูปยอดฮิต! สะพานมือทองคำ เที่ยวเมืองดานัง ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง โบสถ์สีชมพู
โดยสายการบิน : VIETJET
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,888.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VFD39

นั่งกระเช้าสู่… บานาฮิลล์ เช็คอินโซนใหม่ Eclipse Square ร้าน POP MART เมืองเก่าฮอยอัน ล่องเรือกระด้งชมหมู่บ้านกัมทาน วัดหลินอิ๋ง
โดยสายการบิน : AIR ASIA
วันเดินทาง : ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,888.-

เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD-2403VZ

เช็คอินเมืองฝรั่งเศสในฝัน “บานาฮิลส์” UNSEEN ห้ามพลาดกิจกรรมล่องเรือกระดัง และชมเมืองศัสตาร์ด
โดยสายการบิน : VIETJET AIR
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 11,990.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD-2404VZ

สุดฟิน “พักบานาฮิลล์ 1 คืน” ชมดินแดนหมู่บ้านฝรั่งเศส ล่องเรือกระด้ง เช็คอินศัสตาร์ดทาวน์ เมืองโบราณฮอยอัน
โดยสายการบิน : VZ
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 13,990.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : FDD3

นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบเต็มอิ่ม ชมวิวบนสะพานมือสีทอง (Golden Bridge) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ชมสะพานมังกรพ่นไฟ
โดยสายการบิน : AIR ASIA
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 13,899.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VZD6

นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง ตลาดฮอยอัน และ ช้อปปิ้ง 1 ตลาดดัง ตลาดฮาน
โดยสายการบิน : VIETJET
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,899.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VZD5

ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือสีทอง ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน และ โบสถ์สีชมพู ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม
โดยสายการบิน : Viet Jet
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,899.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VZD8

ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกในร่ม บนบาน่าฮิลล์แบบเต็มอิ่ม ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ รูปปั้นปลามังกร
โดยสายการบิน : VIETJET
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 15,899.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VZD7

ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์
โดยสายการบิน : Viet Jet
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 16,899.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง พักบานาฮิลล์ เมืองเก่าฮอยอาน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VZ4D-B03

ล่องเรือโคมฮอยอานยามค่ำคืน วัดหลินอึ๋ง MARINA CAFÉ ชายหาดหมีเคว ตลาดซุนจ่า นั่ง Cable Car บานาฮิลล์ สะพานสีทอง Fantasy Park Eclipse Square หมู่บ้านฝรั่งเศสหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
โดยสายการบิน : VZ
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กรกฎาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,811.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ดังอยู่นะ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FDDAD01

วัดหลินอิ๋ง ฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนหมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ ชมสะพานมือ
โดยสายการบิน : AIR ASIA
วันเดินทาง : 1-4 ส.ค II 12-15 ก.ย 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,919.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ของแทร่ แทร่วา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FDDAD02

วัดหลินอิ๋ง บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ ชมสะพานมือ สวนดอกไม้ สวนสนุกบานาฮิลล์ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หมู่บ้านกั๊มทาน
โดยสายการบิน : AIR ASIA
วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 15,919.-

ทัวร์เวียดนาม
เวียดนามกลาง ดานัง พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : CVZ4D-A04

วัดหลินอึ๋ง MARINA CAFÉ ชายหาดหมีเคว ตลาดซุนจ่า นั่ง Cable Car บานาฮิลล์ สะพานสีทอง Fantasy Park Eclipse Square
โดยสายการบิน : Viet Jet
วันเดินทาง : สิงหาคม – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 12,990.-

ทัวร์ เวียดนาม เหนือ

ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิง ฟาซีปัน
ทัวร์เวียดนาม
ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ พัก 4 ดาว 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-VN47_FD

เวียดนาม ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ แลนด์มาร์กใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว นาขั้นบันได้ นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟาซิปัน
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์เวียดนาม
ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-44

เวียดนาม เหนือ (บินเช้า – กลับค่ำ) พักดี 4 ดาวแลนด์มาร์กใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว นาขั้นบันได้ นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟาซิปัน
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 16,999.-

ทัวร์เวียดนาม
ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : HAN45_FD

Moana Sapa ตลาดซาปา หมู่บ้านต่าฟาน La Dao Sapa นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ฮานอย จัตุรัสบาดิ่ญ โบสถ์ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ
โดยสายการบิน : Thai Air Asia
วันเดินทาง : 22-25 ส.ค II 29 ส.ค-1ก.ย II 5-8 ก.ย 2567
ราคาเริ่มต้น : 17,999.-

ทัวร์เวียดนาม
ฮานอย เที่ยวฉ่ำปอด โอบกอดขุนเขา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TGHAN06

เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน สุสานโฮจิมินห์
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 16,919.-

ทัวร์เวียดนาม
ฮานอย แจ่มโบ๊ะ โต๊ะจีน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TGHAN08

โบสถ์หินซาปา เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซีปัน
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2567 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 16,919.-

ทัวร์เวียดนาม
เวียดนาม จีน เที่ยว 2 แผ่นดิน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TGHANCHN01

พักจีน 2คืน พักซาปา 2คืน โบสถ์หินซาปา ยอดเขาฟานซีปัน ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพา หมู่บ้านคนแม้ว หล่าวกาย ทะเลสาบคืนดาบ
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : มิถุนายน – ธันวาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 18,919.-

ทัวร์เวียดนาม
ฮานอย 5 ดาว สวยขยี้ใจ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TGHAN07

MOANA CAFE หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน ยอดเขาฟานซีปัน สะพาน KOI
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2567 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 23,919.-

ทัวร์เวียดนาม
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : HAN-2401VN

ท่องดินแดนแห่งสายหมอก “พักซาปา2คืน” ดื่มด่ำบรรยากาซเมืองกลางหุบเขา
โดยสายการบิน : Vietnam Airline
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 10,990.-

เวียดนาม
เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : HAN-2402VN

ท่องดินแดนแห่งสายหมอก “พักซาปา 2 คืน” UNSEEN ล่องเรือฮาลองบก “นิงห์บิงห์” เช็คอิน “MOANA CAFE”
โดยสายการบิน : VN
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 12,990.-

ทัวร์เวียดนาม
ฮานอย 5 ดาว สวยขยี้ใจ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TGHAN07

MOANA CAFE หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน ยอดเขาฟานซีปัน สะพาน KOI
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2567 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 23,919.-

ทัวร์เวียดนาม
ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : HAN-2404VJ

ล่องเรือมรล่องเรือมรดกโลกฮาลองบก “นิงห์บิง” รวมรถรางซาปา และนั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน
โดยสายการบิน : VJ
วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2567 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 15,990.-

ทัวร์เวียดนาม
ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : HAN-2406TG

สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักซาปา 2 คืน รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา ล่องเรือฮาลองบก นิงห์บิงห์
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : ตุลาคม 2567 – เมษายน 2568
ราคาเริ่มต้น : 19,990.-

ทัวร์เวียดนาม
ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : HAN-2407TG

สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักซาปา 2 คืน รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : ตุลาคม 2567 – เมษายน 2568
ราคาเริ่มต้น : 19,990.-

ทัวร์เวียดนาม
ซาปา สวยงามตามท้องเรื่อง 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : HANVN0124

พิชิต ยอดเขาฟานซีปันหลังคาแห่งอินโดจีน ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าชาวเขา ณ หมู่บ้านต่าฟาน จุดเช็คอินและถ่ายรูปสุดฮิตของเมืองซาปา
โดยสายการบิน : VN
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 12,888.-

ทัวร์เวียดนาม
ซาปา ฮาลอง ที่นี่สวยจังเลยนะฮะ 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : HANVN0224

ล่องเรือชมภาพความงดงามผืนทะเลและเกาะหินปูนของอ่าวฮาลอง พิชิตยอดเขาฟานซีปันหลังคาแห่งอินโดจีน หมู่บ้านต่าฟาน
โดยสายการบิน : VN
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,888.-

ทัวร์เวียดนาม
ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VNH1

ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งตลาดดังฮานอย ตลาด 36 สาย เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่
โดยสายการบิน : VN
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,899.-

ทัวร์เวียดนาม
ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FDH1

ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งตลาดดังฮานอย ตลาด 36 สาย เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่
โดยสายการบิน : FD
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 15,899.-

ทัวร์เวียดนาม
ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : CTGHAN2

ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก , ช้อปปิ้งตลาดดังฮานอย ตลาด 36 สาย เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 20,899.-

ทัวร์เวียดนาม
Haven ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VFD37

นั่งรถไฟวินเทจและกระเช้าไฟฟ้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน เยี่ยมชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต โบสถ์หิน วัดเฉินก๊วก เช็คอิน Mega Grand World
โดยสายการบิน : AIR ASIA
วันเดินทาง : ขณะนี้ – สิงหาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,888.-

ทัวร์ เวียดนาม ใต้

โฮจิมิน ดาลัด มุ่ยเน่ ญาจาง
ทัวร์เวียดนาม
Enjoy ญาจาง ดาลัด วินเพิร์ลแลนด์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VFD38_FD

เช็คอินสวนสนุกฟีลยุโรปวินเพิร์ลแลนด์ชมความงามไฮเดรนเยียแสนสวย นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา นั่งกระเช้าโรบินฮิลล์Tuyen Lam
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 13,888.-

ทัวร์เวียดนาม
โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (บินFull Service) 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : SGN61_VN

ชมความงาม 2 ทะเลทราย ทะเลแดงและทะเลขาว ชมสวนดอกไม้ไฮเดรนเยียดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวัดตั๊กลัม สงนแห่งแสงที่ดาลัด
โดยสายการบิน : Vietnam Airlines
วันเดินทาง : ขณะนี้ – สิงหาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนาม
เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : SGN-2401VN

สัมผัสเมืองดาลัดอากาศเย็นตลอดทั้งปี เช็คอินที่เที่ยวใหม่ “SAMTEN HILLS” ขอพรวงล้อสวดมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดยสายการบิน : VN
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 15,990.-

ทัวร์เวียดนาม
ญาจาง ฟีลกู๊ดดด V.2 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : CXRFD0324

นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ ระยะทางกว่า 3,320 เมตร ย้อนวัยเด็กกับสวนสนุกวินวันเดอร์สญาจาง แบบเต็มวัน
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 11,888.-

ทัวร์เวียดนาม
ญาจาง ดาลัด ใจฟูมาก 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : CXRFD0424

นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ ระยะทางกว่า 3,320 เมตร ย้อนวัยเด็กกับสวนสนุกวินวันเดอร์สญาจาง สวนดอกไฮเดรนเยีย
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 13,888.-

ทัวร์เวียดนาม
HO CHI MINN – MUI NE - DALAT 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TGSGN01

มุยเน่ หมู่บ้านชาวประมง นั่งรถจี๊ปตะลุยทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ลำธารนางฟ้า ดาลัด น้ำตกดาตันลา นั่งรถราง ROLLER COASTER
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : ธันวาคม 2567 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 17,919.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยว เวียดนาม

เวียดนาม (เวียดนาม: Việt Nam [viət˨ nam˧] เหฺวียดนาม) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ก่ง ฮหว่า สา โห่ย จู๋ เหงีย เหวียต นาม) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีประชากรประมาณ 94.6 ล้านคนใน พ.ศ. 2559 ทำให้มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 15 ของโลกและมากเป็นอันดับ 9 ของเอเชีย มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ อ่าวไทย ทางทิศตะวันออกและใต้ มีเมืองหลวงชื่อฮานอยตั้งแต่เวียดนามเหนือและใต้รวมกันใน พ.ศ. 2519 เมืองใหญ่สุดในประเทศคือนครโฮจิมินห์

ทางเหนือของเวียดนามเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิจีนกว่าพันปี ตั้งแต่ 111 ปีก่อนคริสต์ศักราชถึง ค.ศ. 939 รัฐแรกเริ่มของเวียดนามก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี 939 หลังเวียดนามชนะจีน(มองโกล)ในยุทธนาวีแม่น้ำบักดั่ง เวียดนามและจักรพรรดิเวียดนามก็เจริญรุ่งเรืองและเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนกระทั่งตกเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสของฝรั่งเศสในช่วงกลางศตวรรษที่ 19

หลังจากการยึดครองของญี่ปุ่นใน พ.ศ. 2483 เวียดนามสู้รบกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่ง 2 กันยายน โฮจิมินห์ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2497 เวียดนามชนะผรั่งเศสอย่างเด็ดขาดในยุทธการที่เดียนเบียนฟู และทำให้เวียดนามแยกเป็นสองประเทศคือเวียดนามเหนือ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม) และ เวียดนามใต้ (สาธารณรัฐเวียดนาม) ต่อมาความขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศทวีความรุนแรงจนกลายเป็นสงครามเวียดนามตั้งแต่ พ.ศ. 2498 – 2518

ประเทศเวียดนามรวมประเทศและอยู่ภายใต้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ แต่ยังมีความยากจนและโดดเดี่ยวทางการเมืองใน พ.ศ. 2529 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเริ่มต้นบูรณะเศรษฐกิจและการเมืองทำให้เวียดนามเริ่มเข้าร่วมกับเศรษฐกิจโลก ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับทุกประเทศ และตั้งแต่ พ.ศ. 2543 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในโลก การบูรณะเศรษฐกิจประสบความสำเร็จทำให้เข้าร่วมกับองค์การการค้าโลกใน พ.ศ. 2550 และนอกจากนี้เวียดนามยังเป็นสมาชิกของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสด้วย