ทัวร์ เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม กลาง

เที่ยว เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ บิน เวียทเจท ไลออนแอร์ แอร์เอเซีย

ทัวร์เวียดนามกลาง
ทัวร์ เวียดนาม บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-98

ทัวร์ เวียดนาม นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งดานัง ชมบรรยากาศแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง Hoi An พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์ และ Seafood
โดยสายการบิน : Vetjet
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-89

เที่ยวเวียดนาม ( บินเช้า- กลับบ่าย )พักบานาฮิลล์ 1 คืน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาชมบรรยากาศเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง Hoi An พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และอาหาร Seafood
โดยสายการบิน : Vetjet
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ บานาฮิลล์เต็ม4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-88

ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น) นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ เที่ยวเต็มวัน ชมบรรยากาศแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง Hoi An พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
โดยสายการบิน : Vetjet
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 9,999.-

ทัวร์ เวียดนามกลาง
เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-VN93

เที่ยว เวียดนาม เว้ ดานัง เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้งฮอยอัน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566
ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์ เวียดนามกลาง
บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-VN87

เที่ยว เวียดนาม นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้งฮอยอัน คาเฟ่ริมทะเล Café Son Tra Marina บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ พักหรู 4 ดาว
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566
ราคาเริ่มต้น : 10,999.-

ทัวร์ เวียดนามกลาง
ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ ชมโชว์ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : DAD083_VZ

พาชม CHARMINGSHOW นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ นั่งเรือกระด้งฮอยอัน สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี หมู่บ้านฝรั่งเเศส โซนใหม่ Eclipse Square บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
โดยสายการบิน : Viet Jet
วันเดินทาง : พฤศจิกายน – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 9,999.-

ทัวร์ เวียดนามกลาง
ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-84

เที่ยว เวียดนาม กลาง พักบาน่าฮิลล์ นั่งกระเช้าขึ้นสู่เมืองบานา สวนดอกไม้แห่งความรัก เช็คอินสะพานมือ Golden bridge บนบานาฮิลล์

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-VN81

เที่ยวเวียดนามกลาง นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งดานัง ชมบรรยากาศแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง

โดยสายการบิน : Vetjet

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 12,999.-

ทัวร์เวียดนาม
เวียดนามกลาง บานาฮิล์เต็มวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-VN92

เที่ยว เวียดนาม กลาง บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็ม พาเช็คอินจุดชิค ชิค เช็คอินสะพานมือ Golden bridge บนบานาฮิลล์

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 11,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : DAD94_FD

วัดลินห์อึ๋ง Café Son Tra Marina ร้านเยื่อไผ่ ตลาดฮาน สะพานมังกร กระเช้าไฟฟ้า บาน่าฮิลล์ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : พฤศจิกายน – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD97_FD

(พักบานาฮิลล์ 1 คืน) บินเช้า-กลับเย็น วัดลินห์อึ๋ง ตลาดฮาน สะพานมังกร กระเช้าไฟฟ้า บาน่าฮิลล์ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : พฤศจิกายน – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD96_FD

(พักบานาฮิลล์ 1 คืน) วัดลินห์อึ๋ง ตลาดฮาน สะพานมังกร กระเช้าไฟฟ้า บาน่าฮิลล์ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : พฤศจิกายน – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VN99_FD

ล่องเรือลอยกระทงฮอยอัน ดานัง เวียดนาม Wonder Park Apec Park สะพานมังกร หาดหมีเคว บาน่าฮิลล์ เต็มวัน กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : พฤศจิกายน – มีนาคม 2567

ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD18_VZ

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าไพฟ้า เที่ยวบานาฮิลส์ หมู่บ้านฝรั่งเศส พักดี 4 ดาว ดานัง 2 คืน บานาฮิลส์ 1 คืนสุดฟิน

โดยสายการบิน : VIETJET AIR

วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567

ราคาเริ่มต้น : 11,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง บานาฮิล์เต็มวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD95_FD

เที่ยว เวียดนาม กลาง บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็ม พาเช็คอินจุดชิค ชิค เช็คอินสะพานมือ Golden bridge บนบานาฮิลล์

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567

ราคาเริ่มต้น : 10,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD091_VZ

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าไพฟ้า เที่ยวบานาฮิลส์ หมู่บ้านฝรั่งเศส พักดี 4 ดาว ดานัง 1 คืน บานาฮิลส์ 2 คืนสุดฟิน
โดยสายการบิน : VIETJET AIR
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 17,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : ZDAD-2318VZ

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดีดานัง บานาฮิลล์ 4 ดาว ล่องเรือกระด้ง นั่งกระเช้าไฟฟ้า สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

โดยสายการบิน : VIETJET AIR

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 12,990.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ (ไฟล์ท 2) 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD-2319VZ

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าไพฟ้า เที่ยวบานาฮิลส์ หมู่บ้านฝรั่งเศส พักดี 4 ดาว ดานัง 2 คืน บานาฮิลส์ 1 คืนสุดฟิน

โดยสายการบิน : VIETJET AIR

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 13,990.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD-2320VZ

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลส์ รวมค่าสวนสนุก “แฟนตาชี พาร์ค” เช็คอินโซนใหม่ “บานาฮิลส์” (พักบานาฮิลส์)

โดยสายการบิน : VIETJET AIR

วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 13,990.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD-2317VZ

ที่ยวคุ้ม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ พัก 4 ดาวทุกคืน นั่งสามล้อ ล่องเรือกระด้ง

โดยสายการบิน : VIETJET AIR

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,990.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : DAD-2321VZ

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลส์ รวมค่าสวนสนุก “แฟนตาซี พาร์ค” เช็คอินโซนใหม่ “บานาฮิลส์”

โดยสายการบิน : VIETJET AIR

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 12,990.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD-2324VZ

(ไฟล์ท 2) เที่ยวเวียดนามกลางพักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลส์ นั่งกระเช้าขึ้นเขาชมความง งามธรรมชาติ เช็คอินโซนใหม่ “บานาฮิลส์”

โดยสายการบิน : VIETJET AIR

วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567

ราคาเริ่มต้น : 15,990.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD-2323VZ

(ไฟล์ท 1) พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลล์ 1 คืน นั่งสามล้อชมเมืองเว้ เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน สุดมันส์ล่องเรือกระดัง

โดยสายการบิน : VIETJET AIR

วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567

ราคาเริ่มต้น : 16,990.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 (พักบาน่าฮิลล์) 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FCHV-VZD2

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์

โดยสายการบิน : Viet Jet

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 13,899.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 (พักบาน่าฮิลล์) 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FCHV-VZD4

ทัวร์ เวียดนาม บินเช้า กลับ บ่าย นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งดานัง ชมบรรยากาศแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง Hoi An พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์ และ Seafood

โดยสายการบิน : Viet Jet

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 13,899.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามแบบสับ 3 วัน 2คืน
รหัสทัวร์ : FDAD27

บินเช้า กลับค่ำ นอนบานาฮิลล์ 1 คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ จุดถ่ายรูปยอดฮิต!! สะพานมือทองคำ Golden bridge สุดยอดแลนด์มาร์คที่ห้ามพลาด

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

ทัวร์เวียดนาม
เวียดนามกลาง ใจฟู 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FDAD28

นอนบานาฮิลล์ 1 คืน วัดเทียนมู่ นั่งสามล้อซิโคล่สุดเท่ห์!!! สวนสนุก FANTACY PARK สะพานมังกรและสะพานแห่งความรัก สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้ฝรั่งเศส

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง คุ้มแบบตะโกน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FDAD-29

นอนบาน่าฮิลล์ชิลล์ๆอีก 1 คืน นั่งรถสามล้อซิโคล่(CYCLO) สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้ฝรั่งเศส

โดยสายการบิน : Viet Jet

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง บานาฮิลล์ สวยสะกดใจ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DAD34 -VZ

กระเช้าบาน่าฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้ฝรั่งเศส สะพานมือสีทอง ร้านหยก วัดหลินอึ๋ง MARINA CAFÉร้านเยื่อไผ่ สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก

โดยสายการบิน : Viet Jet

วันเดินทาง : พฤศจิกายน- ธันวาคม 2566 ( ปีใหม่ )

ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนาม
ดานัง บานาฮิลล์ ตะมุตะมิ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : DAD32-FD

สะพานมังกร ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้ฝรั่งเศส สะพานมือสีทอง ร้านอัญมณี ล่องเรือกระด้ง ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น วัดกวางตุ้ง บ้านโบราณ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 13,999.-

ทัวร์ เวียดนามกลาง
ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ ลอยกระทง 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : DAD082_VZ

Café Son Tra Marina ร้านหินอ่อน หมู่บ้านก๊ัมทาน นั่งเรอืกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ล่องเรือลอยกระทง บาน่าฮิลล์ เต็มวัน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี

โดยสายการบิน : Viet Jet

วันเดินทาง : พฤศจิกายน – มีนาคม 2567

ราคาเริ่มต้น : 9,999.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : VFD20

พักหรู4ดาว ฮอยอัน 1 คืน / โรงแรมบรรยากาศยุโรป Mercure Bana Hills 1 คืน / ดานัง 1 คืน อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ เมนูกุ้งมังกร และ อาหารเวียดนาม

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 13,888.-

ทัวร์เวียดนามกลาง
ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : VFD19

พักหรู 4ดาว ฮอยอัน 1 คืน / ดานัง 2 คืน อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ 1 วันเต็ม !! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ เมนูกุ้งมังกร และ อาหารเวียดนาม

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 11,888.-

ทัวร์ เวียดนาม เหนือ

ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิง ฟาซีปัน
ทัวร์ เวียดนามเหนือ
ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-44

ทัวร์เวียดนาม เหนือ (บินเช้า – กลับค่ำ) พักดี 4 ดาวแลนด์มาร์กใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว นาขั้นบันได้ นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟาซิปัน

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567

ราคาเริ่มต้น : 16,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ พัก 4 ดาว 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-VN47_FD

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ แลนด์มาร์กใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว นาขั้นบันได้ นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟาซิปัน

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567

ราคาเริ่มต้น : 14,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก 5 วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : VN412_VU

นั่งรถราง+กระเช้าขึ้นฟานสิปัน สะพานแก้วมังกรเมฆ โมอาน่า หมู่บ้านชาวเขา วัดตามจุ๊ก ช้อปปิ้งถนน 36 สาย เมนู ชาบูปลาแซลมอน

โดยสายการบิน : Vietravel Airlines (VU)

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 16,999.-

ทัวร์ เวียดนามเหนือ
ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBT-VN14_VU

ฮาลอง •ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง •ถ้านางฟ้า •สวนสนุกซันเวิลด์ฮาลองคอมเพล็กซ์

โดยสายการบิน : VietravelAirlines (VU)

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 12,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เทศกาลปีใหม่ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VN295_VZ

เหมาลำ เวียดนามเหนือ วันหยุดปีใหม่ เจดีย์เฉินก๊วก ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

โดยสายการบิน : Viet Jet

วันเดินทาง : 30 – 02 มกราคม 2567 ( หยุดปีใหม่ )

ราคาเริ่มต้น : 19,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ปีใหม่ ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VN296_VZ

เหมาลำ เวียดนามเหนือ วันหยุดปีใหม่ พัก 5 ดาว 1 คืนลาวไก ซาปา หมู่บ้านชาวเขาก๊ัตกั๊ต โบสถ์หินซาปา ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต

โดยสายการบิน : Viet Jet

วันเดินทาง : 30 – 02 มกราคม 2567 ( หยุดปีใหม่ )

ราคาเริ่มต้น : 25,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ปีใหม่ ซาปา ฮานอย วัดตามจุ๊ก ฮาลอง 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VN299_VZ

เหมาลำ เวียดนามเหนือ พัก 4 ดาว ซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต โบสถ์หินซาปา ไนซ์มาเก็ต Moana Sapa นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

โดยสายการบิน : Viet Jet

วันเดินทาง : 30 – 02 มกราคม 2567 ( หยุดปีใหม่ )

ราคาเริ่มต้น : 22,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ปีใหม่ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VN298_VZ

เหมาลำ เวียดนามเหนือ วันหยุดปีใหม่ ลาวไก ซาปา หมู่บ้านชาวเขาก๊ัตกั๊ต โบสถ์หินซาปา ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต

โดยสายการบิน : Viet Jet

วันเดินทาง : 30 – 02 มกราคม 2567 ( หยุดปีใหม่ )

ราคาเริ่มต้น : 22,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ปีใหม่ ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VN297_VZ

เหมาลำ เวียดนามเหนือ วันหยุดปีใหม่ พัก 5 ดาว เจดีย์เฉินก๊วก ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

โดยสายการบิน : Viet Jet

วันเดินทาง : 30 – 02 มกราคม 2567 ( หยุดปีใหม่ )

ราคาเริ่มต้น : 28,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือ พักซาปา 2 คืน- 4 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : HAN-2314VN

พักซาปา 2 คืน สัมผัสอากาศหนาวเมืองในสายหมอก ท่ามกลางหุบเขา รวมค่ากระเช้าฟานซิปันแล้ว

โดยสายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 12,990.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : HAN-2321VN

พักซาปา 2 คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตหลังคาโลก “ยอดเขาฟานซิปัน” เช็คอินเมืองในสายหมอกกลางหุบเขา พักดี 3 ดาวทุกคืน

โดยสายการบิน : Vietnam Airline

วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567

ราคาเริ่มต้น : 13,990.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : HAN-2322VN

พักซาปา 2 คืน เยือนหลังคาอินโดจีน “นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน” ล่องเรืองฮาลองบก “นิงห์บิงห์” เช็คอิน “โมอาน่า คาเฟ่”

โดยสายการบิน : Vietnam Airline

วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567

ราคาเริ่มต้น : 13,990.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือ ปังไม่หยุด 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : HAN09-FD

MOANA CAFÉถนนคนเดินซาปา รถรางเมืองซาปา กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ฮานอยถนน 36 สาย เมืองฮานาม วัดตามจุ๊ก เมืองฮาลอง

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2566 ( ปีใหม่ )

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : F-FDH1

ซาปา 2 คืน ฮานอย 1 คืน ชมนาขั้นบันได เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ โมอาน่า คาเฟ่ นั่งกระเช้าขึ้นสู้ยอดเขาฟานซีปัน นั่งรถไฟชมเมืองซาปา

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 14,899.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือ เที่ยวคุ้มเกินปุยมุ้ย4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : FDAD-06

ทัวร์เวียดนาม เหนือ ซาปา ฟานซิปัน แลนด์มาร์กใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว นาขั้นบันได้ นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟาซิปัน

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือ ปังไม่หยุด 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : FHAN08

เวียดนาม เหนือ ซาปา ฟานซิปัน แลนด์มาร์กใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว นาขั้นบันได้ นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟาซิปัน

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 16,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : HAN10-FD

เมืองฮานอย เมืองซาปา โบสถ์หินซาปาถนนคนเดินซาปา MOANA CAFÉหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต รถรางเมืองซาปา กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือ เที่ยวคุ้มเกินปุยมุ้ย4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : FDAD-06

ทัวร์เวียดนาม เหนือ ซาปา ฟานซิปัน แลนด์มาร์กใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว นาขั้นบันได้ นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟาซิปัน

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือ ปังไม่หยุด 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : FHAN08

เวียดนาม เหนือ ซาปา ฟานซิปัน แลนด์มาร์กใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้ว นาขั้นบันได้ นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟาซิปัน

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 16,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ
เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : HAN10-FD

เมืองฮานอย เมืองซาปา โบสถ์หินซาปาถนนคนเดินซาปา MOANA CAFÉหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต รถรางเมืองซาปา กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 15,999.-

ทัวร์ เวียดนาม ใต้

โฮจิมิน ดาลัด มุ่ยเน่ ญาจาง
ทัวร์เวียดนามใต้
เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTV-063

เที่ยวชม ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ฟรี! นั่งรถจิ๊ฟตะลุยทะเลทราย เช็คอิน จัตุรัสลามเวียน ชมสวนดอกไฮเดรนเยีย
โดยสายการบิน : Bamboo Airline
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 11,999.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยว เวียดนาม

เวียดนาม (เวียดนาม: Việt Nam [viət˨ nam˧] เหฺวียดนาม) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ก่ง ฮหว่า สา โห่ย จู๋ เหงีย เหวียต นาม) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีประชากรประมาณ 94.6 ล้านคนใน พ.ศ. 2559 ทำให้มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 15 ของโลกและมากเป็นอันดับ 9 ของเอเชีย มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ อ่าวไทย ทางทิศตะวันออกและใต้ มีเมืองหลวงชื่อฮานอยตั้งแต่เวียดนามเหนือและใต้รวมกันใน พ.ศ. 2519 เมืองใหญ่สุดในประเทศคือนครโฮจิมินห์

ทางเหนือของเวียดนามเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิจีนกว่าพันปี ตั้งแต่ 111 ปีก่อนคริสต์ศักราชถึง ค.ศ. 939 รัฐแรกเริ่มของเวียดนามก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี 939 หลังเวียดนามชนะจีน(มองโกล)ในยุทธนาวีแม่น้ำบักดั่ง เวียดนามและจักรพรรดิเวียดนามก็เจริญรุ่งเรืองและเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนกระทั่งตกเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสของฝรั่งเศสในช่วงกลางศตวรรษที่ 19

หลังจากการยึดครองของญี่ปุ่นใน พ.ศ. 2483 เวียดนามสู้รบกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่ง 2 กันยายน โฮจิมินห์ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2497 เวียดนามชนะผรั่งเศสอย่างเด็ดขาดในยุทธการที่เดียนเบียนฟู และทำให้เวียดนามแยกเป็นสองประเทศคือเวียดนามเหนือ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม) และ เวียดนามใต้ (สาธารณรัฐเวียดนาม) ต่อมาความขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศทวีความรุนแรงจนกลายเป็นสงครามเวียดนามตั้งแต่ พ.ศ. 2498 – 2518

ประเทศเวียดนามรวมประเทศและอยู่ภายใต้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ แต่ยังมีความยากจนและโดดเดี่ยวทางการเมืองใน พ.ศ. 2529 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเริ่มต้นบูรณะเศรษฐกิจและการเมืองทำให้เวียดนามเริ่มเข้าร่วมกับเศรษฐกิจโลก ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับทุกประเทศ และตั้งแต่ พ.ศ. 2543 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในโลก การบูรณะเศรษฐกิจประสบความสำเร็จทำให้เข้าร่วมกับองค์การการค้าโลกใน พ.ศ. 2550 และนอกจากนี้เวียดนามยังเป็นสมาชิกของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสด้วย