ทัวร์ เยอรมัน

ทัวร์ยุโรป ตะวันออก

ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เยอรมัน ยุโรปตะวันออก 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : MUC-2405SV

ทัวร์ เยอรมัน เยือนยุโรปตะวันออกดินแดนแห่งเทพนิยาย เที่ยวฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ครุมลอฟ 2 หมู่บ้านมรดกโลก
โดยสายการบิน : SV
วันเดินทาง : 16 – 24 ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 69,990.-

ทัวร์เยอรมัน
ยุโรปตะวันออก (มิวนิค-เช็ก-เวียนนา) 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : MUC-2407BR

เช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญของยุโรปตะวันออก เยือนมรดกโลก ดินแดนแห่งเทพนิยาย เที่ยว 1 ทริป 4 ประเทศ
โดยสายการบิน : BR
วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 79,990.-

ทัวร์เยอรมัน
เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ฮัลล์สตัทท์-ทิตลิส) 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : MUC-2409SV

เยือนปราสาทแห่งเทพนิยาย พิชิตยอดเขาทิตลิส เที่ยวเมืองมรดกโลกซาลส์บูร์กและฮัลล์สตัทท์ อินเทอร์ลาเก้นเมืองสองทะเลสาบ
โดยสายการบิน : SV
วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2567 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 79,990.-

ทัวร์เยอรมัน
เยอรมัน ออสเตรีย สวิต 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : MUC-2407SQ

เยือนปราสาทแห่งเทพนิยาย ซาลส์บูร์ก และฮัลล์สตัทท์เมืองมรดกโลก พิชิตเขาทิตลิส Check-in เมืองสวยริมทะเลสาบ “อินเทอร์ลาเก้น”
โดยสายการบิน : SQ
วันเดินทาง : 22-29 ธ.ค II 31 ธ.ค-7 ม.ค 2568
ราคาเริ่มต้น : 89,990.-

ทัวร์เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป 5 ประเทศ 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : EU007

เยอรมัน ออสเตรีย เชก ฮังการี สโลวาเกีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เข้าพระราชวังเชินบรุนน์ เที่ยวฮัลสตัทท์ พักค้างคืนเมืองเก่าเชสกี้ ครุมลอฟ
โดยสายการบิน : EK
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 84,900.-

ทัวร์เยอรมัน
ทัวร์ เยอรมัน ยุโรปตะวันออก 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : EUR32_EK

ทัวร์ เยอรมัน รวมทุกอย่าง ไม่ต้องจ่ายหน้างาน มิวนิค สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า ชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่น มิวนิค
โดยสายการบิน : Emirate Airline
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ธันวาคม 2567 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 95,999.-

ทัวร์เยอรมัน
Beautiful Journey East Europe 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : EEK58

เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี ชมความอลังการปราสาทนอยชวานสไตน์เยือนเมืองมิวนิก ชมโอลิมปิกทาวเวอร์ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
โดยสายการบิน : EMIRATES (EK)
วันเดินทาง : 11-18 ก.ย II 10-17 ต.ค II 16-23 ต.ค 2567
ราคาเริ่มต้น : 69,888.-

ทัวร์เยอรมัน
EAST EUROPE 5 ประเทศ 10 จุดเช็คอิน 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : EEK76

จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ศาลาว่าการใหม่ ศาลาว่าการเก่า ปราสาทนอยชวานสไตน์ หมู่บ้านฮัลส์สตัทท์ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเชสเก
โดยสายการบิน : EMIRATES (EK)
วันเดินทาง : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2567 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 69,888.-

ทัวร์เยอรมัน
Autumn Dream BENELUX 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : GEK64

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เช็คอินแลนด์มาร์คเมืองแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองโคโลญ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ตจตุรัสโรเมอร์
โดยสายการบิน : EMIRATES (EK)
วันเดินทาง : 14-21 ก.ย II 10-17 ต.ค II 17-24 ต.ค 2567
ราคาเริ่มต้น : 74,888.-

ทัวร์เยอรมัน
เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : GG12(A)_QR

เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ หมู่บ้านโอเบอร์แอมเมอร์เกา ซาลสเบิร์ก
โดยสายการบิน : QR
วันเดินทาง : สิงหาคม – ธันวาคม 2567 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 97,999.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยว เยอรมัน

เยอรมนี หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐแบบรัฐสภาในภูมิภาคยุโรปกลาง มีรัฐองค์ประกอบ 16 รัฐ มีพื้นที่ 357,021 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 83 ล้านคน ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในสหภาพยุโรป และมากที่สุดเป็นอันดับสองในทวีปยุโรปรองจากรัสเซีย มีเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดคือกรุงเบอร์ลิน และยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ต และภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ รัวร์ เยอรมนีมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเชิงเสรีภาพและรัฐสวัสดิการ มีพรมแดนทางทิศเหนือติดทะเลเหนือ เดนมาร์ก และทะเลบอลติก ทิศตะวันออกติดโปแลนด์และเช็กเกีย ทิศใต้ติดออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ทิศตะวันตกติดฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์
ชนเผ่าดั้งเดิมหลายเผ่ารวมถึงกลุ่มชนเจอร์แมนิกเข้ามาตั้งรกรากทางตอนเหนือของเยอรมนีตั้งแต่สมัยคลาสสิก ภูมิภาคที่ชื่อเจอร์มาเนียได้รับการค้นพบก่อน ค.ศ. 100 และในศตวรรษที่ 10 ดินแดนของเยอรมนีกลายเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงศตวรรษที่ 16 ภูมิภาคทางเหนือกลายเป็นศูนย์กลางของการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์ หลังจากสงครามนโปเลียนและการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ใน ค.ศ. 1806 สมาพันธรัฐเยอรมันได้ถูกก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1815 ต่อมาใน ค.ศ. 1871 การรวมชาติก่อให้เกิดจักรวรรดิเยอรมันซึ่งปกครองโดยปรัสเซีย และภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและการปฏิวัติเยอรมันใน ค.ศ. 1918 จักรวรรดิได้กลายสภาพเป็นสาธารณรัฐไวมาร์และปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดี

การเถลิงอำนาจของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นำไปสู่การก่อตั้งนาซีเยอรมนีซึ่งเป็นชนวนไปสู่สงครามโลกครั้งที่สอง และพันธุฆาตในเหตุการณ์ฮอโลคอสต์ หลังสงครามสิ้นสุด เยอรมนีตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฝ่ายสัมพันธมิตร ก่อนจะถูกแบ่งแยกเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมนีตะวันตก) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (เยอรมนีตะวันออก) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปและสหภาพยุโรป ในขณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนีเป็นรัฐคอมมิวนิสต์กลุ่มตะวันออกและเป็นสมาชิกของกติกาสัญญาวอร์ซอ หลังจากการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ การรวมประเทศทำให้อดีตรัฐเยอรมนีตะวันออกเข้าร่วมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1990 และได้กลายสภาพเป็นสาธารณรัฐที่มีรัฐบาลกลางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารโดยนายกรัฐมนตรี

เยอรมนีเป็นประเทศพัฒนาแล้วและถือเป็นมหาอำนาจ และเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป, ยูโรโซน, สหประชาชาติ, องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ, เนโท, กลุ่ม 7 และกลุ่ม 20 เยอรมนีมีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก เป็นหนึ่งในผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูงโดยหากวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เยอรมนีมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก และเป็นประเทศที่มีการนำเข้าและส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก รวมทั้งมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ในระดับสูง และยังมีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก รวมทั้งมีสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ ระบบสาธารณสุขที่ครบวงจร กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด และระบบการศึกษาโดยไม่เสียค่าเล่าเรียน

เยอรมนีตะวันออกและตะวันตก (ค.ศ. 1945–1990)

หลังเยอรมนียอมจำนนแล้ว ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้แบ่งกรุงเบอร์ลินและประเทศเยอรมนีออกเป็น 4 เขตในยึดครองทางทหาร เขตฝั่งตะวันตกซึ่งควบคุมโดยฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และสหรัฐ ได้รวมกันและจัดตั้งขึ้นเป็นประเทศที่ชื่อว่า “สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1949 ส่วนเขตทางตะวันออกซึ่งอยู่ในควบคุมของสหภาพโซเวียตได้จัดตั้งขึ้นเป็นประเทศที่ชื่อว่า “สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 1949 ทั้งสองประเทศนี้ถูกเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า “ประเทศเยอรมนีตะวันตก” มีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงบ็อน และ “ประเทศเยอรมนีตะวันออก” มีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงเบอร์ลินตะวันออก

เยอรมนีตะวันตกมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐภายใต้รัฐสภากลาง และใช้ระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคม (Social Market Economy) เยอรมนีตะวันตกรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจำนวนมากตามแผนมาร์แชลล์เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมของตน เศรษฐกิจของเยอรมนีตะวันตกฟื้นฟูอย่างรวดเร็วจนถูกเรียกว่า “ปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจ” (Economic miracle) เยอรมนีตะวันตกเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ในปี 1955 และเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ในปี 1957

เยอรมนีตะวันออกเป็นรัฐในกลุ่มตะวันออก (Eastern Bloc) ซึ่งตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองและทางทหารของสหภาพโซเวียต และยังเป็นรัฐร่วมภาคีในกติกาสัญญาวอร์ซอ และแม้ว่าเยอรมนีตะวันออกจะอ้างว่าตนเองปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่อำนาจทางการเมืองการปกครองทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของโปลิตบูโรแห่งพรรคเอกภาพสังคมนิยมเยอรมนี (SED) ซึ่งมีหัวแบบคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้ พรรคฯยังมีการหนุนหลังจาก “กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐ “หรือที่เรียกว่า “ชตาซี” (Stasi) อันเป็นหน่วยงานรัฐขนาดใหญ่ที่ควบคุมเกือบทุกแง่มุมของสังคม เยอรมนีตะวันออกใช้ระบอบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ อันเป็นระบบเศรษฐกิจที่ทุกอย่างถูกวางแผนโดยรัฐ

ที่หน้าประตูบรันเดินบวร์ค ผู้คนออกมาชุมนุมยินดีต่อการพังทลายลงของกำแพงเบอร์ลินในปี 1989
ชาวเยอรมันตะวันออกจำนวนมากพยายามข้ามไปยังเยอรมนีตะวันตกเพื่ออิสรภาพและชีวิตที่ดีกว่า ทำให้เยอรมนีตะวันออกตัดสินใจสร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นมาเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดน กำแพงเบอร์ลินถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 1961 กำแพงแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเย็นระหว่างฝ่ายเสรีกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ การพังทลายลงของกำแพงเบอร์ลินในปี 1989 ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ นำมาซึ่งการรวมประเทศเยอรมนีในปีถัดมา ก่อนที่จะตามมาด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปีให้หลัง