ทัวร์ อุซเบกิสสถาน

ทัวร์ ฮาลาล

ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์อุซเบกิสถาน คีว่า 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : GT2-22

ทัวร์อุซเบกิสถาน จัตุรัสอิสรภาพ โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ สุเหร่าจูมา ป้อมคุนยาอาร์ค พระราชวังทัช คอฟลี ที่ฝังศพของพาห์ราวาน มัคหมูด
โดยสายการบิน : HY
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 79,900.-

ทัวร์อุซเบกิสถาน
อุซเบกิสถาน ทาชเคน บุคคอร่า 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : HY86

ชมอนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ จัตุรัส ฮัสราตี อิหม่าม เมืองบูคาร่า ป้อมดิอาร์ค หอโพลิ คัลยาน พระราชวัง ซิโตราน โมคี โคซา โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย สุเหร่าจูมา
โดยสายการบิน : Uzbekistan Airline
วันเดินทาง : 11 – 18 มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 59,900.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยว

เนื้อหา่