ทัวร์ อินโดนีเซีย ทัวร์ฮาล้าล

ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย

มนต์สน่ห์วิหารศักดิ์สิทธิ์ ประตูสวรรค์ ชมบารองแดนซ์
ทัวร์บาหลี
ทัวร์ อินโดนนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTBL-01

ทัวร์ อินโดนีเซีย มนต์เสน่ห์แห่งเกาะ พา เที่ยวเกาะบาหลี วัดอูลูวาตุ  ประตูสวรรค์  ทานาล็อต  น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคิณตมณี ชมโชว์

โดยสายการบิน  : AIR ASIA

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 19,999.-

ทัวร์บาหลี
ทัวร์บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะนูซา ปนีดา 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTBL-02

ทัวร์ อินโดนีเซีย มนต์เสน่ห์แห่งเกาะ พา เที่ยวเกาะบาหลี วัดเลมปูยางค์ วัดเบซากิห์ ทานาล็อต  น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคิณตมณี ชมโชว์พื้นเมือง

โดยสายการบิน  : AIR ASIA

วันเดินทาง : ขณะนี้ – พฤษภาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 20,999.-

ทัวร์บาหลี
เกาะบาหลี ที่สุดแห่งดินแดนมนต์ขลัง 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : FBTBL-03

เกาะบาหลี ที่สุดแห่งดินแดน พา เที่ยวเกาะบาหลี วัดเลมปูยางค์ วัดเบซากิห์ ทานาล็อต  น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคิณตมณี ชมโชว์พื้นเมือง

โดยสายการบิน  : AIR ASIA

วันเดินทาง : มีนาคม – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 20,999.-

ทัวร์บาหลี
Bewitching Bali 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ :FSP-01

นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE  วัดเลมปูยางค์ วัดเบซากิห์ ทานาล็อต  น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคิณตมณี ชมโชว์พื้นเมือง

โดยสายการบิน  : AIR ASIA

วันเดินทาง : มีนาคม  – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 17,999.-

ทัวร์บาหลี
บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ :FSP-01

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR”  เที่ยวไฮไลท์เมืองยอร์คยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท ชม วัดพรามนันต์

โดยสายการบิน  : AIR ASIA

วันเดินทาง :  ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 28,999.-

เรื่องน่ารู้ก่อน เที่ยวอินโด

ประเทศอินโดนีเซีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวหรือกาลีมันตัน (Kalimantan), ประเทศปาปัวนิวกินีบนเกาะนิวกินีหรืออีรียัน (Irian) และประเทศติมอร์-เลสเตบนเกาะติมอร์ (Timor) ประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ได้แก่: สิงคโปร์, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, ออสเตรเลีย, ปาเลา, และอินเดีย (หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์) อินโดนีเซียยังเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 14 ของโลกด้วยพื้นที่ 1,904,569 ตารางกิโลเมตร (735,358 ตารางไมล์) และมีประชากรราว 270 ล้านคน[11] ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 4 ของโลก โดยกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่เกาะชวา และยังเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก (คิดเป็น 12.7% ของชาวมุสลิมทั่วโลก)

เร่องน่ารู้ ก่อนไปเที่ยวเกาะบาหลี

บนเกาะบาหลีมีผู้นับถือศาสนาฮินดูเป็นหลัก แตกต่างจากบริเวณอื่นของประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก ศาสนาฮินดูแบบบาหลีได้รับอิทธิพลจากความเชื่อพื้นเมือง วิญญาณนิยม (แอนิมิซึม) และศาสนาพุทธ ความแตกต่างจากศาสนาฮินดูสายหลักที่พบได้ทั่วไปจากอนุทวีปอินเดียคือมีการสักการะผีพื้นเมือง บูชาผีบรรพบุรุษ และเคารพพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นของคติทางศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดูแบบบาหลีมีเทพเจ้าสูงสุดพระองค์เดียว คล้ายกับแนวคิดของคริสต์ศาสนา คือเทพอจินไตย ส่วนเทพฮินดูองค์อื่น ๆ และเทพพื้นเมือง ก็ยังคงได้รับการเคารพอย่างทั่วไปเช่นกัน