ทัวร์ สวิสเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Autumn Mono 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : SEY63

ทัวร์ สวิสเซอร์แลนด์ จุงเฟรา เซอร์แมท เบิร์น เลาเทอร์บรุนเนิน ลูเซิร์น ซูริค พิชิตยอดเขาจุงเฟราเที่ยวเซอร์แมทเมืองตากอากาศที่สวยที่สุด
โดยสายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
วันเดินทาง : 16-23 ต.ค II 30 ต.ค-6 พ.ย 2567
ราคาเริ่มต้น : 84,888 .-

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ELEGANT JOYFUL SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : SEK67

จุงเฟรา มองเทรอซ์ เจนีวา เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน ลูเซิร์น ซูริค นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
โดยสายการบิน : EMIRATES (EK)
วันเดินทาง : 17-24 ก.ย II 9-16 ต.ค II 16-23 ต.ค 2567
ราคาเริ่มต้น : 89,888 .-

ทัวร์ยุโรป
Delight Romance of Switzerland 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : STG61

นั่งรถไฟสายโรแมนติคGornergratสัมผัสวิวหลักล้าน ชมความสวยงามของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ใจกลางหุบเขา”หมู่บ้านเซอร์แมท”
โดยสายการบิน : Thai Airways
วันเดินทาง : 23-30 ต.ค II 28 พ.ย-5 ธ.ค 2567
ราคาเริ่มต้น : 111,888 .-

ทัวร์ยุโรป
Deluxe Grand Switzerland 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : STG60

พิชิต 2 ยอดเขาที่สวยที่สุดของสวิส Jungfrau ,Matterhorn นั่งรถไฟสายโรแมนติค Glacier Express & Gornergrat train เมืองมองเทรอ
โดยสายการบิน : Thai Airways
วันเดินทาง : 20-27 ก.ย II 9-16 ต.ค 2567
ราคาเริ่มต้น : 122,888 .-

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
GRAND TOUR OF SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : EU006_A

เที่ยว3 ยอดเขา จุงฟราว กรอเนอร์แกรท สแตนด์เซอร์ฮอร์น น้ำพุเจดโด แมทเทอร์ฮอร์น อันเดอร์แมท รถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพลส อินเตอร์ลาเก้น
โดยสายการบิน : EK
วันเดินทาง : กรกฎาคม – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 129,900 .-

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
Grand Switzerland 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : GG09_QR

นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส ยอดเขากรอนเนอร์แกรต หมู่บ้านลอยเกอร์บาด
โดยสายการบิน : QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง : กรกฎาคม – ธันวาคม 2567 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 139,888 .-

เรื่องน่ารู้ ก่อนไปเที่ยว สวิส

สมาพันธรัฐสวิส เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก มีพรมแดนติดกับ ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ มีเมืองหลวงคือกรุงแบร์น และมีประชากรราว 8.5 ล้านคน ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ระหว่าง ที่ราบสูงสวิส เทือกเขาแอลป์ และ เทือกเขาจูรา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 41,285 ตารางกิโลเมตร

การก่อตั้ง สมาพันธรัฐสวิสเก่า เกิดขึ้นในช่วงปลายยุคกลาง ซึ่ง เป็นผลมาจากชัยชนะทางการทหาร ที่มีต่อ ออสเตรีย และ ดัชชีบูร์กอญ ความเป็นอิสระของสวิส จากจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ ในสนธิสัญญาสันติภาพ เว็สท์ฟาเลิน ใน ค.ศ. 1648 กฎบัตรของรัฐบาลกลาง ถือเป็นเอกสารสำคัญ ซึ่งรับรองการก่อตั้งประเทศ และ มีการเฉลิมฉลอง ในวันชาติ มาถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่การปฏิรูปประเทศในศตวรรษที่ 16 สวิตเซอร์แลนด์ ยังคงวางตัวเป็นกลาง ด้านสงคราม แล ะปราศจากสงครามระหว่างประเทศ นับตั้งแต่ ค.ศ. 1815 และไม่ได้เข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติ จนกระทั่ง ค.ศ. 2002 อย่างไรก็ตามสวิตเซอร์แลนด์ ได้ดำเนินนโยบายด้านต่างประเทศ อย่างแข็งขัน และ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสันติภาพทั่วโลก สวิตเซอร์แลนด์ เป็นแหล่งกำเนิด ของสภากาชาด ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรด้านมนุษยธรรม ที่เก่าแก่ และ เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่ง ในสมาชิกผู้ก่อตั้ง ของสมาคมการค้าเสรี ยุโรป แต่ไม่ได้เข้าร่วม สหภาพยุโรป, เขตเศรษฐกิจยุโรป และยูโรโซน แต่ยังคงมีส่วนร่วม ในพื้นที่เชงเกน และ การค้าในยุโรปผ่านสนธิสัญญาทวิภาคี

สวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และ มีความมั่งคั่ง สูงที่สุดชาติหนึ่ง และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สูงเป็นอันดับ 8 ของโลก และยังมีระบบการจัดเก็บภาษี และ ระบบสวัสดิการสังคม ที่มีคุณภาพสูง โดยมีระบบการศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคม และ สาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ และ มีความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ และ มีดัชนีการพัฒนามนุษย์สูง เมืองสำคัญได้แก่ ซือริค, เจนีวา และ บาเซิล ล้วนติดอันดับเมือง ที่มีคุณภาพชีวิตประชากรสูง แม้จะมีค่าครองชีพที่สูงที่สุดในโลกก็ตาม ใน ค.ศ. 2020 สถาบันการจัดการนานาชาติ ได้จัดอันดับให้ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศอันดับหนึ่ง ซึ่งดึงดูดแรงงานที่มีทักษะในการเข้ามาทำงาน และสภาเศรษฐกิจโลกได้จัดอันดับให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีอัตราการแข่งขันสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก