ทัวร์มัลดีฟส์

แพ็คเกจที่พัก มัลดีฟส์

1 3
ทัวร์ มัลดีฟส์ แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท AVANI+ FARES
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567

ทัวร์ มัลดีฟส์ แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 53,400.-

แบนเนอร์ 5
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท SAFARI ISLAND
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567

ทัวร์ มัลดีฟส์ แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 54,800.-

13
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท CENTARA RAS FUSHI
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567

ทัวร์ มัลดีฟส์ แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 45,400.-

16
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท SIYAM WORLD MALDIVES
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจ ที่พัก และ กิจกรรม ของ ทาง รีสอร์ท ไม่รวม ตั๋ว เครื่องบิน ( มี บริการ รับจอง ตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 47,200.-

12
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท DHIGUFARU ISLAND
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจ ที่พัก และ กิจกรรม ของ ทาง รีสอร์ท ไม่รวม ตั๋ว เครื่องบิน ( มี บริการ รับจอง ตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 44,600.-

3
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท FUSHIFARU MALDIVES
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจ ที่พัก และ กิจกรรม ของ ทาง รีสอร์ท ไม่รวม ตั๋ว เครื่องบิน ( มี บริการ รับจอง ตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 62,900.-

Oblu Select Lobigili
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Oblu Select Lobigili
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจ ที่พัก และ กิจกรรม ของ ทาง รีสอร์ท ไม่รวม ตั๋ว เครื่องบิน ( มี บริการ รับจอง ตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 47,300.-

Grand Park Kodhipparu Maldives
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Grand Park Kodhipparu
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจ ที่พัก และ กิจกรรม ของ ทาง รีสอร์ท ไม่รวม ตั๋ว เครื่องบิน ( มี บริการ รับจอง ตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 39,700.-

3
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท MAAFUSHI LOCAL ISLAND
วันเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2567

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจ ที่พัก และ กิจกรรม ของ ทาง รีสอร์ท ไม่รวม ตั๋ว เครื่องบิน ( มี บริการ รับจอง ตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 15,900.-

centara ทัวร์มัลดีฟ
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Centara Grand Island
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 44,400.-

centararasfushi ทัวร์มัลดีฟ 1
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Centara Ras Fushi
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 24,500.-

safari resort ทัวร์มัลดีฟ1
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Safari Island Resort
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กรกฎาคม 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 30,800.-

Oblu maldives ทัวร์มัลดีฟ1
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Oblu select at Sangeli
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 46,900.-

4 1
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท SO/MALDIVES
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 81,900.-

thulhagiri ทัวร์มัลดีฟ1
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Thulhagiri Island Resort
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กรกฎาคม 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 19,900.-

The Standard
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท The Standard Huravalhi
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 59,900.-

clubmedkani
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Club med Kani
วันเดินทาง : ขณะนี้ – พฤษภาคม 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 38,990.-

clubmed finolhu
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Club med Finolhu Villas
วันเดินทาง : ขณะนี้ – พฤศจิกายน 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 58,830.-

แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Dream Land Unique
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 34,900.-

angaga maldives
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Angaga Island Resort
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 35,600.-

Hurawalhi maldives1
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Hurawalhi Island
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 60,900.-

8
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท SAii Lagoon
วันเดินทาง : ขณะนี้ – พฤษภาคม 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 39,500.-

16 1
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท HARD ROCK
วันเดินทาง : ขณะนี้ – พฤษภาคม 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 40,200.-

1
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Sun Siyam Olhuveli
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 36,700.-

dusitthani
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท DUSIT THANI RESORT & SPA
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ธันวาคม 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 81,500.-

1 1
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Oblu Xperience Ailafushi
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 33,300.-

W MALDIVES
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท W Maldives
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 89,600.-

7 1
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Adaaran Prestige Vadoo
วันเดินทาง : ขณะนี้ – เมษายน 2567

โดยสายการบิน :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 63,000.-

เรื่องหน้ารู้ก่อนไปเที่ยว มัลดีฟส์

ประเทศมัลดีฟ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐมัลดีฟส์ แต่คนทั่วไปจะนิยมเรียกว่า หมู่เกาะมัลดีฟ ซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย มีอาณาเขตอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศอินเดียและประเทศศรีลังกา ลักษณะภูมิประเทศนั้นเป็นลักษณะหมู่เกาะ ที่ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ที่วางตัวต่อเนื่องกันในแนวเหนือจรดใต้ ก่อให้เกิดลักษณะภูมิประเทศที่มีความสวยงามและเอื้อต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มัลดีฟ มีหมู่เกาะถึง 1,990 เกาะ แต่มีเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่เพียงไม่ถึง 250 เกาะเท่านั้น และในหมู่เกาะต่างๆกว่า 100 เกาะมีการพัฒนาและสร้างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มายังหมู่เกาะเหล่านี้ ด้วยความที่หมู่เกาะมัลดีฟส์มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติด้านทะเล และทัศนียภาพที่สวยงามสามารถดึงดูดสายตานักท่องเที่ยว หรือเรื่องของทรัพยากรใต้ทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีปะการัง ฝูงปลา และสัตว์น้ำกว่า1000 ชนิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้หมู่เกาะมัลดีฟส์ยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมดำน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งทำให้ที่นี่มีการอบรมและมีการเรียนดำน้ำ พร้อมทั้งยังมีการบริการนักท่องเที่ยวในการดำน้ำที่ดีอีกด้วย ซึ่งมีมาตรฐานสูง สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงทำให้หมู่เกาะมัลดีฟส์นี้มีผู้สนใจเข้ามาท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลก ที่ใครๆก็อยากมาดำน้ำที่หมู่เแห่งนี้

Cr.Grand Holiday