ทัวร์ มัลดีฟส์

แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก

ที่พัก รีสอร์ท และตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ มัลดีฟ ส์
ทัวร์ มัลดีฟส์ แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Saii Lagoon
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2565

ทัวร์ มัลดีฟส์ แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน  :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 35,500.-

ทัวร์ มัลดีฟ ส์
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Angaga Island Resort
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2565

ทัวร์ มัลดีฟส์ แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน  :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 24,900.-

Oblu maldives
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Oblu maldives
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2565

ทัวร์ มัลดีฟส์ แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน  :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 27,500.-

ทัวร์ มัลดีฟ ส์
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Thulhagiri Resort
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2565

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจ ที่พัก และ กิจกรรม ของ ทาง รีสอร์ท ไม่รวม ตั๋ว เครื่องบิน ( มี บริการ รับจอง ตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน  :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 16,600.-

ทัวร์ มัลดีฟ ส์
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Safari maldives
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2565

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจ ที่พัก และ กิจกรรม ของ ทาง รีสอร์ท ไม่รวม ตั๋ว เครื่องบิน ( มี บริการ รับจอง ตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน  :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 26,500.-

ทัวร์ มัลดีฟ ส์
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Centara RasFushi
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2565

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจ ที่พัก และ กิจกรรม ของ ทาง รีสอร์ท ไม่รวม ตั๋ว เครื่องบิน ( มี บริการ รับจอง ตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน  :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 27,300.-

ทัวร์ มัลดีฟ ส์
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Centara Grand Island Resort
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2565

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจ ที่พัก และ กิจกรรม ของ ทาง รีสอร์ท ไม่รวม ตั๋ว เครื่องบิน ( มี บริการ รับจอง ตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน  :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 34,400.-

Obluxperience
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Obluxperience
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2565

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจ ที่พัก และ กิจกรรม ของ ทาง รีสอร์ท ไม่รวม ตั๋ว เครื่องบิน ( มี บริการ รับจอง ตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน  :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 20,500.-

sandies
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Sandies Bathala
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2565

ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจ ที่พัก และ กิจกรรม ของ ทาง รีสอร์ท ไม่รวม ตั๋ว เครื่องบิน ( มี บริการ รับจอง ตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

โดยสายการบิน  :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาเริ่มต้น : 34,400.-

Dusit
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Dusit Thani
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2565

โดยสายการบิน  :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 58,500.-

ทัวร์ มัลดีฟ ส์
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Olhuveli Maldives
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2565

โดยสายการบิน  :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 33,000.-

Dreamland
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท Dreamland Unique
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2565

โดยสายการบิน  :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 25,500.-

The Standard
แพ็คเกจที่พักรีสอร์ท The Standard
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2565

โดยสายการบิน  :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจที่พัก และกิจกรรมของทางรีสอร์ท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ( มีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โปรดสอบถาม )

ราคาเริ่มต้น : 59,900.-

เรื่องหน้ารู้ก่อนไปเที่ยว มัลดีฟส์

ประเทศมัลดีฟ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐมัลดีฟส์ แต่คนทั่วไปจะนิยมเรียกว่า หมู่เกาะมัลดีฟ ซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย มีอาณาเขตอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศอินเดียและประเทศศรีลังกา ลักษณะภูมิประเทศนั้นเป็นลักษณะหมู่เกาะ ที่ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ที่วางตัวต่อเนื่องกันในแนวเหนือจรดใต้ ก่อให้เกิดลักษณะภูมิประเทศที่มีความสวยงามและเอื้อต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มัลดีฟ มีหมู่เกาะถึง 1,990 เกาะ แต่มีเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่เพียงไม่ถึง 250 เกาะเท่านั้น และในหมู่เกาะต่างๆกว่า 100 เกาะมีการพัฒนาและสร้างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มายังหมู่เกาะเหล่านี้ ด้วยความที่หมู่เกาะมัลดีฟส์มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติด้านทะเล และทัศนียภาพที่สวยงามสามารถดึงดูดสายตานักท่องเที่ยว หรือเรื่องของทรัพยากรใต้ทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีปะการัง ฝูงปลา และสัตว์น้ำกว่า1000 ชนิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้หมู่เกาะมัลดีฟส์ยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมดำน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งทำให้ที่นี่มีการอบรมและมีการเรียนดำน้ำ พร้อมทั้งยังมีการบริการนักท่องเที่ยวในการดำน้ำที่ดีอีกด้วย ซึ่งมีมาตรฐานสูง สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงทำให้หมู่เกาะมัลดีฟส์นี้มีผู้สนใจเข้ามาท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลก ที่ใครๆก็อยากมาดำน้ำที่หมู่เแห่งนี้

Cr.Grand Holiday