ทัวร์ มองโกเลีย

ทัวร์มองโกเลีย

ทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์ มองโกเลีย อูลานบาตอร์ สกีรี 5 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : ZEML-01

ทัวร์ มองโกเลีย อูลานบาตอร์ สกีรีสอร์ท ตะลุยความหนาว เยือนดินแดน “เจงกิสข่าน” พักเกอร์ หรือ กระโจม 1 คืน รวมค่านั่งสุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคระแล้ว

โดยสายการบิน : MIAT

วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 39,990.-

ทัวร์มองโกเลีย
มองโกเลี 5 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : PDML-01

เปิดโลกมองโกเลีย ห้องน้ำและฮิทเตอร์ในตัว ฟรี Internet Sim ราคาพิเศษรวมทิปแล้ว ร่วมสนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน

โดยสายการบิน : MIAT

วันเดินทาง : 21-25 ม.ค. / 4 – 8 มี.ค. 2566

ราคาเริ่มต้น : 53,900.- ( รวมทิปแล้ว )

ทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์ มองโกเลีย รถไฟ 2 ขา พักหรู 5 ดาว 5 วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : PDML-02

เปิดโลกมองโกเลีย พักหรู 5 ดาว นอนกรโจมVIP 5 ดาว ห้องน้ำและฮิทเตอร์ในตัว ฟรี Internet Sim ราคาพิเศษรวมทิปแล้ว ร่วมสนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน

โดยสายการบิน : MIAT

วันเดินทาง : 13-20 ม.ค. ll 15-22 มี.ค. 2566

ราคาเริ่มต้น : 67,800.- ( รวมทิปแล้ว )

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยวมองโกเลีย

มองโกเลีย มองโกเลียดั้งเดิม: มงกลอุลุส; แปลว่า ”ชาติมองโกล” หรือ “รัฐมองโกเลีย”) เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

มองโกเลียมีประชากรเพียง 3 ล้านกว่าคน แต่มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 3 เท่า ซึ่งทำให้ประเทศมองโกเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในโลก ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบต และประชากรร้อยละ 38 อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอูลานบาตาร์

มองโกเลียเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งต่อมาได้ยึดอำนาจเข้าปกครองจีนในนามของราชวงศ์หยวนแต่ก็ต้องมาเสียอำนาจเมื่อราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอำนาจซึ่งทางมองโกเลียเองต้องอยู่ใต้อำนาจของราชวงศ์ดังกล่าวอีกด้วย

มองโกเลียได้รับเอกราชจากสาธารณรัฐจีน เมื่อปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) จากการช่วยเหลือของสหภาพโซเวียตแต่ต้องสถาปนาการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพื่อนบ้าน ลัทธิคอมมิวนิสต์สิ้นสุดหลังจาก การปฏิวัติประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปีเดียวกันกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งต่อมามองโกเลียได้นำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้กับตน