ทัวร์ ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : BT5D4N-B3

ทัวร์ ภูฏาน พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง
โดยสายการบิน : BHUTAN AIRLINE
วันเดินทาง : 26-30 ก.ค II 11-15 ก.ย II 11-15 ต.ค 2567
ราคาเริ่มต้น : 58,888.-

ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : B3BT2

สัการะมหาเจดีแห่งศรัทรา National Memorial Chorten ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ พูนาคาซอง พิชิตยอดเขา วัดทักซัง
โดยสายการบิน : Bhutan Airline
วันเดินทาง : มิถุนายน – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 69,899.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยว

เนื้อหา่