ทัวร์ ปากีสถาน

ทัวร์ปากีสถาน เที่ยวคาราโครัม

ชายขอบหิมาลัย สวยงาม ประทับใจ
ทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์ ปากีสถาน คาราโครัม 9 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : FPD-02

ทัวร์ ปากีสถาน สัมผัส วิวที่งดงาม ผู้คน ที่ น่ารัก เน้นเที่ยว ถ่ายภาพ แวะ จอดถ่ายรูป ตามจุด ที่ สวยงาม หุบเขา ฮุนซ่า ดินแดน คน อายุยาว ที่สุด ในโลก ชมทะเลสาบ สีเทอคอยส์ สะพานวัดใจ อายุร้อยปี

โดยสายการบิน  : การบินไทย 

วันเดินทาง : พฤษภาคม – กรกฏาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 73,900.-

ทัวร์ ปากีสถาน
Summer Pakistan 9 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : 2023 TG

ทัวร์ปากีสถาน สัมผัส วิวที่งดงาม ผู้คน ที่ น่ารัก เน้นเที่ยว ถ่ายภาพ แวะ จอดถ่ายรูป ตามจุด ที่ สวยงาม หุบเขา ฮุนซ่า ดินแดน คน อายุยาว ที่สุด ในโลก ชมทะเลสาบ สีเทอคอยส์ สะพานวัดใจ อายุร้อยปี

โดยสายการบิน  : การบินไทย 

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 69,900.-

ทัวร์ ปากีสถาน
Classic Blossom Pakiastan 9 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : FHM-01

ทัวร์ปากีสถาน สัมผัส วิวที่งดงาม ผู้คน ที่ น่ารัก เน้นเที่ยว ถ่ายภาพ แวะ จอดถ่ายรูป ตามจุด ที่ สวยงาม หุบเขา ฮุนซ่า ดินแดน คน อายุยาว ที่สุด ในโลก ชมทะเลสาบ สีเทอคอยส์ สะพานวัดใจ อายุร้อยปี

โดยสายการบิน  : การบินไทย ( สงกรานต์ )

วันเดินทาง : 7-15 เม.ย./ 8-16 เม.ย. / 10-18 เม.ย./ 12-20 เม.ย.2566

ราคาเริ่มต้น : 79,999.-

ทัวร์ ปากีสถาน
ทัวร์ ปากีสถาน คาราโครัม 9 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : FPD-01

ทัวร์ ปากีสถาน สัมผัส วิวที่งดงาม ผู้คน ที่ น่ารัก เน้นเที่ยว ถ่ายภาพ แวะ จอดถ่ายรูป ตามจุด ที่ สวยงาม หุบเขา ฮุนซ่า ดินแดน คน อายุยาว ที่สุด ในโลก ชมทะเลสาบ สีเทอคอยส์ สะพานวัดใจ อายุร้อยปี

โดยสายการบิน  : การบินไทย ( สงกรานต์ )

วันเดินทาง : 14 – 20  เม.ย. / 26–  4 พ.ค.  2566

ราคาเริ่มต้น : 77,900.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยวปากีสถาน

ประเทศ ปากีสถาน (อังกฤษ: Pakistan; อูรดู: پاکستان‎) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (อังกฤษ: Islamic Republic of Pakistan; อูรดู: اسلامی جمہوریہ پاکستان‎) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และจีน และประเทศถูกแยกออกจากทาจิกิสถานด้วยฉนวนวาคานทางทิศเหนือ และมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับ มีเขตแดนทางทะเลต่อเนื่องกับน่านน้ำโอมาน มีประชากรกว่า 150 ล้านคน มากเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามใหญ่เป็นอันดับที่สอง (รองจากอินโดนีเซีย) และเป็นสมาชิกที่สำคัญขององค์การความร่วมมืออิสลาม และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง

คำว่า “ปากีสถาน” มีความหมายว่า “ดินแดนของชนบริสุทธิ์” ในภาษาอูรดูและภาษาเปอร์เซีย ในขณะเดียวกันก็มาจากการนำอักษรแรกของชื่อดินแดนต่าง ๆ มี่ประกอบกันเป็นประเทศปากีสถานขึ้นมา คือ ปัญจาบ (Punjab) อัฟกาเนีย (Afghania) แคชเมียร์หรือกัศมีร์ (Kashmir) อิสลามาบาด (Islamabad) สินธ์ (Sindh) และบาลูจิสถาน (BaluchisTAN)