ทัวร์ บัลแกเรีย โรมาเนีย

ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย

ทัวร์มาตรฐานดีมีระดับ เที่ยวเจาะลึกทุกเมืองไฮไลท์

ทัวร์ บัลแกเรีย
ทัวร์ บัลแกเรีย โรมาเนีย เทศกาลกุหลาบ 12 วัน
รหัสทัวร์ : FGT-BR01

ทัวร์ บัลแกเรีย โรมาเนีย ชมทุ่งดอกกุหลาบชมวิธีการเก็บดอกกุหลาบในไร่ เนฟสกี -โบสถ์เซนต์โซเฟีย,อารามรีล่า,พลอฟดิฟ,สุเหร่าโบราณ -โรงละครกลางแจ้ง,ปราสาทซารีเวทส์,ชม ปราสาทคอร์วิน -เข้าชมปราสาทเปเลส,บราน,เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า

โดยสายการบิน  : ออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS)

วันเดินทาง : 01 – 12 มิถุนายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 139,900.-

ทัวร์ โรมาเนีย
ทัวร์ โรมาเนีย บัลแกเรีย 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : FSF-01TK

ซินายา อัญมณีเม็ดงามแห่งโรมาเนีย เข้าชมปราสาทไฮโซเปเลส  เยือน บราซอฟ  สวิสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก  บราน ดินแดนแห่งแวมไพร์ เยี่ยม“ท่านเค้าท์ ณ ปราสาทแดร๊กคูล่า” บูคาเรสต์  ฉายาปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก

โดยสายการบิน  : เตอร์กิช แอร์ไลน์

วันเดินทาง : 21-28  มีนาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 85,900.-

ทัวร์ บัลแกเรีย
บัลแกเรีย โรมาเนีย 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : WCB-01

บัลแกเรีย โรมาเนีย พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย,มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี -โบสถ์เซนต์โซเฟีย,อารามรีล่า,พลอฟดิฟ,สุเหร่าโบราณ -โรงละครกลางแจ้ง,ปราสาทซารีเวทส์,ชม ปราสาทคอร์วิน -เข้าชมปราสาทเปเลส,บราน,เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า

โดยสายการบิน  : เตอร์กิช แอร์ไลน์

วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 62,900.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไป บัลแกเรีย โรมาเนีย

บัลแกเรีย (บัลแกเรีย: България) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐบัลแกเรีย (บัลแกเรีย: Република България) เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออก มีชายฝั่งบนทะเลดำไปทางตะวันออก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกรีซและประเทศตุรกีทางใต้ ประเทศเซอร์เบียและสาธารณรัฐมาซิโดเนียทางตะวันตก และประเทศโรมาเนียทางเหนือตามแม่น้ำดานูบ
โรมาเนีย ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1859 ผ่านการรวมกันระหว่างราชรัฐมอลเดเวียกับราชรัฐวอลเลเกียแห่งลุ่มน้ำดานูบ รัฐใหม่ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโรมาเนียตั้งแต่ ค.ศ. 1866 ได้รับเอกราชจากจักรวรรดิออตโตมันใน ค.ศ. 1877[14] ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังจากประกาศความเป็นกลางใน ค.ศ. 1914 โรมาเนียได้ต่อสู้ร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรตั้งแต่ ค.ศ. 1916 เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ภูมิภาคบูกอวีนา, เบสซาเรเบีย, ทรานซิลเวเนีย และบางส่วนของภูมิภาคบานัต, กรีชานา และมารามูเรชกลายเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรโรมาเนียในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ค.ศ. 1940 ด้วยผลของกติกาสัญญาโมโลตอฟ–ริบเบินทร็อพและรางวัลเวียนนาครั้งที่ 2 โรมาเนียจำต้องยกเบสซาเรเบียและตอนเหนือของบูกอวีนาให้แก่สหภาพโซเวียต และยกตอนเหนือของทรานซิลเวเนียให้แก่ฮังการี ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1940 โรมาเนียลงนามในกติกาสัญญาไตรภาคี และด้วยเหตุนี้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1941 จึงเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ร่วมกับฝ่ายอักษะ โดยต่อสู้กับสหภาพโซเวียตจนถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1944 จากนั้นก็เปลี่ยนมาเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรและได้ครอบครองตอนเหนือของทรานซิลเวเนีย หลังสงครามและการยึดครองของกองทัพแดง โรมาเนียได้กลายเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมและเป็นสมาชิกกติกาสัญญาวอร์ซอ หลังการปฏิวัติใน ค.ศ. 1989 โรมาเนียเริ่มเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี

โรมาเนียเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจรายได้สูง อยู่ในอันดับที่ 49 ในดัชนีการพัฒนามนุษย์ มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 47 ของโลกตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ราคาตลาด) โรมาเนียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 2000 โดยเศรษฐกิจในปัจจุบันขึ้นอยู่กับภาคบริการเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสุทธิของเครื่องจักรและพลังงานไฟฟ้าผ่านบริษัทอย่างอาวูตอมอบีเลดาชียาและออเอมเว เปตรอม เป็นต้น โรมาเนียเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ ค.ศ. 1955 เป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือตั้งแต่ ค.ศ. 2004 และเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ ค.ศ. 2007 ประชากรส่วนใหญ่ของโรมาเนียเป็นกลุ่มชาติพันธุ์โรมาเนีย นับถือศาสนาคริสต์นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และพูดภาษาโรมาเนียซึ่งเป็นภาษากลุ่มโรมานซ์