ทัวร์ บัลแกเรีย

ทัวร์โรมาเนีย

ทัวร์บัลแกเรีย
ทัวร์ บัลแกเรีย โรมาเนีย 10 วัน
รหัสทัวร์ : F-NT220079

ทัวร์ บัลแกเรีย นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองเนฟสกี -โบสถ์เซนต์โซเฟีย,อารามรีล่า,พลอฟดิฟ,สุเหร่าโบราณ -โรงละครกลางแจ้ง,ปราสาทซารีเวทส์,ชม ปราสาทคอร์วิน -เข้าชมปราสาทเปเลส
โดยสายการบิน : กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)
วันเดินทาง : ขณะนี้- ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 119,900.-

ทัวร์บัลแกเรีย
ROSE FESTIVAL 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : EG96_TK

ปราสาทเพเลส ปราสาทแดร็กคูล่า โบสถ์ดำ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่เมาท์เทมป้า Romania Glass Street ป้อมปราการซารีเวทส์ หุบเขาแห่งดอกกุหลาบ โรงละครโรมัน โบสถ์เซนต์สคอนสแตนตินและเฮเลนา พิพิธภัณฑ์Ethnographic Museum
โดยสายการบิน : TK
วันเดินทาง : 29 พ.ค – 6 มิ.ย 2567
ราคาเริ่มต้น : 99,900.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไป บัลแกเรีย โรมาเนีย

บัลแกเรีย (บัลแกเรีย: България) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐบัลแกเรีย (บัลแกเรีย: Република България) เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออก มีชายฝั่งบนทะเลดำไปทางตะวันออก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกรีซและประเทศตุรกีทางใต้ ประเทศเซอร์เบียและสาธารณรัฐมาซิโดเนียทางตะวันตก และประเทศโรมาเนียทางเหนือตามแม่น้ำดานูบ
โรมาเนีย ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1859 ผ่านการรวมกันระหว่างราชรัฐมอลเดเวียกับราชรัฐวอลเลเกียแห่งลุ่มน้ำดานูบ รัฐใหม่ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโรมาเนียตั้งแต่ ค.ศ. 1866 ได้รับเอกราชจากจักรวรรดิออตโตมันใน ค.ศ. 1877[14] ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังจากประกาศความเป็นกลางใน ค.ศ. 1914 โรมาเนียได้ต่อสู้ร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรตั้งแต่ ค.ศ. 1916 เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ภูมิภาคบูกอวีนา, เบสซาเรเบีย, ทรานซิลเวเนีย และบางส่วนของภูมิภาคบานัต, กรีชานา และมารามูเรชกลายเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรโรมาเนียในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ค.ศ. 1940 ด้วยผลของกติกาสัญญาโมโลตอฟ–ริบเบินทร็อพและรางวัลเวียนนาครั้งที่ 2 โรมาเนียจำต้องยกเบสซาเรเบียและตอนเหนือของบูกอวีนาให้แก่สหภาพโซเวียต และยกตอนเหนือของทรานซิลเวเนียให้แก่ฮังการี ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1940 โรมาเนียลงนามในกติกาสัญญาไตรภาคี และด้วยเหตุนี้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1941 จึงเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ร่วมกับฝ่ายอักษะ โดยต่อสู้กับสหภาพโซเวียตจนถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1944 จากนั้นก็เปลี่ยนมาเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรและได้ครอบครองตอนเหนือของทรานซิลเวเนีย หลังสงครามและการยึดครองของกองทัพแดง โรมาเนียได้กลายเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมและเป็นสมาชิกกติกาสัญญาวอร์ซอ หลังการปฏิวัติใน ค.ศ. 1989 โรมาเนียเริ่มเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี

โรมาเนียเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจรายได้สูง อยู่ในอันดับที่ 49 ในดัชนีการพัฒนามนุษย์ มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 47 ของโลกตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ราคาตลาด) โรมาเนียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 2000 โดยเศรษฐกิจในปัจจุบันขึ้นอยู่กับภาคบริการเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสุทธิของเครื่องจักรและพลังงานไฟฟ้าผ่านบริษัทอย่างอาวูตอมอบีเลดาชียาและออเอมเว เปตรอม เป็นต้น โรมาเนียเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ ค.ศ. 1955 เป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือตั้งแต่ ค.ศ. 2004 และเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ ค.ศ. 2007 ประชากรส่วนใหญ่ของโรมาเนียเป็นกลุ่มชาติพันธุ์โรมาเนีย นับถือศาสนาคริสต์นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และพูดภาษาโรมาเนียซึ่งเป็นภาษากลุ่มโรมานซ์