ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จีน พาเที่ยว เส้นทาง เฉินตู จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เฉินตู
ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : CH01

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว (ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน) – เมืองเฉินตู  – เมืองเม้าเสี้ยน อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น) – จิ่วไจ้โกว อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว (สถานที่ไฮไลท์รวมรถเหมาส่วนตัว) – ชมโชว์ระบำทิเบต

โดยสายการบิน  : Thai Airways

วันเดินทาง : 13 – 18  เมษายน  2566  ( สงกรานต์ )

ราคาเริ่มต้น : 49,900.-

ทัวร์เฉินตู
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : CH01

จิ่วจ้ายโกว (ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน) – เมืองเฉินตู  – เมืองเม้าเสี้ยน อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น) – จิ่วไจ้โกว อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว (สถานที่ไฮไลท์รวมรถเหมาส่วนตัว) – ชมโชว์ระบำทิเบต

โดยสายการบิน  : Thai Airways

วันเดินทาง :  พฤษภาคม – สิงหาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 47,900.-

ทัวร์เฉินตู
ทัวร์ เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : WK-TG001

ทัวร์จีน เฉินตู  – เมืองเฉินตู  – เมืองเม้าเสี้ยน อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น) – จิ่วไจ้โกว อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว (สถานที่ไฮไลท์รวมรถเหมาส่วนตัว) – ชมโชว์ระบำทิเบต

โดยสายการบิน  : Thai Airways

วันเดินทาง : 13 – 18  เมษายน  2566  ( สงกรานต์ )

ราคาเริ่มต้น : 33,900.-

ทัวร์เฉินตู
ทัวร์ เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : WK-TG002

ทัวร์ จีน ไม่ลงร้าน เฉินตู  – เมืองเฉินตู  – เมืองเม้าเสี้ยน อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น) – จิ่วไจ้โกว อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว (สถานที่ไฮไลท์รวมรถเหมาส่วนตัว) – ชมโชว์ระบำทิเบต

โดยสายการบิน  : Thai Airways

วันเดินทาง : 13 – 18  เมษายน  2566  ( สงกรานต์ )

ราคาเริ่มต้น : 33,900.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยว

เนื้อหา่