ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์เฉิงตู

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู หวงหลง 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TFU04_FD

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว อัศจรรย์ความงดงามแห่งธรรมชาติระดับ 5A “อุทยานจิ่วไจ้โกว” นั่งกระเช้าไพฟ้าตะลุยหุบเขามังกรมรดกโลก “อุทยานหวงหลง”
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – พฤศจิกายน 2566
ราคาเริ่มต้น : 23,999.-

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU02_9C

อัศจรรย์ความงดงามแห่งธรรมชาติระดับ 5A “อุทยานจิ่วไจ้โกว” นั่งกระเช้าไพฟ้าตะลุยหุบเขามังกรมรดกโลก “อุทยานหวงหลง”
โดยสายการบิน : Lucky Air (8L)
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566
ราคาเริ่มต้น : 28,999.-

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TFU04_FD

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) เมืองฉวนจูซื่อ นั่งกระเช้าหวงหลง อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองตูเจียงเยี่ยน
โดยสายการบิน : SPRING AIRLINE
วันเดินทาง : ตุลาคม 2566
ราคาเริ่มต้น : 34,999.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู ต้ากู่ปิงชวน ง้อไบ๊ เล่อซาน 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TFU06_FD

เที่ยว 2 อุทยาน!! จิ่วจ้ายโกว หวงหลง จิ่วจ้ายโกวมรดกโลก อุทยานแห่งชาติหวงหลง ทะเลสาบเต๋อซี เมืองโบราณชงพาน วัดต้าฉือ
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)
วันเดินทาง : ธันวาคม – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 27,999.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
เดอะ ฮีเว้นท์ จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ : CFD20

เที่ยว 2 อุทยาน!! จิ่วจ้ายโกว หวงหลง จิ่วจ้ายโกวมรดกโลก อุทยานแห่งชาติหวงหลง ทะเลสาบเต๋อซี เมืองโบราณชงพาน วัดต้าฉือ
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)
วันเดินทาง : ตุลาคม – พฤศจิกายน 2566
ราคาเริ่มต้น : 24,888.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
วันเดอร์ ไวท์ สโนว์ จิ่วจ้ายโกว 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ : CFD21

เที่ยว 2 อุทยาน!! จิ่วจ้ายโกว หวงหลง จิ่วจ้ายโกวมรดกโลก อุทยานแห่งชาติหวงหลง ทะเลสาบเต๋อซี เมืองโบราณชงพาน วัดต้าฉือ
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)
วันเดินทาง : พฤศจิกายน – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 17,888.-

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วไจ้โกว 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-23133U

อัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติระดับ 54 “อุทยานจิ่วไจ้โกว” นั่งกระเช้าไพฟ้าตะลุยหุบเขามังกร “อุทยานหวงหลง” ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

โดยสายการบิน : SICHUAN AIRLINES

วันเดินทาง : กันยายน – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 25,990.-

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-2307FD

อัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติระดับ 5A “อุทยานจิ่วจ้ายโกว” นั่งกระเช้าไฟฟ้าตะลุยหุบเขามักกรมรดกโลก “อุทยานหวงหลง”

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ธันวาคม 2566 ( ปีใหม่ )

ราคาเริ่มต้น : 23,990.-

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-23099C

อัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติระดับ 5A “อุทยานจิ่วจ้ายโกว” นั่งกระเช้าไฟฟ้าตะลุยหุบเขามักกรมรดกโลก “อุทยานหวงหลง”

โดยสายการบิน : SPRING AIRLINES

วันเดินทาง : ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 30,990.-

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว EP.2 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-2306TG

(รวมรถเหมาอุทยาน) อัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติระดับ 54 “อุทยานจิ่วไจ้โกว” นั่งกระเช้าไพฟ้าตะลุยหุบเขามังกร “อุทยานหวงหลง”

โดยสายการบิน : Thai Airways

วันเดินทาง : กันยายน – ธันวาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 30,990.-

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-23089C

(รวมรถเหมาอุทยาน) อัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติระดับ 54 “อุทยานจิ่วไจ้โกว” นั่งกระเช้าไพฟ้าตะลุยหุบเขามังกร “อุทยานหวงหลง”

โดยสายการบิน : SPRING AIRLINES

วันเดินทาง : ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 31,990.-

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว EP.2 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : FU-2311TG

(รวมรถเหมาอุทยาน) อัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติระดับ 54 “อุทยานจิ่วไจ้โกว” นั่งกระเช้าไพฟ้าตะลุยหุบเขามังกร “อุทยานหวงหลง”

โดยสายการบิน : Thai Airways

วันเดินทาง : 23-28 พ.ย.ll 30-5 ธ.ค. 2566

ราคาเริ่มต้น : 32,990.-

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-2312FD

อัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติระดับ 5A “อุทยานจิ่วจ้ายโกว” นั่งกระเช้าไฟฟ้าตะลุยหุบเขามังกรมรดกโลก “อุทยานหวงหลง”

โดยสายการบิน : Air Asia

วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2566 (วันหยุด)

ราคาเริ่มต้น : 22,990.-

ทัวร์หวงหลง
เฉินตู ภูเขาหิมะวาวู่ ง๊อไบ๊ 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TGPD-01

ทัวร์จีนไม่ลงร้าน เฉินตู ภูเขาหิมะวาวู่ เมืองเล่อซาน ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า) วัดเป้ากั๋ว เล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน

โดยสายการบิน : Thai Airways

วันเดินทาง : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 (วันหยุด)

ราคาเริ่มต้น : 43,900.-

ทัวร์หวงหลง
จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ปิงชวน 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TGPD-02

ทัวร์ จีนไม่ลงร้าน ตูเจียงเยี่ยน อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน เม้าเสี้ยน เม่าเสี้ยน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน จิ๋วจ้ายโกว

โดยสายการบิน : Thai Airways

วันเดินทาง : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 (วันหยุด)

ราคาเริ่มต้น : 49,900.-

ทัวร์เฉิงตู
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : TGCTU12

ชม 4 มรดกโลก สุดอลังการ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) อุทยานหวงหลง เขาง้อไบ๊ เกาะเล่อซาน

โดยสายการบิน : Thai Airways

วันเดินทาง : 24-31 ต.ค. ll 24 ต.ค.- 2 พ.ย. 2566

ราคาเริ่มต้น : 49,999.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : CACTU9

ชม 4 มรดกโลก สุดอลังการ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) อุทยานหวงหลง เขาง้อไบ๊ เกาะเล่อซาน

โดยสายการบิน : Thai Airways

วันเดินทาง : 13-20 ตุลาคม ll 20-27 ตุลาคม 2566 (วันหยุด)

ราคาเริ่มต้น : 49,999.-

ทัวร์เฉิงตู
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน
รหัสทัวร์ : CACTU8

อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว ชมโชว์ทิเบต เมืองโบราณซงพาน เมืองโบราณหวงหลงซี ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน

โดยสายการบิน : Air China

วันเดินทาง : 20-25 ต.ค ll 21-26 ต.ค ll 23-28 ต.ค 2566

ราคาเริ่มต้น : 44,999.-

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว
หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ปิงชวน ง๊อไบ๊ 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-CA222

ทะเลสาบเตี๋ยซี/เมืองโบราณซงพาน/อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว/อุทยานหวงหลง/ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน/เมืองโบราณหวงหลงซี

โดยสายการบิน : Air China

วันเดินทาง : 22-29,23-30,24-31 ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 39,900.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน
รหัสทัวร์ : TFU-CA007

จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น รถแบตเตอร์รี่) ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่่

โดยสายการบิน : Air China

วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2566 (วันหยุด)

ราคาเริ่มต้น : 27,900.-

ทัวร์เฉินตู
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน
รหัสทัวร์ : TFU-TG020

อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว ชมโชว์ทิเบต เมืองโบราณซงพาน เมืองโบราณหวงหลงซี ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน

โดยสายการบิน : Thai Airways

วันเดินทาง : กันยายน – พฤศจิกายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 39,800.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ๊ 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-TG020A

ทะเลสาบเตี๋ยซี / เมืองโบราณซงพาน / อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนอุทยาน) / ชมโชว์ทิเบต / อุทยานหวงหลง เล่อซาน

โดยสายการบิน : Thai Airways

วันเดินทาง : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 38,800.-

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว ภูผาหิมะการ์เซียต้ากู่ปิงชวน 7 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-CA778

ทะเลสาบเตี๋ยซี/เมืองโบราณซงพาน/จิ่วจ้ายโกว/อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว/อุทยานหวงหลง/ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ควานไจ่เซี่ยงจื่อ

โดยสายการบิน : Air China

วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 27,900.-

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-CA009

ทะเลสาบเตี๋ยซี/เมืองซงพาน/จิ่วจ้ายโกว/อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว/อุทยานหวงหลง/ถนนโบราณควานไจ่เซี่ยงจื่อ/วัดต้าฉือ/ถนนไท่กู๋หลี

โดยสายการบิน : Air China

วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 23,900.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยว จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว ประเทศจีน ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของเทือกเขาหมินซาน ห่างจากเมืองเฉิงตูไปทางเหนือ 330 กิโลเมตร ถือเป็นส่วนหนึ่งของเทศมณฑล Nanping ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาป้า ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ใกล้เขตแดนของมณฑลกานซู

บริเวณหุบเขามีพื้นที่อย่างน้อย 240 ตารางกิโลเมตร ขณะที่องค์กรด้านการอนุรักษ์บางแห่งกำหนดให้มีพื้นที่ 600-700 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่กันชนเพิ่มเข้ามา 400 – 600 ตารางกิโลเมตร ระดับความสูงจะแตกต่างไปตามแต่ละพื้นที่ โดยมีทั้งพื้นที่มีมีความสูง 1,998 – 2,140 เมตร (ที่ปากทางเข้าหุบเขาซูเจิ้ง) ไปจนถึง 4,558 – 4,764 เมตร (บนภูเขา Ganzigonggai ที่ส่วนยอดสุดของหุบเขา Zechawa)

สภาพอากาศในหุบเขาจัดว่าหนาวเย็น ตลอดปีมีอุณหภูมิเฉลี่ย 7.2 °C เดือนมกราคม -1 °C และเดือนกรกฎาคม 17 °C ปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี 661 มิลลิเมตร โดยเป็นปริมาณระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมราว 80%

พื้นที่อันห่างไกลแห่งนี้มีชาวทิเบตและเชียงตั้งรกรากอยู่มานานหลายศตวรรษ แต่ไม่ได้มีการสำรวจอย่างเป็นทางการจนกระทั่งปี พ.ศ. 2515 มีการทำธุรกิจตัดไม้อย่างหนักจนถึงปี พ.ศ. 2522 ซึ่งรัฐบาลจีนได้สั่งห้ามกิจการดังกล่าว และประกาศพื้นที่นี้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2525 จนกระทั่ง พ.ศ. 2527 จึงได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม โดยการวางกฎระเบียบและสถานที่ต่างๆภายในอุทยานเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2531 และในปี พ.ศ. 2535 องค์การยูเนสโกได้ประกาศพื้นที่นี้ให้เป็นมรดกโลก และเป็น World Biosphere Reserve ใน พ.ศ. 2540