ทัวร์มองโกเลีย

ทัวร์ จีน มองโก

ทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์มองโกเลียใน 7 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : CAPEKHET2

ทัวร์มองโกเลีย ทุ่งหญ้าออร์ดอสเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสีเขียว พักกระโจมมองโกลแบบทันสมัย มีห้องน้ำในตัว เนินทรายเสี่ยงซาวาน
โดยสายการบิน : AIR CHINA
วันเดินทาง : 3-9 ก.ค II 4-10 ก.ย II 13-19 ก.ย 2567
ราคาเริ่มต้น : 44,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
เจาะลึกมองโกลเลียใน 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : HM01_3U

ทุ่งหญ้าฮวยเทินซีเร่เป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีประดจุพรมสีเขียว พักกระโจมมองโกลแบบทันสมัย มีห้องน้ำในตัว ชมการแสดงระบำเชิญสุรา
โดยสายการบิน : 3U
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 57,900.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
ทัวร์มองโกลเลีย รถไฟความเร็ว 9 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : WN02_CA

ทัวร์มองโกลเลีย ชมทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาลสุดขอบฟ้า โรงถ่ายภาพยนต์ ภาพวาดหินภูเขาเหอลาน
โดยสายการบิน : AIR CHINA
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 59,900.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยวมองโกเลีย

มองโกเลีย มองโกเลียดั้งเดิม: มงกลอุลุส; แปลว่า ”ชาติมองโกล” หรือ “รัฐมองโกเลีย”) เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

มองโกเลียมีประชากรเพียง 3 ล้านกว่าคน แต่มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 3 เท่า ซึ่งทำให้ประเทศมองโกเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในโลก ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบต และประชากรร้อยละ 38 อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอูลานบาตาร์

มองโกเลียเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งต่อมาได้ยึดอำนาจเข้าปกครองจีนในนามของราชวงศ์หยวนแต่ก็ต้องมาเสียอำนาจเมื่อราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอำนาจซึ่งทางมองโกเลียเองต้องอยู่ใต้อำนาจของราชวงศ์ดังกล่าวอีกด้วย

มองโกเลียได้รับเอกราชจากสาธารณรัฐจีน เมื่อปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) จากการช่วยเหลือของสหภาพโซเวียตแต่ต้องสถาปนาการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพื่อนบ้าน ลัทธิคอมมิวนิสต์สิ้นสุดหลังจาก การปฏิวัติประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปีเดียวกันกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งต่อมามองโกเลียได้นำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้กับตน