ทัวร์มองโกเลีย

ทัวร์ จีน มองโก

ทัวร์มองโกเลีย
ทัวร์มองโกเลีย อูลันบาตอร์ 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : UBN-2401OM

ทัวร์มองโกเลีย อูลันบาตอร์ เทเรลจ์ พาร์ค (พักเกอร์ห้องน้ำส่วนตัว 1 คืน) พิชิตความหนาวเย็น เยือนดินแดน “เจงกิสข่าน” นั่งสุนัขลากเลื่อน เล่นสกี ขี่ม้าทากิ
โดยสายการบิน : MIAT
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 47,990.-

ทัวร์จีน มองโกล
มองโกเลีย ดินแดนนักรบ 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : MO114

มองโกเลีย ดินแดนนักรบ สัมผัสอารยธรรมดั้งเดิม กิจกรรมขี่ม้าทากิ นั่งม้าลากเลื่อน บรรยากาศสวยงาม นั่งรถไฟไปทะเลสาบฮุฟสกุล นั่งม้าลากเลื่อนกลางทะเลสาบน้ำแข็ง
โดยสายการบิน : MONGOLIAN AIRLINES
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 72,900.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยวมองโกเลีย

มองโกเลีย มองโกเลียดั้งเดิม: มงกลอุลุส; แปลว่า ”ชาติมองโกล” หรือ “รัฐมองโกเลีย”) เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

มองโกเลียมีประชากรเพียง 3 ล้านกว่าคน แต่มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 3 เท่า ซึ่งทำให้ประเทศมองโกเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในโลก ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบต และประชากรร้อยละ 38 อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอูลานบาตาร์

มองโกเลียเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งต่อมาได้ยึดอำนาจเข้าปกครองจีนในนามของราชวงศ์หยวนแต่ก็ต้องมาเสียอำนาจเมื่อราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอำนาจซึ่งทางมองโกเลียเองต้องอยู่ใต้อำนาจของราชวงศ์ดังกล่าวอีกด้วย

มองโกเลียได้รับเอกราชจากสาธารณรัฐจีน เมื่อปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) จากการช่วยเหลือของสหภาพโซเวียตแต่ต้องสถาปนาการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพื่อนบ้าน ลัทธิคอมมิวนิสต์สิ้นสุดหลังจาก การปฏิวัติประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปีเดียวกันกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งต่อมามองโกเลียได้นำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้กับตน