ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวกำแพงเมืองจีน

ปักกิ่ง เทียนจิน กำแพงเมืองจีน

ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : PEK25

ทัวร์ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – ร้านไข่มุก – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – กายกรรมปักกิ่ง นิเวอร์แซลปักกิ่ง(รวมค่าบัตรเข้าเมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น – กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ

โดยสายการบิน  : AIR CHINA (CA)

วันเดินทาง : 12-17 เมษายน 2566 ( สงกรานต์ )

ราคาเริ่มต้น : 39,999.-

ทัวร์ปักกิ่ง
มหัศจรรย์ ปักกิ่ง 5 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : PEK01_TG

เที่ยวปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง– ถนนโบราณเฉียนเหมิน – กายกรรมปักกิ่ง นิเวอร์แซลปักกิ่ง(รวมค่าบัตรเข้าเมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น – กำแพงเมืองจีนชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์

โดยสายการบิน  : Thai Airways

วันเดินทาง : 1-5 มิถุนายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 33,999.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยวปักกิ่ง

กรุงปักกิ่ง มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี เป็นเมืองหลวงโบราณของจีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหลียว จิน หยวน หมิง และชิง รวม 5 ราชวงศ์ และเมื่อสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2492 (ค.ศ. 1949) รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสม์จีนก็ได้เลือกปักกิ่งให้เป็นเมืองหลวงของประเทศ

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พื้นที่กรุงปักกิ่งในปัจจุบัน เมื่อ 110 ปีก่อนคริสตกาลเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจี้กั๋ว ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซีโจว ต่อมาเมื่อถึงสมัยกลางของยุคชุนชิว (770 – 476 ปีก่อนคริสตกาล) อาณาจักรเอียนกั๋วได้รวมอาณาจักรจี้กั๋วเข้าไว้ด้วยกัน 

หลังจากนั้นอาณาจักรฉินกั๋ว (จิ๋นซีฮ่องเต้) ก็ได้ตีเอาจี้กั๋วมาเป็นของตนเมื่อ 226 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี 2024 (ค.ศ. 1481) อาณาจักรจี้กั๋วกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวงของแคว้นเหลียวซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยชนชาติชี่ตัน และตั้งชื่อใหม่ว่า เอียนจิง

ในเวลาต่อมาได้มีการสถาปนาราชวงศ์จิน และได้ย้ายเมืองหลวง มาอยู่ที่เอียนจิงในปี 2239 (ค.ศ.1696) โดยเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น จงตู ต่อมาราชวงศ์จินถูกรุกรานโดยชาวมองโกล จึงได้ย้ายเมืองหลวงไปที่เปี้ยนจิง (เมืองไคฟง มณฑลเหอหนานในปัจจุบัน) 

หลังจากนั้น ราชวงศ์หยวนก็ได้สถาปนาขึ้นภายใต้การปกครองของชาวมองโกล และตั้งให้ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงในปี 2353 (ค.ศ.1810) จากนั้นปักกิ่งก็ถูกตั้งให้เป็นเมืองหลวงเรื่อยมาในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2492 เมื่อจีนเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐ ก็ได้กำหนดให้ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจนถึงปัจจุบัน 

โบราณสถานในปักกิ่งที่ตกทอดสืบต่อมาและมีปรากฏให้เห็นจนถึงทุกวันนี้มีมากมาย เช่น พระราชวังต้องห้าม กำแพงเมืองจีน หอบูชาฟ้า พระราชวังฤดูร้อน สุสานสิบสามกษัตริย์ เป็นต้น สถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นมรดกทางประศาสตร์อันสำคัญทั้งของจีน และของโลก