ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี
ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : BAL54_FD

ทัวร์บาหลี ที่สุดแห่งดินแดน พา เที่ยวเกาะบาหลี วัดเลมปูยางค์ วัดเบซากิห์ ทานาล็อต น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคิณตมณี
โดยสายการบิน : AIR ASIA
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 19,999.-

BAL59 FD
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 2 ขา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : BAL59_FD

ย็อกยาการ์ตา พระราชวังสุลต่าน พระราชวังน้าทามันสารี บุโรพุทโธ หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก หมู่บ้านศิลปะเซลุก บาหลีสวิงค์ กาแฟขี้ชะมด
โดยสายการบิน : AIR ASIA
วันเดินทาง : มีนาคม – พฤษภาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 29,999.-

ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์ อินโดนนีเซีย อารยธรรมบาหลี 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ :BAL25_FD

มนต์เสน่ห์เกาะบาหลี วิหารทานาห์ลอต บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เมนูอาหารทะเลริมหาด จิมบารัน ชมการแสดงระบำเกอจัก ชม โรงงานช็อคโกแลต
โดยสายการบิน : AIR ASIA
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 67
ราคาเริ่มต้น : 23,999.-

เรื่องน่ารู้ก่อน เที่ยวอินโด

ประเทศอินโดนีเซีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวหรือกาลีมันตัน (Kalimantan), ประเทศปาปัวนิวกินีบนเกาะนิวกินีหรืออีรียัน (Irian) และประเทศติมอร์-เลสเตบนเกาะติมอร์ (Timor) ประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ได้แก่: สิงคโปร์, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, ออสเตรเลีย, ปาเลา, และอินเดีย (หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์) อินโดนีเซียยังเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 14 ของโลกด้วยพื้นที่ 1,904,569 ตารางกิโลเมตร (735,358 ตารางไมล์) และมีประชากรราว 270 ล้านคน[11] ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 4 ของโลก โดยกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่เกาะชวา และยังเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก (คิดเป็น 12.7% ของชาวมุสลิมทั่วโลก)

เร่องน่ารู้ ก่อนไปเที่ยวเกาะบาหลี

บนเกาะบาหลีมีผู้นับถือศาสนาฮินดูเป็นหลัก แตกต่างจากบริเวณอื่นของประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก ศาสนาฮินดูแบบบาหลีได้รับอิทธิพลจากความเชื่อพื้นเมือง วิญญาณนิยม (แอนิมิซึม) และศาสนาพุทธ ความแตกต่างจากศาสนาฮินดูสายหลักที่พบได้ทั่วไปจากอนุทวีปอินเดียคือมีการสักการะผีพื้นเมือง บูชาผีบรรพบุรุษ และเคารพพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นของคติทางศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดูแบบบาหลีมีเทพเจ้าสูงสุดพระองค์เดียว คล้ายกับแนวคิดของคริสต์ศาสนา คือเทพอจินไตย ส่วนเทพฮินดูองค์อื่น ๆ และเทพพื้นเมือง ก็ยังคงได้รับการเคารพอย่างทั่วไปเช่นกัน