ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU17_8L

นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองโบราณซงพาน เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง
โดยสายการบิน : Lucky Air
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 21,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU15_SL

เมืองเฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองโบราณซงพาน เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง
โดยสายการบิน : Lion Air
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 21,999.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ตูเจียงเอี้ยน 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU14_VZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเจิ้นเจียงกวน อุทยานแห่งชาติหวงหลง เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
โดยสายการบิน : Viet Jet
วันเดินทาง : ขณะนี้- กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 22,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี 7 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : TFU21_8L

นั่งรถไฟความเร็วสูง-ไม่ลงร้าน ชมความงามเส้นทางสี่ดรุณี ทะเลสาบเต๋อซี อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
โดยสายการบิน : Lucky Air
วันเดินทาง : ขณะนี้- กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 26,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู หวงหลง 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : FEZ-CFD611

สัมผัสธรรมชาติ เที่ยว 2 อุทยาน!! จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ชมความงามอุทยานแห่งชาติหวงหลงอลังการทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์
โดยสายการบิน : AIR ASIA
วันเดินทาง : มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 16,888.-

ทัวร์จีน
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู หวงหลง 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : FEZ-MU62

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตะลุยสันหลังแดนมังกร มรดกโลกทางธรรมชาติจิ่วจ้ายโกว หุบเขามังกรเหลือง อุทยานแห่งชาติหวงหลง เซลฟี่แพนด้ายักษ์
โดยสายการบิน :China Eastern
วันเดินทาง : มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 17,988.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
รถเหมา เฉิงตู เที่ยว 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-654SL

อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน เม่าเสี่ยน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน เมืองเฮ่อสุ่ย ภูผาหิมะการ์เซีย
โดยสายการบิน : THAI LION AIR
วันเดินทาง : 10-15 II 15-20 II 19-24 II 22-27 ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 30,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
หนีห่าว เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ ปิงชวน 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU05SL

ชมหมีแพนด้า ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกลาร์เซียต๋ากู่ปิงชวน
โดยสายการบิน : LION AIR
วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2567 (หยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 25,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
หนีห่าว เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ภูเขาสี่ดรุณี 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU06SL

อุทยานสี่ดรุณีซวงเฉียวโกว ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองตูเจียงเยี่ยน ไท่กู๋หลีวัดต้าฉือ
โดยสายการบิน : LION AIR
วันเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2567 (หยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 25,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-2409VZ

เช็คอินชมความงามอุทยานสวรรค์ 3 ฤดู “จิ่วจ้ายโกว” เยือนอุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” ชมเมืองโบราณลั่วไต้
โดยสายการบิน : VZ
วันเดินทาง : ขณะนี้ – สิงหาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 19,990.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-2413VZ

ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานแห่งชาติจิ๋วจ้ายโกว เยือนอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมเมืองโบราณลั่วไต้
โดยสายการบิน : VZ
วันเดินทาง : กันยายน – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 23,990.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ปิงชวน 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-2412FD

สัมผัสลมหนาวอุทยาน 3 ฤดู “จิ่วจ้ายโกว” นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิต อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เชีย
โดยสายการบิน : AIR ASIA
วันเดินทาง : ธันวาคม – มกราคม 2568 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 23,990.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-2411FD

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบแรด น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบนกยูง ทะเลสาบแพนด้า อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองตูเจียงเอี้ยน
โดยสายการบิน : AIR ASIA
วันเดินทาง : ตุลาคม – พฤศจิกายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 24,990.-

ทัวร์เฉิงตู
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานเทวดา 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : CTU03

ใหม่ !!! อุทยานเทพเทวดา “รวมความงาม จิ่วไจ้+ภูเขาหวงหลง”ไว้ที่เดียว ตูเจียงเอี้ยน สะพานโบราณน่านเฉียว “ชมปรากฎการณ์บลูเทียร์”
โดยสายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES
วันเดินทาง : ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 31,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
แกรนด์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ง๊อไบ๊ 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : HMCN05

เที่ยวชมอุทยานจิ่วไจ้โกวเต็มวัน ชมโชว์ทิเบต เขาง้อไบ๊ เที่ยวชมอุทยานหวงหลง ดื่มด่ำบรรยากาศทะเลสาบเต๋อซี เมืองเก่าซงพาน
โดยสายการบิน : 3U
วันเดินทาง : 25 ต.ค – 1 พ.ย 2567
ราคาเริ่มต้น : 70,900.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-MU220

เฉิงตู ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ถนนโบราณจิ่งหลี่
โดยสายการบิน : China Eastern
วันเดินทาง : มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 19,900.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-SL001

ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง เม่าเสี้ยน เมืองตูเจียงเยี่ยน ภูเขาสี่ดรุณี
โดยสายการบิน : Lion Air (SL)
วันเดินทาง : ขณะนี้ – สิงหาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 21,900.-

ทัวร์จีน
เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ดูหมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-MU112

นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความน่ารักของน้องหมีแพนด้า ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ “ควานไจ่เซี่ยงจื่อ”
โดยสายการบิน : China Eastern
วันเดินทาง : มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 23,900.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ดูหมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-CA033

ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง เม่าเสี้ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก
โดยสายการบิน : Air China
วันเดินทาง : มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 24,900.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว 7 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-CA811

ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานปี้เผิงโกว วัดต้าฉือ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
โดยสายการบิน : Air China
วันเดินทาง : มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 27,900.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง สี่ดรุณี 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : TFU-MU333

สัมผัสอุทยานสวรรค์สามฤดู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ่ายโกว นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความน่ารักของน้องหมีแพนด้า
โดยสายการบิน : China Eastern
วันเดินทาง : มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 29,900.-/ ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : RB003_TG

ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เที่ยวมรดกทางธรรมชาติ จิ่วจ้ายโกว แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A หมาล่าหม้อไฟชื่อดัง
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : ขณะนี้ – สิงหาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 39,900.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
จิ่วจ้ายโกว นั่งรถไฟด่วน หวงหลง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : RB002_TG

ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เที่ยวมรดกทางธรรมชาติ จิ่วจ้ายโกว แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A เที่ยวครบทุกไฮไลท์
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : 12-17 II 18-23 II 22-27 ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 62,900.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ง๊อไบ๊ 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : RB004_TG

ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เที่ยวมรดกทางธรรมชาติ จิ่วจ้ายโกว แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A นั่งรถไฟจิ่วจ้ายโกว
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : 20-27 ต.ค II 21-28 ต.ค 2567
ราคาเริ่มต้น : 69,900.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : SLCTU2

เที่ยว 2แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งมณฑลเสฉวน เที่ยวชมอุทยานหวงหลง “สระสวรรค์ในแดนดิน” อุทยานปี้เผิงโกว ชมหมีแพนด้า
โดยสายการบิน : THAI LION AIR
วันเดินทาง : กันยายน – ธันวาคม 2567 (หยุดปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 29,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : MUCTU11

ชม2 อุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานหวงหลง ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากลับเฉพาะชาวเสฉวน ชมความน่ารักของหมีแพนด้าแบบใกล้ชิด
โดยสายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES
วันเดินทาง : 19 – 24 มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 26,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (เข้าจิ่ว 2 รอบ) หวงหลง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TGCTU16

ชม2 อุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ เข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว 2 วันเต็ม อุทยานหวงหลง ชมความน่ารักของหมีแพนด้า
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS
วันเดินทาง : 12-17 ต.ค II 23-28 ต.ค II 6-11 พ.ย 2567
ราคาเริ่มต้น : 39,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ 7 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : TGCTU17

ชม4มรดกโลกสุดอลังการ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว นั่งกระเช้าขึ้นเขาง้อไบ๊นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง เกาะเล่อซาน
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS
วันเดินทาง : 3 – 9 พฤศจิกายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 39,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
ทัวร์เฉิงตู อุทยานจิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : WKN005_CA

ทัวร์เฉิงตู ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง ตูเจียงเอี้ยน จัตุรัสหย่างเทียนวู ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
โดยสายการบิน : แอร์ไชน่า (CA)
วันเดินทาง : มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 29,900.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : WKN006_TG

เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ชวนจู่ซื่อ ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณเผ่าเชียง เมืองตูเจียงเอี้ยน
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 39,500.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : WT240142

เมืองโบราณซงพาน อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบทะเลยาว ทะเลสาบห้าสี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบนกยูง
โดยสายการบิน : THAI LION AIR
วันเดินทาง : ขณะนี้ – สิงหาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 22,900.-

ทัวร์จีน
จิ่วจ้ายโกว มูนี่โกว 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : A-CTU01

เหมียนหยาง วัดเชิ่งสุ่ย จิ่วจ้ายโกว อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานมูนีโกว ตูเจียงเยี่ยน จตุรัสหย่างเทียนวู่ ตูเจียงเยี่ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
โดยสายการบิน : SICHAUN AIRLINES
วันเดินทาง : มิถุนายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 24,999.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : FRCTU01

เม่าเสี้ยน ทะเลสาบเต๋อซี ซงพาน อุทยานจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบยาว ทะเลสาบห้าสี น้ำตกธารไข่มุก อุทยานหวงหลง อุทยานปี้เผิงโกว
โดยสายการบิน : SICHAUN AIRLINES
วันเดินทาง : กันยายน – พฤศจิกายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 30,999.-

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง อุทยานดอกไม้ 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : FRCTU02

เม่าเสี้ยน ทะเลสาบเต๋อซี ซงพาน อุทยานจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบยาว ทะเลสาบห้าสี น้ำตกธารไข่มุก อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานดอกไม้
โดยสายการบิน : SICHAUN AIRLINES
วันเดินทาง : กันยายน – พฤศจิกายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 31,999.- /ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยว

จิ่วไจ้โกว ประเทศจีน ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของเทือกเขาหมินซาน ห่างจากเมืองเฉิงตูไปทางเหนือ 330 กิโลเมตร ถือเป็นส่วนหนึ่งของเทศมณฑล Nanping ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาป้า ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ใกล้เขตแดนของมณฑลกานซู

บริเวณหุบเขามีพื้นที่อย่างน้อย 240 ตารางกิโลเมตร ขณะที่องค์กรด้านการอนุรักษ์บางแห่งกำหนดให้มีพื้นที่ 600-700 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่กันชนเพิ่มเข้ามา 400 – 600 ตารางกิโลเมตร ระดับความสูงจะแตกต่างไปตามแต่ละพื้นที่ โดยมีทั้งพื้นที่มีมีความสูง 1,998 – 2,140 เมตร (ที่ปากทางเข้าหุบเขาซูเจิ้ง) ไปจนถึง 4,558 – 4,764 เมตร (บนภูเขา Ganzigonggai ที่ส่วนยอดสุดของหุบเขา Zechawa)

สภาพอากาศในหุบเขาจัดว่าหนาวเย็น ตลอดปีมีอุณหภูมิเฉลี่ย 7.2 °C เดือนมกราคม -1 °C และเดือนกรกฎาคม 17 °C ปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี 661 มิลลิเมตร โดยเป็นปริมาณระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมราว 80%

พื้นที่อันห่างไกลแห่งนี้มีชาวทิเบตและเชียงตั้งรกรากอยู่มานานหลายศตวรรษ แต่ไม่ได้มีการสำรวจอย่างเป็นทางการจนกระทั่งปี พ.ศ. 2515 มีการทำธุรกิจตัดไม้อย่างหนักจนถึงปี พ.ศ. 2522 ซึ่งรัฐบาลจีนได้สั่งห้ามกิจการดังกล่าว และประกาศพื้นที่นี้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2525 จนกระทั่ง พ.ศ. 2527 จึงได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม โดยการวางกฎระเบียบและสถานที่ต่างๆภายในอุทยานเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2531 และในปี พ.ศ. 2535 องค์การยูเนสโกได้ประกาศพื้นที่นี้ให้เป็นมรดกโลก และเป็น World Biosphere Reserve ใน พ.ศ. 2540