ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์ คุณหมิง

ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG19_8L

ทัวร์คุนหมิง เขาซีซาน ตำหนักทอง สวนน้าตกคุนหมิง วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย แชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน
โดยสายการบิน : 8L
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ธันวาคม 2567 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 23,999.- /ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุนหมิง
คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG22_KY

เขาซีซาน ตำหนักทอง สวนน้ำตกคุนหมิง เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย แชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน
โดยสายการบิน : KY
วันเดินทาง : ขณะนี้ – กันยายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 23,999.-

KMG22 FD
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG22_FD

ทัวร์ไม่ลงร้าน เขาซีซาน ตำหนักทอง สวนน้าตกคุนหมิง วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย แชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 25,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุนหมิง
คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG21_KY

เขาซีซาน ตำหนักทอง สวนน้าตกคุนหมิง เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย แชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน
โดยสายการบิน : KY
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มกราคม 2568
ราคาเริ่มต้น : 25,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุนหมิง
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG23_TG

ตำหนักทอง สวนน้ำตกคุนหมิง เมืองแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองเก่าจงเตี้ยน ช่องแคบเสือกระโจน สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : 22 – 27 ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 46,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
ผืนป่าแห่งสุดท้าย ย่าติง แชงกรีล่า 8 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : HMCN02

หุบเขาซวงเฉียวโกว หมู่บ้านทิเบตเจี๋ยจวี ทุ่งหญ้าถ่ากง ทุ่งหญ้าลั่วหรง Luorong Cattle Ranch จุดชมวิวภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์
โดยสายการบิน : 3U
วันเดินทาง : 17-24 ก.ย II 15-22 ต.ค 2567
ราคาเริ่มต้น : 59,900.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
WINTER KUNMING 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG07_FD

วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองจงเตี้ยน ไป๋สุ่ยไถ (อุทยานธารน้ำขาว) เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน ช่องแคบเสือกระโจน
โดยสายการบิน : FD
วันเดินทาง : ขณะนี้ – สิงหาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 27,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุณหมิง
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG005KY-2

ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองโบราณแชงกรีล่า
โดยสายการบิน : Kunming Airline
วันเดินทาง : สิงหาคม – ธันวาคม 2567 ( ปีใหม่ )
ราคาเริ่มต้น : 27,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุณหมิง
Exclusive Premium Kunming 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG09TG

เที่ยวสบาย บินหรู พักหรู อาหารอย่างดี !!! ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชม ภูเขาหิมะ
โดยสายการบิน : Thai Airways
วันเดินทาง : 11 – 16 ต.ค. ll 18-23ต.ค. ll 27ธ.ค.-01 ม.ค. 68 ll 29ธ.ค. – 03 ม.ค. 68 ( ปีใหม่ )
ราคาเริ่มต้น : 48,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG-24058L

เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์ มณฑลยูนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตความสูงสู่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก”
โดยสายการบิน : LUCKY AIR
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 19,990.-

ทัวร์จีน
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG-24048L

พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท่องเมืองโบราณลี่เจียง สัมผัสดินแดนดอกไม้แห่งเอเชีย “นครคุนหมิง”
โดยสายการบิน : LUCKY AIR
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 21,990.-

ทัวร์จีน
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG-2406FD

เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์มณฑลยูนนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าความสูงสู่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก”
โดยสายการบิน : AIR ASIA
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 22,990.-

ทัวร์คุนหมิง
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG-2411KY
ทัวร์คุนหมิง
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG-24078L

เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์ มณฑลยูนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตความสูงสู่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก”
โดยสายการบิน : 8L
วันเดินทาง : ตุลาคม – มีนาคม 2568
ราคาเริ่มต้น : 22,990.- /ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุนหมิง
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG-2501FD

นั่งกระเช้าพิชิต “ภูเขาหิมะมังกรหยก” ชมวิวสุดอลังการ เยือนเมืองโบราณแชงกรีล่า ชมความงามทะเลสาบไป่สุยเหอ
โดยสายการบิน : FD
วันเดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2568
ราคาเริ่มต้น : 22,990.-

ทัวร์คุนหมิง
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG-2409MU
ทัวร์คุนหมิง
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : KMG-2412MU

เช็คอินวังโปตาลาน้อยซงจ้านหลิน แซงกรีล่า พิชิตลมหนาวนั่งกระเช้า “ภูเขาหิมะมังกรหยก”
โดยสายการบิน : MU
วันเดินทาง : 13-17 ก.ย II 21-25 ก.ย II 10-14 ต.ค 2567
ราคาเริ่มต้น : 23,990.-

ทัวร์คุนหมิง
คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : KMG-2410TG

พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท่องเมืองโบราณลี่เจียง สัมผัสดินแดนอารยธรรมวัดโปตาลาน้อย “ซงจ้านหลิน”
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : ธันวาคม 2567 – เมษายน 2568
ราคาเริ่มต้น : 29,990.- /ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุนหมิง
หนีห่าว! ยิ่งสูงยิ่งหนาว คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : CMU933

ท้าความหนาวเย็นภูเขาหิมะมังกรหยก มหัศจรรย์หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดเจ้าแม่กวมอิม เมืองโบราณต้าหลี่ วัดหยวนทง สระมังกรดำ
โดยสายการบิน : China Eastern
วันเดินทาง : กันยายน – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 17,888.-

ทัวร์คุนหมิง
ยิ่งสูง ยิ่งสวย คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : C8L100

สุดอลังการนั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ชมความสวยงามของหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สระมังกรดำ เมืองโบราณต้าหลี่
โดยสายการบิน : Lucky Air
วันเดินทาง : กันยายน – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 17,888.-

ทัวร์ลี่เจียง
ลี่เจี่ยง ภูเขาหิมะมังกรหยก ต้าลี่ แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : CDR108

พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แชงกรีล่าสวรรค์บนดิน ช่องแคบเสือกระโจนวัดลามะซงจ้านหลิง
โดยสายการบิน : RUILI AIRLINES
วันเดินทาง : กันยายน – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 21,888.-

ทัวร์คุนหมิง
ถ้าเธอชอบเขา คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : CMU114

สุดอลังการนั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิง พิพิธภัณฑ์จามรี
โดยสายการบิน : China Eastern
วันเดินทาง : กันยายน – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 21,888.-

ทัวร์ลี่เจียง
Incredibly Beautiful ลี่เจียง เต๋อชิง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : CDR109

พิชิต 2 ขุนเขา ณภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แชงกรีล่าช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะ พิพิธภัณณ์จามรี สระมังกรดำ
โดยสายการบิน : RUILI AIRLINES
วันเดินทาง : กันยายน – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 23,888.-

ทัวร์ย่าติง
Follow Your Dream Yading 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : CDR110

สวรรค์บนดิน ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติย่าติง อลังการทะเลสาบไข่มุก ทะเลสาบห้าสี วัดชงกู่ วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองโบราณลี่เจียง
โดยสายการบิน : RUILI AIRLINES
วันเดินทาง : กันยายน – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 26,888.-

ทัวร์แชงกรีล่า
บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : DRLJG2

บินตรงสู่ ลี่เจียง สะดวก สบาย ไม่เสียเวลา เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ”
โดยสายการบิน : RUILI AIRLINES
วันเดินทาง : 18-23 ก.ค II 8-13 ส.ค II 19-24 ก.ย 2567
ราคาเริ่มต้น : 24,999.- /ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุนหมิง
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : MUKMG24

พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก “Impression Lijiang” การแสดงอลังการ ผลงานจาง อี้โหมว ท้าพิสูจน์ความกล้ากับ “สะพานแก้วลี่เจียง”
โดยสายการบิน : CHINAEASTERN AIRLINES
วันเดินทาง : สิงหาคม – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 27,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์แชงกรีล่า
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TGKMG6

เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ” ช่องแคบเสือกระโดด “Tiger Leaping Gorge”
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS
วันเดินทาง : ธันวาคม 2567 – เมษายน 2568 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 33,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
บินตรงลี่เจียง ย่าติง เต๋อชิง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : DRLJG3

จงเตี้ยน “แชงกรีล่า”สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ”ทริปเดียวเที่ยวครบ 2 ภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ อุทยานย่าติง
โดยสายการบิน : RUILI AIRLINES
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 33,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : TGUTHKMG1

เปิดประสบการณ์ใหม่กับรถไฟความเร็วสูง สายลาว-จีน ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกรุงเวียงจันทน์ของลาวกับนครคุนหมิง
โดยสายการบิน : Thai Airways
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 34,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุนหมิง
คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : KMG-FD004

เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ธันวาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 24,900.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุนหมิง
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG-FD005

คุนหมิง วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองเก่าต้าหลี่ -ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง
โดยสายการบิน : Air Asia
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ธันวาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 26,900.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุนหมิง
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : KMG-TG003

ช่องแคบเสือกระโจน แชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน สระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์IMPRESSION LIJIANG หุบเขาสีน้ำเงิน
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ธันวาคม 2567 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 27,900.- /ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุนหมิง
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG-TG004

คุนหมิง Saint Torini Town เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถ
โดยสายการบิน : Thai Airways
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ธันวาคม 2567 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 29,900.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
ทัวร์สายมู ซีซาน ผานหลง 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : KMG01_MU

ตำหนักทองจินเตี้ยน อุทยานน้ำตกหยูหลานเจียง เขาซีซาน สวนต้ากวนโหลว ประตูจินหม่าปี้จี ถนนคนเดินจินปี้ลู่ ตลาดกลางคืนหนานเฉียง
โดยสายการบิน : CHINA EASTERN
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 19,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
แชงกรีล่า ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : A-KMG05

สระมังกรดำ โค้งแรกแม่น้ำแยงซี หุบเขาเสือกระโจน แชงกรีล่า เมืองโบราณแชงกรีล่า เจดีย์จ้วนจิง วัดลามะซงจ้านหลิน ทะเลสาบนาพาไห่
โดยสายการบิน : RUILI AIRLINES
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 24,999.- /ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุนหมิง
ย่าติง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG07

โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน ไป๋สุ่ยไถ วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดจ้วนจิง ชมวิวหุบเขาเมาวู อุทยานย่าติง
โดยสายการบิน : RUILI AIRLINES
วันเดินทาง : 12-17 II 17-22 II 19-24 ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 34,999.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุณหมิง
SHINING KUNMING 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG001_8L

ตำหนักทอง สวนน้ำตกคุนหมิง เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจดีย์สามองค์ ช่องแคบเสือกระโจน วัดซงจ้านหลิน
โดยสายการบิน : Lucky Air
วันเดินทาง : 23-28 มิ.ย II 8-13 ก.ย II 15-20 ก.ย 2567
ราคาเริ่มต้น : 22,900.- /ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุณหมิง
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : KMG10 _ MU

ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย สระมังกรดำ เมืองเก่าต้าหยัน ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก
โดยสายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES
วันเดินทาง : กันยายน – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 22,999.-

ทัวร์ลี่เจียง
บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : WKKMG_65

เมืองโบราณลี่เจียง จุดชมวิวช่องเขาเจ้าแม่กวนอิม หมู่บ้านซวงหลาง ระเบียงเอ๋อไห่ เมืองโบราณต้าหลี แชงกรีล่า ช่องแคบเสือกระโจน
โดยสายการบิน : RUILI AIRLINES
วันเดินทาง : ขณะนี้ – ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 26,900.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์คุนหมิง
คุนหมิง วิ่งสู้ฟัด วัดความหนาว 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : FDKMG02

เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองโบราณลี่เจียง สระมังกรดำ
โดยสายการบิน : AIR ASIA
วันเดินทาง : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2567 (ปีใหม่)
ราคาเริ่มต้น : 28,919.- / ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

ทัวร์จีน
คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : RB001_TG

ชมภูเขาหิมะมังกรหยก แสนลังการ “Impression Lijiang” การแสดงอลังการผลงานของผู้กับกำชื่อดัง จางอี้โหมว ชมเมืองเก่าโบราณลี่เจียง
โดยสายการบิน : TG
วันเดินทาง : 12-17 ต.ค II 20-25 ต.ค 2567
ราคาเริ่มต้น : 48,800.- /ทัวร์จีนไม่ลงร้าน

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยวคุนหมิง

คุนหมิง เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน รู้จักกันในนาม หยุนหนานฝู่ มาจนถึงคริสต์ศตวรรษ 1920 ปัจจุบันเป็นนครระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล รวมทั้งเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการของมณฑล มีประชากรทั้งจังหวัดในปี ค.ศ. 2014 ประมาณ 6,626,000 คน โดยมีประมาณ 4,575,000 คน ที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง คุนหมิงเป็นเมืองที่สำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเป็นศูนย์กลางทางทหารของจีน ฐานทัพอากาศอเมริกัน และจุดหมายปลายทางของถนนพม่า คุนหมิงตั้งอยู่บนตอนกลางของที่ราบสูงยูนนาน–กุ้ยโจว สูงประมาณ 1,900 เมตร (6,234 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล มีตำแหน่งละติจูดเหนือทรอปิกออฟแคนเซอร์เล็กน้อย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเตียนฉือด้านทิศเหนือ เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”