ทัวร์กรีซ

ทัวร์ซานโตรินี

ทัวร์กรีซ
ทัวร์กรีซ ซาโตรีนี่ 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : EG01G

ทัวร์กรีซ เอเธนส์-มหาวิหารและโรงละคร-เดลฟีสะดือโลก-กาลัมบาก้า เมทีโอร่า นครแห่งอารามลอยฟ้า-เกาะมิโคนส-กังหันทะเล-เกาะซานโตรีนี่-พระอาทิตย์ตกหมู่บ้านเอีย
โดยสายการบิน : Qatar
วันเดินทาง : 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 129,000.-

ทัวร์กรีซ
พรีเมี่ยม แกรนด์กรีซ 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : WCG-01

พักบนเกาะซานโตรินี่-มิโคนอส ที่ยวชมดินแดนกรีซ สัมผัสวัฒนธรรมเฮลเลนิสแบบเจาะลึก -นั่งเรือเฟอร์รี่ชมวิวท้องทะเลที่สวยงาม, ล่องเรือชมเกาะซานโตรินีพร้อมชมภูเขาไฟ
โดยสายการบิน : Turkish Airline
วันเดินทาง : เมษายน – สิงหาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 145,900.-

ทัวร์กรีซ
แกรนด์กรีซ 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : WCG-02

พักบนเกาะซานโตรินี่ 2 คืน เทสซาโลนิกี,คาลัมบากา,แมทธีโอร่า (มหาวิหารบนยอดเขา) -เดลฟี่,ชม Rocks In The Air,วิหาร Holy Monastery of Great Meteoron
โดยสายการบิน : Turkish Airline
วันเดินทาง : ขณะนี้ – มีนาคม 2567
ราคาเริ่มต้น : 149,900.-

Grand Greece Final copy N
GRAND GREECE 10 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์ : PD10_QR

เดลฟี เมืองมรดกโลกเชื่อกันว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโลก เมทิโอร่า อารามลอยฟ้ามรดกโลกแห่งกรีซ วิหารพาร์เธนอน เกาะมิโคนอส เกาะที่ได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเวนิส
โดยสายการบิน : Qatar
วันเดินทาง : 12 – 21 เมษายน 2567 (สงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น : 189,000.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยวกรีซ

ชาวกรีก เรียก ประเทศตัวเองว่า Hellas ซึ่งภาษากรีกในปัจจุบัน ออกเสียง ว่า Ellas โดยในการพูดทั่วไปจะใช้คำว่า Ellada และมักจะเรียกตัวเองว่า Hellenes แม้กระทั่งในภาษาอังกฤษ ซึ่งคำภาษาอังกฤษ “Greece” มาจากชื่อละตินว่า Graecia หมายถึงพื้นที่ทางเหนือของกรีซในปัจจุบัน ซึ่งมีกลุ่มคนที่เรียกว่า Graikos อาศัยอยู่

ประเทศกรีซ ได้รับการยอมรับว่า เป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมตะวันตก และยังเป็นเป็นต้นกำเนิด ของประชาธิปไตย , ปรัชญา , วรรณกรรมโบราณ , ประวัติศาสตร์นิพนธ์ , รัฐศาสตร์ , ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , โรงละคร และการแข่งขันโอลิมปิก นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสต์ศักราช ชาวกรีก อยู่รวมกันเป็นนครรัฐอิสระ หลายแห่งเรียกว่า poleis ซึ่งทอดยาว จรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และ ทะเลดำ พีลิปโปสที่ 2 แห่งมาเกโดนีอา ได้รวมดินแดนส่วนใหญ่ ในปัจจุบันเข้าด้วยกันในศตวรรษที่ 4 อเล็กซานเดอร์มหาราช โอรสของพระองค์สร้างชื่อด้วยการพิชิตโลกโบราณ ในระยะเวลาอันสั้น ตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไปจนถึงอินเดีย ก่อนจะเข้าสู่ สมัยเฮลเลนิสต์ ซึ่งวัฒนธรรมกรีกโบราณขยายอิทธิพลไปทั่ว ก่อนที่ดินแดนทั้งหมดจะถูกผนวกเข้ากับสาธารณรัฐโรมัน ในศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราช โดยกลายเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ในยุคจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบแซนไทน์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกรีซทั้งในด้านวัฒนธรรมและภาษา

คริสตจักรออร์โธดอกซ์ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 1 ช่วยสร้างเอกลักษณ์ของยุคกรีกสมัยใหม่ และ ถ่ายทอดวัฒนธรรมกรีก สู่ อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และหลังจากตกอยู่ภายใต้การปกครองโดยจักรวรรดิออตโตมัน ในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 กรีซ ได้กลายสภาพเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ใน ค.ศ. 1830 หลังสิ้นสุดสงครามประกาศอิสรภาพ

ประเทศกรีซ ปกครองแบบสาธารณรัฐ ระบบรัฐสภา ถือเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และเป็นประเทศอำนาจปานกลาง โดยมีรายรับสูง และ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร โดยอยู่ในอันดับที่ 32 ในดัชนีการพัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจของประเทศ มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งเป็นแหล่งลงทุนระดับภูมิภาคที่สำคัญ กรีซ เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสหประชาชาติ , เป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ของสหภาพยุโรป และเป็นส่วนหนึ่งของยูโรโซนตั้งแต่ ค.ศ. 2001 รวมทั้งเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ สภายุโรป, เนโท, องค์การเพื่อความร่วมมือ และ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ, องค์การการค้าโลก และ องค์การว่าด้วยความมั่นคง และ ความร่วมมือในยุโรป กรีซ มีเอกลักษณ์ในด้านมรดกทางประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีมรดกโลกที่รับรองโดยยูเนสโกจำนวน 18 แห่ง รวมทั้งขึ้นชื่อในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการเดินเรือ