ทัวร์กรีซ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ กรีซ เอเธนส์

เที่ยว เกาะมิโดนอส และ ซานโตรินี

ทัวร์ กรีซ
ทัวร์กรีซ ซาโตรีนี่ 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : AMGC2023

ทัวร์กรีซ เอเธนส์-อราคอว่า-เดลฟี-กาลัมบาก้า-เมทีโอร่า- มิโคนอส-ซานโตรินี่ พักโรงแรม 4 ดาว + รวมค่าวีซ่า +บินภายใน 1 เที่ยว* พิเศษ นอนมิโคนอส 1 คืน+นอนซานโตรินี่ 2 คืน

โดยสายการบิน  :  Turkish Airline

วันเดินทาง :  พฤษภาคม – ตุลาคม 2566

ราคาเริ่มต้น : 99,996.-

ทัวร์ กรีซ
แกรนด์ กรีซ ซาโตรีนี่ 10 วัน
รหัสทัวร์ : FWCG-01

เที่ยวกรีซ เที่ยวชม ดินแดนฟ้า ขาว สัมผัส วัฒนธรรม เฮลเลนิส แบบเจาะลึก บินภายใน ประเทศ หนึ่งเที่ยวบิน … เที่ยวแบบ สบายๆ พักบนเกาะ มิโคนอส และ ซานโตรินี่ นั่งเรือ เฟอร์รี่ ชมวิว ท้องทะเล ที่สวยงาม

โดยสายการบิน  :  Turkish Airline

วันเดินทาง :  มีนาคม – มิถุนายน 2566

ราคาเริ่มต้น : 122,900.-

เรื่องน่ารู้ก่อนไปเที่ยวกรีซ

ชาวกรีก เรียก ประเทศตัวเองว่า  Hellas ซึ่งภาษากรีกในปัจจุบัน ออกเสียง ว่า Ellas โดยในการพูดทั่วไปจะใช้คำว่า Ellada และมักจะเรียกตัวเองว่า Hellenes แม้กระทั่งในภาษาอังกฤษ ซึ่งคำภาษาอังกฤษ “Greece” มาจากชื่อละตินว่า Graecia หมายถึงพื้นที่ทางเหนือของกรีซในปัจจุบัน ซึ่งมีกลุ่มคนที่เรียกว่า Graikos อาศัยอยู่

ประเทศกรีซ ได้รับการยอมรับว่า เป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมตะวันตก และยังเป็นเป็นต้นกำเนิด ของประชาธิปไตย , ปรัชญา , วรรณกรรมโบราณ , ประวัติศาสตร์นิพนธ์ , รัฐศาสตร์ , ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , โรงละคร และการแข่งขันโอลิมปิก นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสต์ศักราช ชาวกรีก อยู่รวมกันเป็นนครรัฐอิสระ หลายแห่งเรียกว่า poleis ซึ่งทอดยาว จรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และ ทะเลดำ พีลิปโปสที่ 2 แห่งมาเกโดนีอา ได้รวมดินแดนส่วนใหญ่ ในปัจจุบันเข้าด้วยกันในศตวรรษที่ 4 อเล็กซานเดอร์มหาราช โอรสของพระองค์สร้างชื่อด้วยการพิชิตโลกโบราณ ในระยะเวลาอันสั้น ตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไปจนถึงอินเดีย ก่อนจะเข้าสู่ สมัยเฮลเลนิสต์ ซึ่งวัฒนธรรมกรีกโบราณขยายอิทธิพลไปทั่ว ก่อนที่ดินแดนทั้งหมดจะถูกผนวกเข้ากับสาธารณรัฐโรมัน ในศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราช โดยกลายเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ในยุคจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบแซนไทน์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกรีซทั้งในด้านวัฒนธรรมและภาษา

คริสตจักรออร์โธดอกซ์ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 1 ช่วยสร้างเอกลักษณ์ของยุคกรีกสมัยใหม่ และ ถ่ายทอดวัฒนธรรมกรีก สู่ อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และหลังจากตกอยู่ภายใต้การปกครองโดยจักรวรรดิออตโตมัน ในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 กรีซ ได้กลายสภาพเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ใน ค.ศ. 1830 หลังสิ้นสุดสงครามประกาศอิสรภาพ

ประเทศกรีซ ปกครองแบบสาธารณรัฐ ระบบรัฐสภา ถือเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และเป็นประเทศอำนาจปานกลาง โดยมีรายรับสูง และ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร โดยอยู่ในอันดับที่ 32 ในดัชนีการพัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจของประเทศ มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งเป็นแหล่งลงทุนระดับภูมิภาคที่สำคัญ กรีซ เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสหประชาชาติ , เป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ของสหภาพยุโรป และเป็นส่วนหนึ่งของยูโรโซนตั้งแต่ ค.ศ. 2001 รวมทั้งเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ สภายุโรป, เนโท, องค์การเพื่อความร่วมมือ และ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ, องค์การการค้าโลก และ องค์การว่าด้วยความมั่นคง และ ความร่วมมือในยุโรป กรีซ มีเอกลักษณ์ในด้านมรดกทางประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีมรดกโลกที่รับรองโดยยูเนสโกจำนวน 18 แห่ง รวมทั้งขึ้นชื่อในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการเดินเรือ